Create
Learn
Share

Generel fysiologi, cellevækst og deling

rename
malra16's version from 2018-01-20 14:32

Section

Question Answer
Identificere kroppens vigtigste væskerum og vurdere deres mængde af total kropsvæske, intracellulær væske, ekstracellulær væske og plasma.Størstedelen af kroppens vand befinder sig i vores celler. Der er 42 L vand i kroppen. I den ekstracellulære væske befinder der sig 14 L. Den ekstracellulære væske er opdelt i interstitial væske med 10.5 L og i plasma 3,5L. I den intracellulære væske er der 28 L.
Celledeling - Hvad sker der i G1 fasen?G1 fasen bliver alt andet end kromosomerne duplikeret.
Celledeling - Hvad sker der i S fasen?I S fasen bliver alle 46 kromosomer duplikeret.
Celledeling - Hvad sker der i G2 fasen?I G2 fasen bliver de duplikerede kromosomer dobbelttjekket for fejl.
Celledeling - Hvad sker der i mitosen?I mitosen bliver der efter duplikeringen af kromosomerne skabt celle deling - Her splittes kopierne fra hinanden i to separate celler.
Beskrive cellemembranens karakteristika. Lavet af phospholipider, som er svært at trænge igennem pga. polaritet. Membranen har compartments, i form af kanaler og proteiner til transport.
Nævne de faktorer, der påvirker diffusion af opløst stof over cellemembranerEffluxen (Diffusionen over membranen) er afhængig af permeabilitet, arealet af stoffet og polariteten af dette.
Identificere de forhold, der er nødvendige for osmoseOsmose er diffusion af molekyler. Dette skal ske over semipermeable membran, hvor diffusionen er afhængig af koncentrationen på hver side af membranen.
Hvad er forskellene mellem osmolalitet, tonicitet og osmotisk tryk.Osmolaritet er givet ved antal partikler multipliceret med koncentrationen.
Beskrive karakteristika for carrier-medieret transportEr lettere at kontrollere. Følger en hyperbel plot.
Hvad er faciliteret diffusion?Dette er reguleret transport vha. diffusion. Der bliver anvendt pore og kanaler.
Hvad er primær aktiv transport?Transport drevet af ATP. Kræver med andre ord energi.
Hvad er sekundær aktiv transport?Kræver også energi, men anvender energien fra iongradienter til at trække andre molekyler ind - Bl.a. glukose Na+ pumpen.
Forklare udtrykket diffusionspotentialeDiffusionpotentialet er diffusion af ladet molekyler, som er opstået fordi systemet ikke er i ligevægt.
Forklare udtrykket ligevægtspotentialeDette er det elektriske potentiale inde i cellen, i forhold til det som er udenfor cellen. Her er diffusionskræfterne og det elektriske potentiale i ligevægt med hinanden = Ingen net transport.
Beskrive Nernst ligningE_eq = (RT)/zF * ln (C_out/C_in)
Hvad er hvilemembranspotentialet?Her er netto fluxen = 0. Hvilemembranspotentialet er -70 mV, fordi der er meget K+ i cellen i forhold til Na+.
Hvordan skabes et aktionspotentiale?Ved at lade cellen indtage Na+ ioner, øges mV op til et punkt, hvor kanaler bliver åbnet op for Na+ og et stort indtag af Na+ sker. Det øger positiviteten af cellen og skaber et AP.
memorize