Create
Learn
Share

Galuniu raumenai

rename
carol5477's version from 2015-12-17 17:30

Section 1

Question Answer
zasto lenkimasm. deltoideus (priekinės skaidulos); m. pectoralis major; m. coracobrachialis; pagalb-m. biceps brachii (trumpoji galva)
zasto tiesimasdeltinis, teres major, latissimus dorsi, pagalb- triceps brachii ilga galva
zasto atitraukimasdeltoideus, supraspinatus
zasto pritraukimaspectoralis major, latissimus dorsi, teres major, pagalb-coracubrachialis, triceps brachii
zasto sukimas i vidusubscapularis, teres major, latissimus dorsi, pectoralis major
zasto sukimas i isoreinfraspinatus, teres minor,
dilbio lenkimasbiceps brachii, brachialis, brachioradialis, pagalb - NUO VIDINIO ZASTO ANTKRUMPLIO
dilbio tiesimastriceps brachii, anconeus, pagalb -NUO ZAST ŠON ANTKRUMPLIO
dilbio atgrezimas(supinatio)supinator, biceps brachii
pronatio dilbio nugrezimaspronator teres, pronator quadratus
memorize

Section 2

Question Answer
Rieso lenkimasm. flexor carpi radialis, ulnaris, pagalb - palmaris longus, mm. flexores digitorum superficiales/profundum
rieso tiesimasextensores carpi radialis longus/brevis/ulnaris, pagalb- rankos pirstus ir nyksti tiesiantys r.
atitraukimas riesoextensores carpi radialis longus/brevis, flexor carpi radialis. pagalb- flexor pollicis longus
pritraukimas riesoflexor/extensor carpi ulnaris
delnakauliu lenkimaslumbricales, interossei palmares/dorsales, flexor digiti minimi brevis, pagalb - flexor digitorum superficialis/ profundus, flexor digiti minimi brevis
pirtakauliu lenkimasflexor digitorus superficilis/ profundus
pirstu tiesimasextensor digitorum, extensor indicis, extensor digiti minimi pagalb-lumbricales, interossei palmares, dorsales
pirstu atitraukimasinterossei dorsales/ abductor digiti minimi
pirstu pritraukimasinterossei palmares
memorize

Section 3

Question Answer
šlaunies lenkimaspsoas major, iliavus, rectus femoris. pagalb - pectineus, sartorius, tensor fasciae latae, abductores longus et brevis
šlaunies tiesimasgluteus maximus, biceps femoris, smiteninosus, semimembranosusa
slaunies atitraukimasgluteus medius/minimus, piriformis, pagalb - sartorius
slaunies pritraukimasadductores longus, magnus, brevis, gracilis, pectineus
sukimas i isore SLAUNIESgemelli superior inferior, obturatorii internus externus, piriformis, quadratus femoris, gluteus maximus, pagalb - sartorius, gluteus medius
slaunies sukimas i viduglutei medius minimus
Blauzdos lenkimassemitendinosus, semimembranosus, biceps femoris. pagalb - gracilis, sartorius, gastrochnemius, popliteus
tiesimas blauzdosquadriceps femoris
sukimas blauzdos i isorebiceps femoris
blauzdos sukimas i vidusemitendinosus, semimembranosus.... gracilis, sartorius, popliteus
memorize

Section 4

Question Answer
ciurnos lenkimasgastrocnemius, soleus, tibialis posterior,... flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, mm. peronei longus/brevis
tiesimas ciurnostibialis anterior, extensor digitorum longus, ectensor hallucis longus, peroneus tertius
pritraukimas, inversija ciurnostibialis anterior, posterior..... flexor digitorum longus
atitraukimas eversija ciurnosperonei longus/brevis, peroneus tertius
kojos pirstu lenkimasflexor digitorum longus. brevis, quadratus plantaris, flexor digiti minimi brevis.... lumbrivales interossei plantaris/dorsalis,
kojos pirstu tiesimasectensor digitorum longus.brevis
atitraukimas kojos pirstuinterossei dorsales, abductor digiti minimi
pritraukimas kojos pirstuinterossei plantares
memorize

Recent badges