Create
Learn
Share

Geo4

rename
guberisa's version from 2015-12-27 19:14

Section 1

Question Answer
51. Podstatné množs. zastoupení v syenituortoklas, plagioklasy – živce (bez SiO2 a bez foidů)
52. Minerální složení Aplitusvětlé min.- křemen , alkalické živce, plagioklasy tmavé min.- muskovit, biotit, amfibol a pyroxen akcesorie – apatit, zirkon a titan-magnetit, rutil andaluzit
53. Vznik plodové břidlicevzniká kontaktní přeměnou, připomíná sediment. její plochy však pokrývají nově vzniklé minerály- plody- v podobě bělavých čárek, peciček nebo nažloutlých sloupečků jako sláma.
54. Minerály ke krmení skotuzeolity .. Zeolit je vodnatý křemičitan (alumosilikát) vytváří dutinky (až 30 %)– je vulkanického původu – použití na hnojiva a pesticidy -
55. rozdíl mezi syenitem a granitoidemsyenit-neutrální bez křemene granitoid- obsahuje křemen a je kyselý
56. Podzemní vodou vzniká:travertin (sráží se z pramenů vápnitých), křída ?
57. Proměnyaugit—jíl.křemičitan - chlorit biotit—chlorit živce—jíl.minerály olivín—serpentinit pyroxeny—amfibolitický uranit amfiboly—chlorit, serpentinit pyroxen—mastek
58. chlorityobsahují K a Na z prim, Fe a Mg křemičitanů hydrotermální proměnou a chloritizace
59. nejméně rozpustné minerálykřemen, muskovit (žáruvzdorný)
60. Mezi CaCO3 sedimenty nepatříspongilit (křemitý organogenní sediment – přip. opuku)
memorize

Section 2

Question Answer
61. Klastické( úlomkové) sedimenty:droba, Arkoza, slepenec, brekcie, pískovec a křemenec
62. Výlevné deriváty (žilné ekvivalenty) žulypegmatit, aplit a žulový porfyr
63. V magmatu nemůže být pohromadě:muskovit s foidem křemen s olivínem turmalín s muskovitem, s foidem křemen s foidem olivín s muskovitem
64.jíl jílovec jílovitá břidlice illit + + + montmorillonit + - - kaolinit + + -
65. Spraše:nejsou tvořeny kalcitem, nejsou glaciální.jsou terestrického a eolitického původu
66. Vznik aktinolituze zelené břidlice, slabá reg. metamorfoza
67. Složení křemence (sediment) křemen, křemenný tmel špatné zvětrávání kostky kočičí hlavy
68. Vznik vřídlovce:-z termálních pramenů, z podzemní vody- z teplé (vřelé) vody
69. Obsah SiO2 v peridotitu (olivínovec) málo (křemene) do 10 %
70. Evaporitysolné minerály
71. Stupnice tvrdosti:-mastek, sůl, kalcit, fluorit, apatit, ortoklas, křemen, topaz, korund, diamant
72.Není karbonátspongilit (křemitý organogenní sediment)
memorize