Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Fytopatologie- otázky 2

rename
colek's version from 2018-12-17 20:10

Section

Question Answer
Jakým způsobem se šíří václavkarhyzomorfně , vodou, myceliem
Co jsou bazidiosporypohlavní vytrus hub na bazidiich na výtrusorodé vrstvě plodnice
Kdy se provádí postřik proti padlí dubovému?(květen - červen)
Plodnice lachnellula willkomi je typuApothecium
jakou dřevinu napadá diplodia pineaPinus
Co je voštinová hnilobaTřetí fáze hniloby u houby Phellinus Chrysoloma; tvorba dvůrku, rozpad dřeva podél letokruhů
Základní možnosti obrany proti lesnicky významným rzímfungicidy,na většinu rzí není ochrana, Hořčík
Uveďte 3 možnosti ochrany proti padání semenáčků ve školceTepelná, chemická, biologická, ochrana pudy preventivní;moření osiva;kontrola čistoty osiva
Podle jakých symptomů poznáte napadení dřeviny dřevomorem kořenovým (kretzschmaria deusta)rozkládaní dřeva, tekoucí asfalt na bázi kmene, tvorba dutin na bázi kmene
Při zalesňování nelze kombinovat borovici ss osikou→ možnost napadeni rzí melampsora populnea
Jaký typ ošetření se volí proti sypavce borové (Lophodermium pinastri)preventivní
Rostlino lékařsky pas, potvrzeni o karanténních druzích, EU musí byt opatřenyregulované komodity, vyjmenované v prováděcím předpise rostlinolékařského zákona
Jakým houbovým patogenem (obecně) je nejvíce ohrožena douglaskaSypavkami
Na jaké rostlině jsou uredie rodu coleosporiumStarček, zvonek
Březovník obecný (Piptoporus betulinnus) napadáBřízu
Do jaké superskupiny náleží houbyOpisthokonta
Vyjmenujte 3 druhy kořenovníku (Heterobasidion)annosum,parviporum,abietinum
Vyškrtněte houbu, která se nevyskytuje na smrku Sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus); Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola); Ohňovec Hartigův (Phellinus Hartigii); Hnědák Schweinitzův (Pheaolus shweinitzii)Sírovec žlutootažový
Mezi závažné dřevokazné houby olše patříKretzchmaria deusta – Dřevomor kořenový
Melampsora pinitorqua (populnea) má druhého hostitele (dřevinu)Osika, topol bílý, topol šedý
Je potřeba mít odbornou způsobilost pro použití fungicidu při podnikaní?3. úroveň způsobilosti
Jaký je rozdíl mezi ekto a endomykorhizouekto-nepronikají do buněk hostitele, ale tvoří síť hyf v mezibuněčných prostorech; •endo-proniká mykorhizní houba do vnitřního prostoru buněk
Na které organismy používáme fungicidyproti houbovým chorobám
Nejznámějším houbovým patogenem kaštanovníku je •Phellinus igniarius;•Cryphonectria parasitica;•Apiognomonia errabunda;•Guignardia aesculiCryphonectria parasitica
Puciniastrum epilobi (rez vrbková)druhým hostitelem je vrbka úzkolistá,aecie na jehlicich jedle
Kořenovník vrstevnatý (heterobasidion annosum) se vyskytujevětšinou na kořenech, ve smrkových monokulturách
Symptomy grafiózy jilmu a jak působíophiostoma novo ulmi; zacpaní vodivých pletiv a usychání větví plus kmene a celého stromu
Jakým způsobem se šíří Hymenoscyphus fraxineusvítr, vzduch
Fytosanitární regulace v ČR je stanovenalegislativními předpisy v ČR, které se shodují s legislativou EU
Na prosychání borovice černé se nejvíc podílíopakované přísušky, teplotní extrémy a Diplodia Pinea
Čím se zabývá biologická systematikavědecky zkoumá druhy a druhovou diverzitu organismů a všechny vztahy mezi nimi.
Popraška smrková - coniophora piceaeZpůsobuje tmavou hnilobu dřeva v bazální části kmene, kterou vyhledávají dřevokazní mravenci rodu Camponotus; napadené stromy jsou nápadné otvory, které vyklovali datovití ptáci
Hnědá hniloba vzniká při napadení dřevacelulovorznimi houbami
Rozdělení rzí z hlediska hostitelůjednobytné, dvoubytné
Uveďte příklady obrany semenáčků proti syroccus conigenuspreventivně aplikovat fungicidy; napadené jednice spálit; kontrola původu; zamezit přehoustnutí sazenic a velké vlhkosti
Seznam škodlivých organismu v ČR jsou uvedeny v přílohách vyhlášky 215/2008Sb.
Jak působí kontaktní fungicidyúčinná látka zůstává na povrchu rostliny, kde působí především preventivně, v některých případech i kurativně, účinná látka se nestává součásti rostlinných pletiv
Pevník krvavějící Stereum sanguinolentumparazituje na smrku, kde jsou často oděrky od zvěře
Základní anatomické struktury typické pro ektomykorhizni špičkyhyfy,sklerocie ,rhizomorfy
Vyjmenujte rzi na BO (latinsky) cronartium ribicola, coleosporium tussilaginis,melampsora populnea,pucc epilobii
Ohňovec borový rozkládávnitřní vyzrálé dřevo borovic a modřínu
Vyškrtněte houbu, která se nevyskytuje na modřínu •Rezavec pokožkový;• Ohňovec borový;•Ohňovec Hartigův;•Hnědák SchweinitzůvRezavec pokožkový; Ohňovec Hartigův
Mezi závažné patogeny buku patří•Dřevomor kořenový; •Ohňovec statný;•Pevník krvavějící;•Troudnatec kopytovity;•Sírovec žlutooranžový
Chrysomyxa abietis patří z hlediska životního cyklu mezi jaké rzijednobytné
Sypavky na BOLophodermium pinastri; Lophodermium seditiosum; Meloderma desmazieri; Mycosphaerella pini
Co znamená 2 bytné? Uveď dva příklady 2bytnych rzi a uved oba u hostitele2bytne: má hostitele a mezihostitele; •Vejmutovková :5jhl BO + rybíz; •Hrušňová: hostitel:jalovec a hrušeň
Co způsobují houby přenášené semenyZničení semene;Snížení klíčivosti;Deformace;zmenšení;vrásčitost
Jakými způsoby se šíří dřevokazné houbySporami, myceliem
Co jsou bazidiosporyje spora (výtrus) stopkovýtrusných hub (Basidiomycota). Vzniká na tzv. bazidiích, které jsou obvykle umístěny na výtrusorodé vrstvě plodnice
Která houba způsobuje rakoviny modřínů a jaký má typ plodniceLachnellula willkomii - Brvenka modřinova; plodnice jsou apothecia
Kterou dřevinu nejčastěji napadá houba Diplodia pineaPinus
Jaké znáte lesnicky významné rzicronartium ribicola, coleosporium tussilaginis,melampsora populnea
Jak postupujeme při ochraně borovic ve školkách proti napadení sypavkou borovéodebírat pouze kvalitní material, pálit napadené kusy, kontrola vlhkosti
Jaký je rozdíl mezi kontaktními a systémovými fungicidykontaktní - účinná látka zůstává na povrchu rostliny, působí preventivně i kurativně - jsou náchylné na smytí vodou; Systémové - látka je přijímána rostlinou vodivými pletivy uvnitř rostliny
Podle jakých symptomů poznáte napadení dřeviny dřevomorem kořenovým?tvorba plodnic na bázi kmene, mezi kořenovými náběhy, mohou být překryté listím nebo mechem, anebo vůbec nenarůstají, častá je tvorba dutin na bázi kmene
Jakým houbovým patogenem (obecně) je nejvíce ohrožena douglaska?Sypavky - Phaeocryptopus gaeumannii, Rhabdocline pseudotsugae
Na jaké rostlině můžete najít uredie rzi rodu Coleosporium?Podběly, Starček, Zvonek, Koniklec, Sasanka
Vysvětele co je anamorfa a teleomorfa?Anamorfa - nepohlavní stádium (konidie); Teleomorfa - pohlavní stádium
Vyjmenujte 3 hlavní druhy kořenovníkuAnnosum, Parviporum, Abietinum
Mezi závažné dřevokazné houby olše patříTroudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
Které dřeviny jsou nejnáchylnější k napadení pevníkem krvavějícím? Jehličnany: rozklad mrtvého dřeva a po okusu zvěře, ronění pryskyřice
Uveďte anatomické struktury ektomykorhizyHoubový plášť, Hartigova síť, mimokořenové mycelium
Co je to a jak se projevuje rezistence škodlivých organismů vůči pesticidním přípravkům a co ji nejčastěji způsobuje?časte používání stejnych přípravku fungicidu ,musí se střídat patogen si vytvoří rezistenci(odolnost), vznik kříženců patogenu
Je možné používat v lesnictví fungicid, který není v ČR registrován?ne
memorize