Create
Learn
Share

GKLO

rename
renedezeeuw7's version from 2015-06-05 09:21

Aandoeningen die moeilijk zijn

Question Answer
Amyotrofische schouderneuralgie- vermindering spiermassa, zenuwpijn,
- ontsteking plexus brachialis
Artrosis deformans- pijn in DIP, MCP, knieen
- noduli van Heberden (DIP)
centronucleaire myopathie- spierpijn, loopproblemen.
- Progressief. Rolstoelgebonden.
- Oogbewegingen gestoord.
Facio-scapulo-humeraal syndroom- Erfelijk.
- Gezichtsspieren, scapula, bovenarm met musc. dystrofie.
- Vroege jeugd. gehoorverlies, retinale telangiectasieën, abnormaal hartritme
Fibromusculaire dysplasie- vernauwing, aneurysma of scheur van bloedvaten kan onstaan
- pijn in afgesloten orgaan
- Nierarterie: hoge bloeddruk
- halsslagader: hoofdpijn, duizeligheid, nekpijn
Juveniele dermatomyositis- spierzwakte in schouder- en bekkengordel
- kenmerkende huiduitslag over knokkels, ellebogen, knieen en gezicht
M. DupuytrenPink en ringvinger kunnen niet meer strekken
Lumbosacrale plexopathie- ernstige neuropathische pijn (combinatie met klapvoet)
- kan ook rugpijn geven
Mixed-connective tissue disease (MCTD)- bindweefselziekte, auto-immuun
- Raynaud, gewrichtsklachten
Nervus suralis drukneuropathien. suralis verzorgt sensibele informatie van achterkant been + laterale voet
M. Osgood-Schlatter- pijn aan knie (aanhechting kniepees aan tibia)
- harde zwelling
- voetbal, jonge leeftijd
Polymyalgia Reumatica- geassocieerd met artriitis temporalis
- pijn of stijheid, algehele malaise, anemie, vermoeidheid, lichte koorts
- prednison
Syndroom van Reiter- huiduitslag (psoriasis-achtig), ontstoken ogen (conjunctivitis), ontstoken geslachtsorganen (urethritis), (reactieve) artritis
Shoulder impingement syndromepijn verdwijnt na abductie arm >120 graden
Spinale spieratrofie (type 1)- (rond de) geboorte
- progressieve spierverlamming (vaak alleen handen+voeten beweegbaar)
- hypotoon
- uiteindelijk: ademhalings- en slikproblemen (aspiratiepneumonie grootste doodsoorzaak)
systemische juveniele idiopathische artritis- systemische symptomen (hoge koortspieken, zalmkleurige huiduitslag)
- spierpijn, spleno/hepatomegalie, lymfadenopathie
- pericarditis, pleuritis
Volkmann-contractuurpijn in onderarm, bewegingsbeperking vingers, paresthesieën, ontbreken radialispols
M. Alportbinnenoordoofheid (hematurie en evt. proteinurie)
- grote kans op Nierinsuff.
Meningitis- Koorts, hoofdpijn
- fotofobie, fonofobie
- nekstijfheid, verwardheid
- ceftriaxon als verwekker onbekend is
mastoiditis- pijn, koorts, gehoorsverlies (evt. loopoor)
- later: afstaande oorschelp en zwelling
Arteriitis temporalis- vooral bij ouderen
- temporaal gelokaliseerde hoofdpijn
- pijnlijke gezwollen arteria temporalis, claudicatio vd kauwspieren
- visusvermindering
- koorts, geen eetlust
- B/: prednison hoge dosering!
M. Becker- erfelijk, spierzwakte, gering uithoudingsvermogen
- spierkrampen, hartritmestoornis, vaak tussen 3-30 jaar
BPPD (benigne paroxysmale positie duizeligheid)- heftige draaiduizeligheid bij positieverandering (vooral vanuit liggende positie)
Benzo-intoxicatie- lijkt heel erg op alcoholintoxicatie!
Brughoektumor- Schwannoom van n. vestibularis
- verminderd gehoor, oorsuizen, duizeligheid, onzeker ter been
- N. trigeminus: pijnlijk aangezicht + n. facialis: verlamming aangezicht
carpaal tunnel syndroom- meestal drukneuropathie
- tintelingen, doof gevoel in handpalmen en volaire zijde eerste 4 vingers
- snachts ergst!
cervicale myelopathie- compressie van myelum (trauma, auto-immuun, viraal, degeneratief)
- bij cervicale spondylose
chronische paroxysmale hemicrania- zeldzame variant van clusterhoofdpijn
- vrouw
- veel hogere frequentie (30x per dag) en korte duur (2-45 min.)
CIPD (chronische inflamm demyeliniserende polyneuropathie)tintelingen handen en voeten, zwakte armen en benen
Cocaine intoxicatie- euforie, verhoogd zelfgevoel, angst, achterdocht, agressie, misselijkheid
commotio/contusio cerebri- bewusteloosheid (na ongeval, kort)
- braken, msiselijk
- mogelijk geheugenverlies
essentiele tremorvermindert na drinken alcohol
frontaal syndroomseksuele ontremming, apraxie, taalgebruik verminderd, korte termijn geheugen aangetast
Guillan-Barré- progressieve tintelingen in voeten, gevoel van verlamming in benen
- Geen pijn
- Infectie in VG
- snel progressieve ernstige verlammingen van spieren van armen en benen (vaak eerst de benen)
Hepatische encephalopathie- leverfalen, verhoogd ammoniak in bloed
- 4 graden
HMNS type 1- zowel motorische als sensibele neuropathie
- zwakker wordende spieren
- <10 jaar eerste presentatie
- klachten beginnen distaal
- hanetred loop
Hydrocephalus- goed georienteerd
- wankel ter been, licht voorovergebogen, wijdbeens met kleine pasjes
- moeite met omdraaien
- tonus extremiteiten licht verhoogd
Intracranieel RIP- hoofdpijn
- minder alert
- braken
- nystagmus
Kanaalstenose- vernauwing van wervelkanaal
- symptomen vooral tijdens lopen of langdurig staan
Korsakov- alcoholgebruik
- vreemde verhalen, confabuleren
- orientatie licht gestoord, korte termijn geheugen gestoord
- geen ziekteinzicht
Leptomeningeale metastasering- uitzaaiingen naar zahcte hersen- en ruggenmergvliezen of subarachn. liquorruimte.
- snel progressief en invaliderend
- overleving: 4-6 weken
Lewy-body dementie- begint met kleine veranderingen
- later: delirant, visuele hallucinaties, gedragsstoornissen
- geheugenstoornissen, apraxie, fluctuerend beloop
Alzheimer- begint met geheugenstoornissen, vooral korte termijn
- vergeetachtig, slecht georienteerd, apraxie, traag van begrip
ParkinsonTandradfenomeen
- rusttremor, rigiditeit, akinesie
Huntington dementie- concentratieproblemen
- vergeetachtigheid en geheugenproblemen
- anterograde geheugen aangetast
- verstoorde impulscontrole
Maligne neuroleptica syndroom- ernstige spierstijfheid/rigiditeit
- zweten, tremoren, dystonie, mutisme, incontinentie
- hyperthermie, rhabdomyolyse, bilateraal
Ziekte van Meniere- oorsuizen, minder gehoor aan een zijde, niet goed werkend binnenoor
- aanvalsgewijs met draaiduizeligheid, misselijkheid, braken, oorsuizen
- Stress belangrijke factor
Methadon intoxicatie- misselijk, braken
- ademmoeilijkheden
- gedesorienteerd, duizelig, moe
- spiertrekkingen, mogelijk coma!
- pinpoint pupillen, zwakke pols, lage bloeddruk, blauwe vingers en lippen
Migraine- 4-72 uur
- eenzijdig, kloppend of pulserend, matig tot ernstig belemmerend
- toename pijn bij activiteit
- misselijkheid, braken, gevoeligheid voor licht en geluid
MS- verschijnselen bepaald door plaats van witte stof sclerosering
- vermoeidheid
- motorische verschijnselen worden invaliderend
- positief teken van Lhermitte
Multiple sensory deficit- achterstrengsstoornis of polyneuropathie, onzeker ter been
- alcohol / DM
Opioid intoxicatie- misselijkheid, braken
- ademmoeilijkheden
- gedesorienteerd
- duizelig, moe, spiertrekkingen
- Mogelijk coma!
- lijkt op methadon intox
Para-infectieus cerebellair syndroom- infectie in VG
- loopstoornis
- saccade oogbewegingen, ataxie
memorize
ponsinfarct
- bewusteloos
Question Answer
PSP- progressieve supranucleaire paralyse
- tussen 50-80 jaar
- parkinsonisme, gestoorde oogbewegingen, dementie
- kijkt niet recht vooruit maar omhoog/omlaag (blikparese)
Uremische encephalopathie- encephalopathie door leverfunctiestoornissen, duffuse cerebrale dysfunctie
- concentratiestoornis, gedragsveranderingen, verwardheid, sufheid
Vasculaire dementie- praktische stoornissen, geheugenverlies, stapsgewijze verslchtering samenhangend met CVAs en TIAs
- opvallend: afname in tempo van denken, spreken en handelen
memorize