Create
Learn
Share

Geo5

rename
kuvizoto's version from 2015-12-29 17:48

Section 1

Question Answer
101. význam bazické moučky:zvýšení živin v chudých půdách
102. zhutňování půdyslín a bentonit
103. zvýšení množství org. hmoty v půděpomocí rašeliny
104. zlehčení půdy:písky
105. co je eolitický sedimentvátý větrem
106. fyzikální činitel rozpadu horninmrznoucí voda
memorize

Section 2

Question Answer
107. Co vzniká ve starých karechkar(ledovcové údolí)-ledovcové jezero, vznikají propady a zámky
108. co vznikne zvednutím terénuhorský reliéfˇ = eron ?
109. v jakém období vznikly terasyv glaciálním (čtvrtohory – glaciály a interglaciály) doby ledové a meziledové
110. vznik sprašíve čtvrtohorách, jsou naváté větrem za období sucha, reagují s HCl
111. složení humusu- humnové kyseliny, fulvokyseliny, humáty
memorize

Section 3

Question Answer
112. sedimentace na dně moří nepatřínepatří do vnitřních geol. sil
113. morénašpička ledovcového nánosu, který před sebou tlačí ledovec
114. půdní hnojivafosfority, zeolity, nitráty a ledky
115. co prochází magmavše kromě jádra (grafitická část kůry, svrchní plášť, bazal.vrstva)
116. soliflukcev chladném prostředí = půdotok
memorize

Section 4

Question Answer
117. zvýšení sorbce půdybentonitem
118. vznik travertinových kupz termálních pramenů
119. mechanické zvětrávání, kde?v aridním klimatu
120. vznik říčních terasstřídání glaciálu a interglaciálu, fluviální činností
121. k vápnění půd používámemletý vápenec
memorize

Section 5

Question Answer
122. akcesorické množstvíméně než 1%
123. činnosti sopkyefusivní(výlevná), eruptivní(výbuch)
124. odstranění kyselosti v půdáchpomocí bazické moučky
125. o čem pojednává teorie: - geosynklinální, geotektonickáo vzniku vrstev (prohlubně, propadliny zem.kůry), srážky litosférických desek
memorize