Create
Learn
Share

Geo

rename
guberisa's version from 2015-12-27 14:15

Section 1

Question Answer
1. Rozdělení čtvrtohorpleistocén, holocén
2. Jaké horniny obsahuje podoblast: - krystalinikum, středočeský pluton magmatické horniny, granity, žuly, metamorfované horniny ortoruly pararuly
3. Zlomy ohraničující oblasti Ano většinou, ale není to pravidlo
4. Ohárecký zlom: rozděluje Severočeskou pánev – Podkrušnohorskou oblast
5. Rozdělení třetihorpaleocén-65 mil.let paleocén 63-58 mil.let eocen 58-36 mil.let oligocén 36-25 mil.let neogén-26 mil.let miocen 25-13 mil.let pliocén 13-1 mil.let
6. Rozdělení druhohortrias 225-195 mil.let jura 195-141 mil.let křída 141-63 mil.let
7. Letopočet svrchní křídy100-65 mil.let
8. Černouhelné pánvetvoří spodní + svrchní šedé souvrství - limnický permokarbon (Spodní šedé a spodní červené, svrchní šedé a svrchní červené)
9.Co obsahují permokarbonské limnické pánveuhlí, bazaltoid, jílovce, lupek
10. Rozděl permokarbonperm, karbon
memorize

Section 2

Question Answer
11. Co patří do Středočeské oblastiBarrandienské svrchní proterozoikum Tepelské krystalinikum Domažlické krystalinikum Tachovské krystalinikum Podhořanské krystalinikum a chvaletické krystalinikum Hlinská zóna Poličské krystalinikum Letovické krystalinikum Západočeský pluton Západočeské bazické magmatity Železnohorský pluton Ranský masiv Barrandienské paleozoikum Chrudimské paleozoikum
12. Jaké horniny se nacházejí v brněnském masivužuly a granodiority
13. Regionální metamorfování českého masivunaposledy ve variském geol. procesu
14. Co v ČR vzniklo sopečnou činnostíČeské středohoří a Doupovské hory
15. Ekvivalent limnického permokarbonusvrchní červený- líňské souvrství šedý- slánské spodní červený- týnecké šedý- kladenské
16. Rozdíl mezi neovulkanickými a paleovulkanickými horninamineovulk. jsou staré do 10 mil. let paleovulk. staré nad 10 mil. let
17. Určující vrásnění v ČRvariské
18. metamorfování probíhaloregionálně pouze ve variském vrásnění
19. Ohraničení české křídové pánvena západě a severu Krušné hory, Jizerské hory a Krkonoše na jihu České středohoří a Železné hory
20. Ve kterém cyklu byly horniny čes. masivu naposledy provrásněnypři variském vrásnění
21. Období permokarbonukarbon 345-290 mil.let perm 290-225 mil.let
22. Časové rozmezí druhohor230-63 mil.let
23. Co se u nás dělo v době alpínského vrásněníjen zlomová tektonika
24. Co je v chebsko-dyleňském plutonumetamorfované horniny - fylit, svor
25. Variské vrásnění bylov prvohorách devon až perm
memorize

Section 3

Question Answer
26. Vyjmenuj útvary paleozoikastarší prvohory- kambium, ordovik, silur, devon mladší prvohory- karbon, perm
27. Patří Chrudim do Krušnohorne
28. Horniny moldanubického plutonugranitoidy a metamorfované horniny
29. Poslední metamorf. oblastoblast Lužická
30. Geologický útvar na LabskuČeská křídová tabule
31. Co nepatří do moldanubického plutonukrystalinikum středočeského plutonu
32. Co nepatří do českého masivuvulkanity České středohoří Doupovské hory (III. hory)
33. Zlom moravskoslezské oblastimoravskoslezský újezd
34. Co odděluje limnický permokarbonstarší komplexy zvrásněných a metamorfovaných hornin?
35. Platformaplatformní vývoj v mezozoiku, kenozoiku a kvarteru v českém masivu bez vrásnění – pánevní vývoj – Česká křídová tabule, Mostecká pánev … uložení vrstev bez vrásnění
36. rozdělení slíd- tmavé – hořečnato-železité- biotit (zvětrává na limonit) - světlé – hlinité- muskovit, (lithná slída - lepidolit), deficit ?
memorize