Create
Learn
Share

Gastromedisin

rename
aramfare's version from 2016-10-24 14:39

Section

 

Question Answer
Smerte best i roPeritonitt
Smerter gjør det vanskelig å ligge i roNyresten. Gallesten. Uretersten.
Defence "guarding"Ufrivillig strammning i bukmuskulatur som tyder på peritoneum irritasjon
Magesmerter typerViscerale. Parietale. Refererte.
OppkastLyserød (esophagus blødning, hemoptyse, neseblødning). Mørk delvis koagulert (større mageblødning). Svart/mørkebrunt/kaffegrut (mindre blødning fordøyet)
Akutt abdomenFellesbegrep for symptomer oppstått innenfor 1 døgn som ikke skyldes trauma. Abd. smerter med kvalme/oppkast, abd. defence, diarre/obstipasjon
memorize

 

Question Answer
Høyre kostalbueCholangitt. Cholecystitt. Gallesten. Ulcus pepticum. Subfrenisk abscess. Hepatitt
Venstre kostalbueRupturert milt. Ulcus pepticum.
Høyre + Venstre flankePyelonefritt. Nyrestein/Ureterstein
Høyre fossaAppendicitt. Meckels divertikkel. Crohn's/terminal ileit. Gyn tilstander
Venstre fossaSigmoid divertikulitt. Ulcerativ kolitt. Gyn tilstander
Suprapubisk regionUVI. Urin retensjon. Gyn tilstander
Epigastria regionUlcus peptikum + Gastritt. Gallesten + Kolangitt. Pankreatitt.
Umbilikal regionAppendisitt (tidlig fase). Tynntarm ileus. Gastrianteritt. Aortaaneurysme.
Gyn tilstanderSalpingitt. Tubo-ovarian abscess. Ektopisk graviditet.
Refererte smerterGalleblære --> hø.skulder. Diaphragma irritasjon --> Hø. eller Ve. skulder. Pancreas --> rygg.
memorize

 

Question Answer
Øvre GI blødning/HematemeseEsophageal ca. Esophagitt. GERD. Esophageale varicer. Mallory Weis lesjon. Ventrikkel ca. Gastritt. Ulcus peptikum. Duedenitt.
Nedre GI blødning/ Melena or Hematochezia CHANDColitt. Hemorrider. Angiodysplasi. Neoplasi. Divertikulitt.
Hva gjøre ved GI blødning?Seponer (Antikoagulasjon, NSAID, Steroider). SAG. Cyclocapron/Pctaplas-plex. IV Esmoprazol. Jerntilskudd. Endoskopi og coiling (pågående blødning eller residiv etter ulcus, transfusjonsbehov > 6h)
Øsofagitt/GERD symptomerHalsbrann. Suroppstøt. Bryst sm. Smerte i epigastriet. Smerte ved sengeleie. Lindring av mat/melk.
GERD grunn/utredning/behandlingInsuffusiens i LES eller hiatus hernia. Gastroskopi + 24 timers pH metry + manometri. PPI + Fundoplikasjon + Hiatus hernia operasjon.
Øsofageale varicer årsak + pathofysiologiPortal hypertensjon grunnet levercirrhose, Portal venetrombose. Portocaval shunt via øsofagus veneplexus. Blødning ved trykk > 20.
Øsofageal blødning behandlingGlypressin 2mg, etterfulgt av 1-2 x 6 i 48 timer hvis bekreftet diagnose. Antibiotika cefotaxim profylaktisk. Somac iv hvis samt. esofagitt/ulcus Strikkbehandling. Sendstakens sonde. Scleroterapi. Liminjenksjoner. Angiografi og coiling. TIPS. Laparatomi ved mislykket gastroskopi. Betablokkere for sekundær profylakse.
GI blødning symptomerHematemese. Melena/Hematochezi. Anemi + lav Hb --> svimmelhet, kvalme og trøtthet, svetting. Alvorlig blødning (hypotensjon, tachycardi, tachypneue, kalde eks. + redusert kapillær fyllningstid)
Lab ved GI blødningGastropakke + INR (ved Warfarin eller leversvikt). APTT (ved andre antikoagulativa). Albumin + ammoniakk (ved lever encefalopati). Anemi prøver hvis blødning
memorize

 

Question Answer
Ulcus peptikum definisjonDefekt i GI mukosa grunnet misbalanse mellom aggressive faktorer (dysmotilitet, pepsin, syre, skadelig mat/røyk/alkohol) og beskyttende faktorer (bikarbonat, mucin, blod sirkulasjon + epitel regenerasjon)
Ulcus peptikum kompliksjonerPerforasjon, Penetrasjon, Blødning, Striktur, Malignt transformasjon.
Ulcus diagnostikkEndoskopi for biopsering av sår kanter. Urea pusteprøve (h.pylori). Reskopi etter 1-3 mnd for tilheling.
BehandlingUnngå ASA/NSAID/Prednisolon. Trippel kur for H.pylori (metro-amoxi- panto) med pusteprøve etter 4-8 uker. PPI i 4-8 uker hvis negativ H.pylori.
Langtidsprofylakse ulcus6 mnd - 1 år behandling grunnet komplisert ulcus, ulcus med behov for ASA/NSAID, mislykket/residiv H.pylori behandling.
memorize

 

Question Answer
Risikofaktorer for gallesteiner4F (Fat, Fertile, Forty, Female) + Diabetes og alder. Stein formes ved nedsatt motilitet, overmettet galle med kolesterol.
Gallestein symptomerEpisodeform magesmerter i hø kostalbue + epigastriet. Bevegelsestrange. Utstråling til rygg mellom skulderbladene. Fett intoleranse + kvalme og oppkast.
Gallegangstein symptomerEpisodeform magesmerter i hø kostalbue + epigasriet. Bevegelsestrange. Kvalme og oppkast. Lys avføring. Mørk urin. Ikterus. Forhøyet lever prøver + bilirubin.
Kolecystitt symptomerKonstante magesm i hø kostalbue. Utstråling til skulder. Murphys pos. Kvalme + Oppkast. Feber + sepsis tegn. Komplikasjon kan bli gallenekrose eller empyem dannelse.
Kolangitt symptomerSamme som kolecystitt. Septisk forløp + forhæyet lever + bilirubin verdier.
Gallestein behandlingVed første episode magesm. behandles med NSAID + Morfin + fettfattig kost. Ved kolecystitt utvikling blir det kolecystektomi.
Gallegangstein + kolangitt behandlingERCP eller PTC for å stente, fjerne steiner. Etterfulgt av antibiotika.
Kolecystitt behandlingAnalgetika (voltaren 75 im) + Spasmolytika (Buscopan 20 mg sc/im) + Antibiotika. Pluss kolecystektomi.
memorize

 

Question Answer
Pankreatitt årsaker (I GET SMASHED)Idiopatisk. Gallestein. Ethanol. Traumer. Steroider. Mumps. AI pankreatitt. Scorpion gift. Hyperkalsemi/Hypertriglysidemi/Hypotermi. ERCP. Drugs (Azathioprin/Diuretika)
Pankreatitt symptomerBelteformet magesm. i øvre buk, stråling til rygg + flanke, eller til nedre abd. Kvalme/Oppkast + Anoreksi. Peritonitt. Hypotensjon.
Amylase ved pankreatitt + DiffStiger i første 2-12 timer, normaliseres i løpet av 5 dager. Diff; AAA. Perforert bukorgan. Tynntarm obstruksjon. Mesentriell iskemi. Ektopisk graviditet.
CRP ved pankreatittIndikerer alvorlig pankreatitt ved økt 100/ 24 timer eller over 200/48 timer.
Lett pankreatitt behandlingIV væske + Smertelindring. Kan spise hvis ikke kvalme/oppkast eller paralytisk ileus, i det tilfelle få NGS. ERCP < 72 hvis gallestein påvist.
Alvorlig pankreatittSom ved lett, i tillegg til antibiotika ved sekundær infeksjon/abscess. Drener abscess etter 4 uker.
Pankreatitt komplikasjonerNekrose/abscess/pseudocyste. ARDS. Sjokk. DIC. Nyresvikt. Ascites (rupturert pseudocyste). MOF
Pseudocyste i pankreatittObserveres i 3 mnd, hvis økende størrelse og lokale plager kan perkutan dreneres.
Kronisk pankreatittSteatorrea/fett i feces. Malbsorpsjon, Vekttap. DM utvikling. Kvalme. Postpranidale magesmerter.
memorize

 

Question Answer
Alvorlig kolitt diffUC. Crohns kolitt. Pseudomembranous kolitt (Cl. diff). Infeksiøs kolitt (shigella, salmonella, e.coli). Iskemisk kolitt. Vaskulitt.
Ulcerativ kolitt tegnUlcerasjon i overflaten, mukosa og submukosa. Kryptiske abscesser med hematchezi, abd. smerter, vekttap og elektrolytt forstyrrelser (hypokalemisk alkalose).
Ulcerativ kolitt forverring behandlingGi Solu-Medrol 20 mg x 3 og vurderer effekt etter 3 dager, hvis ingen begynn med TNF hemmer (infliximab). Hvis fortsatt manglende respons, alvorlig blødning eller perforasjon --> kolektomi.
Mb. Crohns tegnAI betennelse i terminal ileus eller andre GI segmenter. Gir transmural nekrose og "Skipp lesjoner" + striktur of fistler.
Årsaker til mesentriell iskemiArteriell thrombose i forkalket mesentriell sirkulasjon. Mesentriel vene trombose. Mesentriell vasokonstriksjon grunnet hypotensjon. Emboli fra hjerte.
Mesentriell iskemi biokjemi + behandlingLeukocytose > 20 + høy laktat + acidose. Laparatomi + reseksjon av nekrotisk tarm.
Mesentriell iskemi risikofaktorerAterosklerose (Røyk. Hypertensjon. DM. Hyperkolestrolemi. Mann + Alder). Atrieflimmer + Hjertesvikt. Hypovolemi. Portal hypertensjon. Protrombotiske tilstander.
memorize

 

Question Answer
Prehepatisk ikterus mekanismeIndirekte hyperbilirubinemi grunnet hemolyse som fører til ukonjugert hyperbilirubinemi --> lever funksjon økt --> mer direkte bilirubin + UBG lages i tas --> avføring i mørk, og UBG går i sirkulasjon som øker i urin. Ingen bilirubin i urin
Posthepatisk ikterus mekanismeDirekte hyperbilirubinemi grunnet obstruksjon, ingen bilirubin i tarm, derfor infen UBG laget. Blek avføring + mørk urin da direkte bilirubin skilles i nyrene.
Prehepatisk ikterus diffHemolyse. Hematom. Shunt hyperbilirubinemi. Neonatal jaundice --> fysiologisk.
Hemolyse prøverRedusert Hb + Haptoglobin. Høy LD + Retikulocytter og Positiv Coombs test.
Posthepatisk ikterus diffBiliær obstruksjon (stein, galletumor, pankreas tumor, striktur, stent). Intrahepatisk kolestase (medikament, postoperatic, graviditet, biliær cirrhose). Dubin Johnson syn. (konjugert bilirubin fra hepatocytter mangler). Rotor sy. (lite konjugert bilirubin skilles fra hepatocytter).
Hepatisk ikterus diffHepatitt (viral, alkoholisk, fett lever). Cirrhose. Gilbert sy. (defekt i bile transport fra plasma til hepatocytt). Crigler Najar sy. (defekt i enzym som konjugerer bilirubin).
memorize

 

Question Answer
Lever cirrhoseFibrose i lever som fører til nedsatt parachymail og vaskulær funksjon.
Paranchymal funksjonsvikt leverSystese (albumin, protrombin). Konjunksjon av bilirubin (ikterus). Detoxifikasjon (ammonia).
Vaskular funksjonsvikt leverPortal hypertensjon. Ascites. Esofagus varicer. Splenomegaly. Trombocytopeni.
Lever cirrhose tegn top - nedEncefalopati. Ikterus. Spider angiom/nevi. Hepatisk fetor. Gynekomasti. Ascites - Caput medusae - Umbilikal hernia. Portal hypertensjon. Splenomegaly. Esofageale varicer. Palmar/plantar erythem + Duphytren kontraktur. Scrotal ødem + testis atrofy. Leg ødem
Lever cirrhose komplikasjonerLever encefalopati. Portal hypertensjon og esofagus varicer. Ascites. Spontak bakteriell peritonitt. Hepatorenal syndrom.
Lever encefalopati teori GAGAGABA inhibitorisk nevrotransmitter økt. Aromatisk AA aktiverer BDZ reseptorer. Glutamat exitatoriske transmittere reduseres. Ammonia økes --> nedsetter ATP syntese i hjernen.
Lever encefalopati årsaker + behandlingNevropsykiatriske symptomer ledsaget av alvorlig lever sykdom, utløst av infeksjon, GI blødning, hypovolemi, elektrolytt forstyrrelser, nyresvikt. Behandle utløsende årsak, gi laktulose for å redusere ammonia opptak i tarm. Neomysin og Flumazenil.
Lever encefalopati nivåer1. Eurofi/angst/redusert oppmerksomhet. -------- 2. Lett disorienter. Apatisk. Bissar oppførsel. Flapping tremor. ------------- 3. Somnolens + forvirring. -------------- 4. Koma.
memorize

 

Question Answer
Portal hypertensjonTrykk > 10 mmHg grunnet cirrhose, trombose. Fører til ascites, esofageale varicer, ødem, splenomegaly, trombocytopeni. Behandle komplikasjoner. Gi profylakse med propranolol, nitrat eller gjør TIPS.
AscitesSamling av frivæske i peritoneum grunnet portal hypertensjon, hjertesvikt, hypoalbuminemi og nefrotisk sy., abdominale cancer typer. Patomekanisme; PH (høy hydrostatisk + onkotisk trykk), RAAS aktivering, hypoalbuminemi, vasodilatasjon og høy permeabilitet.
Ascites Dipping + Finger tap testDipping metode for spleen palpasjon (oblique ve fossa opp til hø costalbue), lever palpasjon (ve fossa til ve costalbue). Finger tap metode (pasient hånd i midte, og ve hånd på ve flanke, slå med midt finger hø flanke og føl bølger).
Ascites paraply perkesjonPerkuter i epigastrium ned, obligue til begge flanker --> oppe er tympanisk (gas i tarm), nede er dump (væske). Shifting dullness (for minimal ascites), perkuter epigastrium ned til dull grense, stopp der og perkuter til hø flanke til dull grense, la pasient ligge på side og vent 30 s, perkuter igjen og det blir tympanisk.
Ascites behadnlingSaltrestriksjon (2g/d). Væske restriksjon (1,5L/d). Diuretika (spirinolakton 50 mg/d (maks 400mg) - furix 40 mg/d (maks 160)) --- Hvis refrektær ascites (ukontrollert med diuretika eller kontraindisert grunnet elektrolytt forstryrrelser) --> gjør tapping eller TIPS.
Spontan bakteriell peritonittInfisert ascites som kan inntreffe uten feber, magesmerter eller høy CRP --> oftest forverret AT + økende encefalopati --> Lav terskel for diagnostisk tapping (albumin, glukose, celler, dyrk). Gi cefotaxim 2gx3 i 5-10 dager + Albumin 40g daglig. Ved residiv gi profylakse med Bactrim eller Ciproxin.
Hepatorenal syndromIn cirrhose pasienter kan systemisk vasodilatasjon redusere BT og RBF, i tillegg til økt sympatetikus tonus gir renal vasokonstriksjon --> iskemiske forandringer. Utelukk andre årsaker til nyresvikt, let etter utløsende faktorer og lav terskel for ab behandling.
Hepatorenal sy. behadnlingSeponer diuretika. Væaske behandling. Glypressin 1g x 6 + Albumin 40 mg daglig i 5 dager.
memorize

 

Question Answer
Primær biliær cirrhoseAI lever sykdom med inflammatorisk destruksjon av interlobulære bile kanaler. Mest i kvinner. Lab (AMA+ANA + hyperkolesterolemi). 50% asymptomatisk, resten (fatigue, pruritus, melanin deposit og xantelasma). Assosiasjon med RA, Sjøgren og CREST sy.
Primær biliær cirrhose behandlingPruritus (cholestyramin, UDCA). Ben sykdom (Vit.D + Ca). Malabsorpsjon --> steatorhea (reduser fett intak og gi DEKA vitaminer). Cholchicin + Metotrexakt.
Primær skleroserende kolangittInflammasjon og destruksjon av intra/ekstra hepatiske galleveier --> progressiv og gir cirrhose. Assosiert med IBD. De fleste asymptomatiske, med (pruritus + fatige + episodevis bakteriell kolangitt)
PSK komplikasjonerKolestasis. Steatorhea. DEKA vitamin malabsorpsjon. Osteopeni (lite vit.D). Kolangitt. Kolangiocarcinom. Lever svikt.
PSK behandlingUDCA mot pruritus. Vitaminer. Immunsuppresiv terapi. Stenting. Lever transplant.
memorize

 

Question Answer
Alkohol og nervesystemetDelirium tremens. Korsakoff encefalopati. Cerebellar degenerasjon. Periferal nevropati. Akutt intox.
Alkohol og endokrin/kardiovaskulær systemDM + pseudo cushing sy. ----- CMP, arytmi, CHF.
Alkohol og GI/muskuloskeletal systemGastritt. Pankreatitt. Lever sykdom. ------ Rhabdomyolyse. Myopati. ------- hemolyse, cytopeni, folsyre mangel.
Alkohol og leverSeatosis (fett lever --> asymptomatisk ellers hepatomegaly med lett forhøyde lever prøver). Steatohepatitt (alkoholisk hepatitt --> Feber, ikterus, hepatomegaly, ascites, encefalopati, GGT opp + ASAT/ALAT ratio > 2). Cirrhosis.
memorize

 

Question Answer
Leversvikt årsakerAI hepatitt. Paracetamol. Viral hepatitt. Wilson sy. budd Chiari. HELLP sy. Forhøyet lever prøver, INR, elektrolytt forstyrrelser, hypoglykemi. Lever encefalopati. Sirkulasjonsvikt
Leversvikt behandlingMed encefalopati kalles fulminant leversvikt --> høy mortalitet --> kontinuerlig glukose infusjon og kontakt RH --< transplantasjoner.
memorize