Create
Learn
Share

GIS

rename
drist's version from 2016-01-17 13:58

Section

Question Answer
GISGeografický informační systém
GIS je souborhardware + software + geografických údajů navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací
Použití GISochrana přírody, územní plány, dopravní nehody, inventarizace, plánování (všude, kde je potřeba pracovat s prostorovou složkou dat)
Strukturální člěnění GIShardware + software + data + lidé + metody
Funkční elementKartografický způsob (důraz na prezentaci dat), Databázový (důraz na zpracování a uchování dat), Analytický (důraz na analytické prostředky, je využíván hlavně hydrology, meteorology, biology, geomorfology, geology)
Rastrový datový modelreprezentuje jevy reálného světa, rozdělením rovinného prostoru na pravidelné buňky. Každé buňce lze přiřadit jednu hodnotu.
Primární zdroje geodetických datgeodetická měření (vektorová data), fotogrammetrické údaje (rastrová data), dálkový průzkum Země (pasivní, aktivní – rastrová data), GPS (WGS 1984 souřadnice, přesnost až v mm)
Sekundární zdroje geodetických dat digitalizace – bodová, proudová (definování oblasti, registrace mapy, digitalizace, korekce). Skenování a převod do vektoru (výběr rozlišení a přesnosti, skenování, registrace mapy, korekce, vektorizace)
Získávání atributových datmanuálně, skenování, převod
Metadatadata o datech (téma, popis atributů, formát dat, datum pořízení, kontakt
Vektorový datový modelje organizován v tématických vrstvách, objekty jsou reprezentovány úsečkami s použitím mezilehlých bodů
Geoprvky vektového modelubodové, liniové, plošné – obsahují prostorové souřadnice, popisné informace, časové informace
TopologieTopologie je matematický způsob, jak explicitně vyjádřit prostorové vztahy mezi jednotlivými geometrickými objekty.
Základní topologické konceptyKonektivita – dvě linie se na sebe napojují v uzlech, Definice plochy – linie, které uzavírají nějakou plochu definují polygon, Sousednost – linie mají směr a nesou informaci o objektech napravo a nalevo od nich.
Topologicky čistá datakonektivita – dvě linie se na sebe napojují v uzlech, definice plochy – linie které uzavírají nějakou plochu definují polygon
Generalizaceproces zjednodušování reprezentace detailů objektů s ohledem na měřítko anebo na účel map (ekonomické požadavky, redukce objemu)
Příklady vektorových datTypickým příkladem vektorových dat je výsledek digitalizace mapového podkladu. Jako další, poněkud specifický typ dat je možné uvést digitální model terénu.
Analytické možnosti GISměřící funkce, dotazy na databázi, prostorové dotazy
Topologické překrytíobecné dotazování dvou nebo více informačních vrstev se označuje jako topologické překrytí (overlay) těchto vrstev. Klasicky se to řešilo překrytím dvou průhledných map. Používá se logiky AND (intersect), OR (union). CLIP, SPLIT nebo UPDATE nepřijímají atributy ze vstupní vrstvy.
memorize

Recent badges