Create
Learn
Share

Geo6

rename
kuvizoto's version from 2015-12-30 10:29

Section 1

Question Answer
126. impakty vznikpo dopadech těles z vesmíru – impaktní krátery
127. Krátery vznikvznikly sopečnou činností
128. Dlouhodobý výzdvih(typy vzniku)pohoří a eroze (denudace)
129. co je poklesrovin?, sedimentace (mořská transgrese a sedimentace)
130. Tuf vzniksedimentace z atmosféry
131. do vnitřních geol.procesů, patří:, nepatří:regionální metamorfóza a zemětřesení, haluirolýza (podmořský rozklad hornin)
memorize

Section 2

Question Answer
132. centra zemětřesenímísta hlubinných zlomů jsou ideální pro přenos zemětřesení
133. čím se vyznačují staré krasové oblastipropasti, závrty, jeskyně
134. při dlouhodobém klesání: vzniká..., stoupání:....rovina sedimentace stoupání: vznikají hornatiny
135. princip aktualizacev minulosti působily stejné síly jako dnes geologické procesy se vyvíjejí stále na vyšší stupně = nevratné
136. škarpapropast vzniklá krasovou činností
memorize

Section 3

Question Answer
137. projev dlouhodobého poklesusedimentace vrstev
138. zvětralé horniny tuf ? tuf je zvětralý sediment ze sopečné činnosti sopečný popel prach
139. Vzorec křemeneSiO2
140. Vzorec chalcedonuSiO2
141. Která hornina je reziduální?neprodělaly transport materiálu a zůstávají přímo na místě původní horniny. Mezi ně patří například běžná eluvia, kaolinizované horniny, bentonity, laterity apod.
142. Z jakého období je hnědé uhlí? třetihory
memorize

Section 4

Question Answer
143. V čem jsou zastoupeny foidy? Nefelinický syenit a pegmatit, znělec, nefelinit – magmatické horniny s nedostatkem křemene – jsou to zástupci živců
144. Z čeho vzniká metamorfózou fylit?Z jílové a prachové břidlice
145. Jaká je struktura žulyStejnoměrně zrnitá
146. Jaký vzorec se vyskytuje v AmfibolechSi4O11](Mg, Fe)(OH)
147. Které vrásnění proběhlo naposledy v oblasti Moldanubické?variské
148. Kdy naposledy proběhla regionální metamorfóza hornin terciéru? neproběhla
149. Jakým vrásněním byl naposledy zvrásněn český masiv?Variským
Co patří do Lugické oblasti? LABSKÉ BŘIDLIČNÉ POHOŘÍ,LUŽICKÝ PLUTON, KRKONOŠSKO-JIZERSKÝ PLUTON, KRKONOŠSKO-JIZERSKÉ KRYSTALINIKUM (JIZERSKÝ ÚSEK,JEŠTĚDSKÝ ÚSEK, ŽELEZNOBRODSKÝ ÚSEK,KRKONOŠSKÝ ÚSEK,RÝCHORSKÝ ÚSEK), ORLICKO-KLADSKÉ KRYSTALINIKUM, NOVOMĚSTSKÉ KRYSTALINIKUM, ZÁBŘEŽSKÉ KRYSTALINIKUM,STAROMĚSTSKÉ KRYSTALINIKUM
memorize