Create
Learn
Share

Gastrokirurgi

rename
aramfare's version from 2016-10-23 13:20

Section

Question Answer
Sjekke blødning status (5P)Puls (tachycard). Pressure (lavt BT). Perifer sirkulasjon (>2s). Perfusjon til huden (kald). Pee ( 1ml/kg/t)
Typer diarre SEOMASekretorisk. Ekudativ. Osmotisk. Motilitetsbetinget. Anatomisk.
Sekretorisk diarreNedsatt absorpsjon eller økt sekresjon av elektrolytter. Kolera + gallesyremalabsorpsjon
Ekudativ diarreSlimete purulent diarre. Tap av inflamatorisk tarm-epitel + nedsatt absorpsjon. UC + Infeksiøs diarre.
Osmotisk diarreIkke absorberbar stoff trekker væske ut og hindrer absorpsjon. Laktose intoleranse + Kronisk pankreatitt.
Motilitets diarreRask tarmpassasje. Colon irritasjon + Thyreotoksikose.
Anatomisk diarreLite absorpsjonsflate etter tarmreseksjon. Cøliaki.
Malabsorpsjon diffLaktolse intoleranse. Cøliaki. Pankreasinsufissiens. Gallesyremalabsor.
memorize

 

Question Answer
Obstipasjon årsakerLav fiber kost. Høy alder. Opioder. Immobilitet. Hjerneslag, Hypothyroidea. Depresjon. Cancer + Polypper
Rome III kriterier, funksjonell obstipasjon25% av tømningene er Hardavfæring, Pressende, Følelse av ufullstendig tømning, Følelse av anorektal obstruksjon, Manuell tømning. Mindre enn 3 per uke.
Obstipasjon definisjonMindre enn 3 tømninger/uke, i tillegg tidskrevende, hard, oppblåst.
Obstipasjon behandlingFiberkost. Mosjon. Hydrering (1,5L/døgn). Laktulose, Laksoberal, Vi-Siblin, Klyks.
memorize

 

Question Answer
Ileus (tarmslyng) subtyperTarmpassasje er stoppet. Mekanisk. Paralytisk. Strangulasjonsileus. Pseudoobstruksjon. Subileus
Mekanisk ileus årsakerAdheranser 60%. Malignitet 20%. Hernier. Striktur (Crohns sy.). Mesentriel ischemi.
Paralytisk ileus årsaker PISEMPostoperativ. Inactivitet. Sepsis. Elektrolytt forstyrrelser. Medikamenter
Colonileus årsakerKolorektal cancer. Volvulus. Invaginasjon. Strikturer
Pseudobstruksjon/Ogilyvs syndromeAlorlig syke pasienter kan få ileus bilde uten mekanisk obstruksjon. Affiserer særlig Cecum som kan bli > 10 cm og rumpere.
Ileus symptomerTakvise magesm.. Kvalme + Oppkast. Tympanitisk/utspilt buk. Manglende avfæring og luftavgang.
Mekanisk vs Paralytisk ileus diagnoseMekanisk;- Metallaktige lyder. Luft-væske speil + proximal dilatasjon. Paralytisk;- ingen lyder, hele dilatert, hæy laktat + lav pH.
Ileus behandlingVentrikkelsonde + analgetika og væske. Antiemetika (ikke mekanisk). Tarmpasasje. Adheranseløsning og reseksjon ved mekanisk. Rectum sonde ved sigmoideum volvulus. Paralytisk kontraindisert for operasjon.
memorize

 

Question Answer
ApendicittBetennelse i appendix vermiformis grunnet fecolith, avføring, lymfevev obstuksjon, tumor.
Appendix teoriTar vare på det normale tarmflora, koloniserer med vanlig tarmflora etter gjennomgått diarre f.eks.
Appendicitt symptomer0,5-2 døgn med diffuse magesmerter/eller i epigastriet, gradvis vandrende til hø fossa. Feber, kvalme + anoreksi. Lokal defence + forhøyde infeksjonsprøver.
Appendicitt tegn ROMPRovsing tegn. Obturator Mcburney max sm. Psoas tegn
Alverado scaleVandrende sm (1). Kvalme/Oppkast (1). Anoreksi (1). Palpasjonsøm hø fossa (2). Slippøm hø fossa (1). Feber (1). Leukocytose (2). Neutrofile shift til ve (1). 5-6 = mulig. 7-8 = Sannsynnlig. >9 Veldig sannsynnlig.
DivertikulittBetennelse i utposningene i Sigmoideum. Utposninger formes grunnet svak mukosa etter høy intraluminal trykk over lengre tid.
Divertikulitt symptomerMagesm. i ve fossa. Defence. Feber. Hematochezi. Leukocytose.
Ukomplisert divertikulitt behandlingModerat; Bactrim + Flagyl. Alvorlig; Ampi-Metro-Genta eller Tazosin.
Komplisert divertikulitt klassifisering (Hinchey cl.)(I) Perikolisk abscess. (IIA) Stor abscess i pelvis. (IIB) Abscess med fistler. (III) Purulent peritonitt. (IV) Perforasjon, Fekal peritonitt.
Komplisert divertikulitt behandling(I)+(II) = perkutan abscess drenasje eller via laparaskopi. (III) Hartman operasjon. (IV) Hartman operasjon, eller avlastende stomi proksimalt etterfulgt av reseksjon og stomi
memorize

 

Question Answer
Brokk definisjon og plasseringUtposning av tarm/oment/krøs fra bukhulen gjennom en defekt i bukveggen. Lyskebrokk/Inguinal hernia. Femoral brokk. Umbulikal. Arrbrokk.
Direkte vs Indirekte lyskebrokkDirekte; direkte gjennom bukveggen via superf. ing. ring, medialt til inf. epigastrik a. Indirekte; via superf. + deep. ing. ring lateralt til inf.epi.a. ned til scrotum.
Inkarserert brokkInneklemt hernia som ikke kan reponeres grunnet ødem. Smerteful og hard kul, gir et bilde lignende på mekanisk ileus. Reponer etter god smertelindring, hvis ikke operer.
Invaginasjon generellVanlig hos barn i forbindelse med viral diarre. Vanligst i ileukolisk område. Hos voksne sees med polypper. Repones via kontrast rektalt.
Invaginasjon symptomerTakvise magesm., kvalme og oppkast, palpabel invaginat, blodig diarre.
memorize

 

Question Answer
Risikofaktorer for gallesteiner4F (Fat, Fertile, Forty, Female) + Diabetes og alder. Stein formes ved nedsatt motilitet, overmettet galle med kolesterol.
Gallestein symptomerEpisodeform magesmerter i hø kostalbue + epigastriet. Bevegelsestrange. Utstråling til rygg mellom skulderbladene. Fett intoleranse + kvalme og oppkast.
Gallegangstein symptomerEpisodeform magesmerter i hø kostalbue + epigasriet. Bevegelsestrange. Kvalme og oppkast. Lys avføring. Mørk urin. Ikterus. Forhøyet lever prøver + bilirubin.
Kolecystitt symptomerKonstante magesm i hø kostalbue. Utstråling til skulder. Murphys pos. Kvalme + Oppkast. Feber + sepsis tegn. Komplikasjon kan bli gallenekrose eller empyem dannelse.
Kolangitt symptomerSamme som kolecystitt. Septisk forløp + forhæyet lever + bilirubin verdier.
Gallestein behandlingVed første episode magesm. behandles med NSAID + Morfin + fettfattig kost. Ved kolecystitt utvikling blir det kolecystektomi.
Gallegangstein + kolangitt behandlingERCP eller PTC for å stente, fjerne steiner. Etterfulgt av antibiotika.
Kolecystitt behandlingAnalgetika (voltaren 75 im) + Spasmolytika (Buscopan 20 mg sc/im) + Antibiotika. Pluss kolecystektomi.
memorize

 

Question Answer
Øvre GI blødning/HematemeseEsophageal ca. Esophagitt GERD. Esophageale varicer. Mallory Weis lesjon. Ventrikkel ca. Gastritt. Ulcus peptikum. Duedenitt.
Nedre GI blødning/ Melena or Hematochezia CHANDColitt. Hemorrider. Angiodysplasi. Neoplasi. Divertikulitt.
Hva gjøre ved GI blødning?Seponer (Antikoagulasjon, NSAID, Steroider). SAG. Cyclocapron. IV Esmoprazol. Jerntilskudd.
Øsofagitt/GERD symptomerHalsbrann. Suroppstøt. Bryst sm. Smerte i epigastriet. Smerte ved sengeleie. Lindring av mat/melk.
GERD grunn/utredning/behandlingInsuffusiens i LES eller hiatus hernia. Gastroskopi + 24 timers pH metry + manometri. PPI + Fundoplikasjon + Hiatus hernia operasjon.
Øsofageale varicer årsak + pathofysiologiPortal hypertensjon grunnet levercirrhose, Portal venetrombose. Portocaval shunt via øsofagus veneplexus. Blødning ved trykk > 20.
Øsofageal blødning behandlingSendstakens sonde. 80 mg Pantoprazol iv etterfulgt av 40 mg x 2 Somac.Strikkbehandling. Scleroterapi. Liminjenksjoner. Angiografi og coiling. Laparatomi ved mislykket gastroskopi. Betablokkere for sekundær profylakse.
GI blødning symptomerHematemese. Melena/Hematochezi. Anemi + lav Hb --> svimmelhet, kvalme og trøtthet, svetting. Alvorlig blødning (hypotensjon, tachycardi, tachypneue, kalde eks. + redusert kapillær fyllningstid)
Lab ved GI blødningGastropakke + INR (ved Warfarin eller leversvikt). APTT (ved andre antikoagulativa). Albumin + ammoniakk (ved lever encefalopati).
Ulcus peptikum definisjonDefekt i GI mukosa grunnet misbalanse mellom aggressive faktorer (dysmotilitet, pepsin, syre, skadelig mat/røyk/alkohol) og beskyttende faktorer (bikarbonat, mucin, blod sirkulasjon + epitel regenerasjon)
Ulcus peptikum kompliksjonerPerforasjon, Penetrasjon, Blødning, Striktur, Malignt transformasjon.
memorize

 

Question Answer
Celiac trunk grenSplenisk a. Common hepatisk a. Venstre gastrisk a......Common hepatisk a. --> Hø gastrisk a. + Gastroduodenal a. + Proper hepatisk a.
Superior mesenteric a. subgrenerPankreatoduodenal inferior a. Jejunal a. Ileal a. Ilecolisk a. (cecal + appendukular a.). Hø kolisk a. Middert kolisk a.
Inferior mesenteric a. subgrenerVe kolisk a. Sigmoidal a. Superior rektal a.
Årsaker til mesentriell iskemiArteriell thrombose i forkalket mesentriell sirkulasjon. Mesentriel vene trombose. Mesentriell vasokonstriksjon grunnet hypotensjon. Emboli fra hjerte.
Mesentriell iskemi forløpØkt peristalse initialt, oppkast + diare + iskemiske smerter --> nekrose --> paralytisk ileus + septisk sjokk.
Mesentriell iskemi biokjemi + behandlingLeukocytose > 20 + høy laktat + acidose. Laparatomi + reseksjon av nekrotisk tarm.
Mesentriell iskemi risikofaktorerAterosklerose (Røyk. Hypertensjon. DM. Hyperkolestrolemi. Mann + Alder). Atrieflimmer + Hjertesvikt. Hypovolemi. Portal hypertensjon. Protrombotiske tilstander.
memorize

 

Question Answer
Pankreatitt årsaker (I GET SMASHED)Idiopatisk. Gallestein. Ethanol. Traumer. Steroider. Mumps. AI pankreatitt. Scorpion gift. Hyperkalsemi/Hypertriglysidemi/Hypotermi. ERCP. Drugs (Azathioprin/Diuretika)
Pankreatitt symptomerBelteformet magesm. i øvre buk, stråling til rygg + flanke, eller til nedre abd. Kvalme/Oppkast + Anoreksi. Peritonitt. Hypotensjon.
Amylase ved pankreatitt + DiffStiger i første 2-12 timer, normaliseres i løpet av 5 dager. Diff; AAA. Perforert bukorgan. Tynntarm obstruksjon. Mesentriell iskemi. Ektopisk graviditet.
Lipase ved pankreatittStiger i løpet av 4-8 timer, normaliseres etter 1-2 uker. Mer sensitivt og spesifikt.
CRP ved pankreatittIndikerer alvorlig pankreatitt ved økt 100/ 24 timer eller over 200/48 timer.
Lett vs Alvorlig pankreatitt (Imrie kriterier)Alder > 55. Hvite > 150. ASAT > 100. LD > 600. Ca. < 2. Albumin < 32. Bl.s. > 10. PaO2 < 8. Alvorlig = 3 eller mer.
Lett pankreatitt behandlingIV væske + Smertelindring. Kan spise hvis ikke kvalme/oppkast eller paralytisk ileus, i det tilfelle få NGS. ERCP < 72 hvis gallestein påvist.
Alvorlig pankreatittSom ved lett, i tillegg til antibiotika ved sekundær infeksjon/abscess. Drener abscess etter 4 uker.
Pankreatitt komplikasjonerNekrose/abscess/pseudocyste. ARDS. Sjokk. DIC. Nyresvikt. Ascites (rupturert pseudocyste). MOF
Pseudocyste i pankreatittObserveres i 3 mnd, hvis økende størrelse og lokale plager kan perkutan dreneres.
Kronisk pankreatittSteatorrea/fett i feces. Malbsorpsjon, Vekttap. DM utvikling. Kvalme. Postpranidale magesmerter.
memorize

 

Question Answer
Perianale lidelserPerianal abscess. Ischiorektal abscess. Intersphingterisk abscess. Supralevator abscess. Trombosert ytre hemoroider. Anal fissur.
Perianal abscess def.Abscess dannelse (pussfylt hulrom) i sc vev som er rett over intersphingterisk rom. Rød smerteful hevelse. Problemer med å sitte, tømme seg og å gå. Smertefull anal eksplorasjon.
Perianal abscess behandlingIncisjon under narkose + drenasje. Lag stor åpning for å hindre lukking, båtsnitt. Spyl med hånd-dusj x 1 daglig og etter toalett besøk.
Ischiorektal abscess (Perirectal/Bekken abscess)Abscess i fettvevet mellom iskium og ex.sphingter, kan gå oppover og affisere levator ani (bekkengulvet). Kan omslutte hele rektum
Ischiorektal abscess symptomer + behandlingSom ved rektal abscess + asymmetri i rompeballene + mer syk bilde av feber, redusert AT. Incision + drenasje + revisjon 2 dager etter.
Hemorrhoider typerExternale, distalt til linea dentata. Internale, proximalt til linea dentata.
Trombosert ytre hemorrhide def. + symptomerVaricos utposning med ødem og inflammasjon hvis trombose. Smerteful ved å tømme seg, sitte på og bevege seg. Smerter øker første uke, avtar deretter ubehandlet.
Trombosert hemorrhide diagnose + behandlingKlinikk + palpering av hard oppfyllning. Incisjon + drenasje + utskraping av trombe. Hemoroidektomi i narkose. Konservativt "Scheriproct" morgen og kveld i 4 uker.
Anal fissur def. + symptomerSår i huden i anus, oftest kl 6, som årsak til økt intrarektal trykk. Vanskelig å teste da pasient kniper sammen. Smerter ved å bevege seg, tømme seg og sitte.
Anal fissur behandlingScheriproct i 4 uker morgen og kveld. Parafin/laktulose. Lokale nitropreparater. Botulin toxin. Sphingterotomi, mer effekt men kan gi inkontinens som bivirkning.
memorize

Recent badges