Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Fytopatologie- otázky 1

rename
colek's version from 2018-12-17 20:11

Section

Question Answer
Houba Gemmamyces piceae nejčastěji napadáPupeny smrku pichlavého
Padlí dubové (Microsphaera alphitoides) způsobujeSnížení asimilační plochy a špatné vyzrávání letorostů
Hnědá hniloba vzniká po napadení dřevaCelulozovorními houbami = rozklad celulózy, kostkovitý rozpad, dřevo ubývá na hmotnosti, lignin neovlivňuje, lignin se pouze uvolňuje
Sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus)Monofágem dubů, basidiomycota, dlouholetý ranový parazit přestárlých dubů;•Dřevokaznou houbou listnáčů především dubů, vrba a jasanů
Ve smrkových porostech je častou dřevokaznou houbouArmillaria - václavka • Heterobasidion annosum - kořenovník vrstevnatý • Phellinus chrysoloma - ohňovec smrkový • Onnia circinata - ďubkatec smrkový • Coniophora piceae - popraška smrková • Climacocystis borealis - plstnateček severský • Postia stiptica - bělochoroš hořký • Oligoporus ptychogaster - bělochoroš pýchavkovitý • Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný • Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící •Bělochoroš hořký (Oligoporus stipticus)
Rezavec kmenový (Inonotus dryophilus) se vyskytujePouze na dubech
Jako sypavka se označuje chorobaJehličnanů, kdy dochází k odumření a opadu jehlic
Václavka smrková (Armillaria ostoyae)Je houba poškozující kořenový systém a působící hnilobu kořenů ve spodní části kmene.
Kořenovník vrstevnatý (Heterobasidion annosum) „červené hniloba“Způsobuje největší škody v borových porostech, někdy na listnáčích, basidiomycota, saproparazit, víceleté plodnice, hniloba se šíří střední částí dřeva, šíření kořeny, větrem a deštěm, málokdy ranový
Zdrojem infekce houbou (Lophodermium pinastri) jsouaskospory od konce května do konce srpna, askospory vyklíčí na jehlicích a prorostou průduchy dovnitř pletiv → plodnice leptrostroma * konidií; •Opadlé odumřelé jehlice v hrabance, na kterých jsou přes zimu vytvořené příčné teleomorfní plodnice pohlavního stádia otevírající se na jaře podílnou štěrbiovou .. hysterothecia s askosporami)
Jaké jsou příčiny a symptomy tracheomykozy ( grafiozy) jilmůhouba se přenese na zralostním žíru bělokazem, houba zamezuje myceliem protékání mízy, což způsobuje usychání listů, větví, kmene a postupné opadávání kůry, usychání také způsobeno thylami = vychlípeniny doprovodných parenchymatických buněk, produkce toxického metabolitu = změna barvy vodivých pletiv
Jakým způsobem a čím se šíří Phytophtora alniVodou (vláknitý organismus)→ drobné nekrózy kořenů → vodivá pletiva, spodní vrstvy kůry → v kmeni rudohnědé nekrózy•Školkařským materiálem, který byl pod záplavou
Co je padání semenáčků a jaké jsou jeho příčinyAbiotické - nejčastější popálení krčku u semenáčků pěstovaných na tmavém substrátu, který se za slunečného počasí nezastíní.;•Biotické - nejčastější příčinou komplex půdních hub a hub na povrchu nebo ve vnitřních pletivech semen
Na prosychání borovice černé se nejvíc podílíOpakované přísušky, teplotní extrémy, prudké zvraty počasí = zavadlá pletiva; houba Sphaeropsis sapinea = Diplodia pinea – má pyknidy s konidiemi
Troudnatec pásovaný (Fomes pinicola)Je saproparazitická dřevokazná houba napadající smrk, jedli i listnáče v místě poranění a vytvářející velké, víceleté, bokem přirostlé chorošovité plodnice s bílým okrajem a žluto červeným povrchem postupně černajícím, hnědá hniloba, kostičkovitě se rozpadající
Troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius)basidiomycota, polyfág na listnáčích hlavně buku, parazit dospělých porostů, vnik poraněním a po několika letech víceleté plodnice, hniloba dělá trhlinky podél dřeňových paprsků a letokruhů vyplněné bílým myceliem
Choroby asimilačních orgánů jehličnatých dřevin nepůsobíSchisophillum comunne
Stereum sanguinolentum (pevník krvavějící)Je ranový saproparazit až parazit smrku + ostatní jehličnany, plodnice jednoleté rozlité skořicově až šedě hnědé, za vlhka červenají a vznikají až po několika letech parazitace, ale za jsou to celoroční, hniloba šedofialová
Zkázu žaludů jak v porostech, tak skladovaných, působí nejčastějiCiboria batschiana
Jaké znáte druhy mykorhyz•Endomykorhyza ;•Ektomykorhyza;•Ektendomykorhiza - zvláštní typ ektomykorhizy, kdy na povrchu kořínků rostlin je vytvořen houbový plášť, avšak současně hyfy prorůstají do buněk kořene; •Arbutoidní mykorhiza - endomykorhiza, při níž zakrňuje kořen a výsledně se asociace podobá spíše ektomykorhize (wiki)
Co způsobují houby přenášené semeny •Zničení semene•Snížení klíčivosti•Deformace•zmenšení•vrásčitost •zdrsnění osemení
Jaké druhy sypavky znáte na borovicích (napište minimálně tři druhy)•Lophodermium pinastri•Lophodermium seditiosum•Meloderma desmazieri•Mycosphaerella pini•Mycospherella dearnesii•Hypodermella sulcigena•Cyclaneusma minus
Sirrociumpod kůrou napadených stromů plamenovitě postupující hniloba kořenů…a báze kmene ohraničená černou linií a tvorba kloboukatých plodnic na bázi…
kmene jsou příznaky napadeníArmillaria ostoyae
Bílé až rozlité plodnice na povrchu hrabanky nad vyhnilými kořeny nebo na kořenech vyvrácených smrků a tzv. červenou hnilobou bazální části kmene vytváříPhaeolus schweinitzii
Hnědák schweinitzův (Phaeolus schweinitzii) Způsobuje červenohnědou hnilobu dřeva jehličnanů s hranolovitým rozpadem, která postupuje až do 10m výšky: jednoleté žluté plstnaté plodnice, postupně hnědnoucí, vyrůstají na bázi kmene nebo na povrchu hrabanky nad vyhnilými kořeny
Rez vejmutovková (Cronartium ribicola)dvoubytná rez, napadá pětijehličnaté borovice po dvou letech po infekci na jaře tvorba tzv. aeciospor, které infikují druhého hostitele – rybíz, pokud nejsou přítomny ložiska lze vidět ztenčení větve a praskající borku, semenáčky pojdou hned, starší jedinci postupně
Rakoviny na kmenech oslabených potlačených modřínů a drobné bílé číškovité plodničky (tzv. apothecia) s třásnitým okrajem a uvnitř se žlutým hymeniem vytváříLachnellula willkommii
Co způsobuje houba Microsphaera alphitoidesPřikrývání asimilační plochy na listech dubů a špatné dozrávání letorostů, může rostlinu i zahubit
Jaký je rozdíl mezi celulozovorními a ligninovorními houbami•Celulozovorními houbami = rozklad celulózy, kostkovitý rozpad, dřevo ubývá na hmotnosti, lignin neovlivňuje, lignin se pouze uvolňuje •Lignivorní dřevokazné houby rozkládají kromě celulózní a hemicelulózní složky dřeva také lignin. Uvolnuje se celulóza, barva se mění na světle hnědou až žlutobílou, houba působí bílou hnilobu. Dřevní hmota se rozpadá korozivně, dřevo je měkké a drobivé. . Někdy vznikají uvnitř dřeva tzv. dvůrky - komůrky naplněné nestrávenou celulózou = voštinová hniloba.
Rhizomorfa jetyp trvalého podhoubí, které morfologicky připomíná kořeny rostlin. Jsou tvořeny stmelenými vlákny podhoubí na povrchu s černou kůrou, na špičce je přítomen apikální meristém
Co je termoterapie, kde se používámáčení semen po určitou dobu ve vodě o teplotě letální pro patogeny (41°), ale neovlivňující životnost semen. Při termoterapii dochází k usmrcením hlízenky žaludové i ke zničení dalších hub, např.druhu Discula umbrinella.
Mezi karanténní škodlivé organismy patříHnědá sypavka borovice – micospherela dearnesii, červená sypavka borovice Mycosphaerella pini
Rzi napadající lesní dřevinyMelampsora populnea•Cronartium ribicola•Pucciniastrum epilobii•Melampsorella caryophyllacearum•Mají až pět vývojových stádií
Saprofytické houbyŽijí pouze na odumřelém rostlinném materiálu•Pholiota urivella•Pholiota squarosa•Polyporus squamosus•Stereum rugosum•Stereum hirsutum•Phellinus ferruginosus a další
Co jsou to zoosporyrejdivé nepohlavní výtrusy některých řas a hub; jejich tělo je tvořeno jednou buňkou bez buněčné stěny, opatřenou bičíky.
Choroš šupinatý (polyporus squamosus)parazitický, dřevokazný, infekce pahýly tlustých větví, plodnice jednoleté po několika letech parazitace, listnáče, bílá kostečkovitá hniloba, hnije od středu kmene a pak usychají větve
Které houby nerostou na jehličnatých stromech•Inonotus cuticularis•Innonotus obliqus•Kretzchmaria deusta•Pholiota squarosa•Piptoporus betulinus•Apiognomia errabunda•Pleurotus ostreatus•Polyporus squamosus•Ganoderma applanatum•Stereum rugosum atd.
Které ekosystémy jsou nejvíce ohroženy invazí Phytophtora alniOlšiny, mokřady s výskytem olše
Vyjmenujte nejduležitější dřevokazné houby na dubuFistulina hepatica•Laetiporus sulphureus•Phellinus robustus•Phellinus torulosus•Pleurotus dryinus
Jaká jsou hlavní preventivní opatření při předcházení působení houbových patogenů v lesních školkáchSanace půdy, ověřený prvek osiva, termoterapie, zbavení se mezihostitelů, umístění školky do vhodných lokalit
Mezi závažné patogeny buku patříApiognomia errabunda• Nectria•Phytophtora cactorum•Pleurotus ostreatus
Pucciniastrum epilobii (rez jedlová) (správně rez vrbková!!!!!!)aecie (jaro) se tvoří na jehlicích jedle bělokoré → na vrbku, kde vznikají uredospory (léto) → na týchž listech * teliospor (podzim) → přes zimu tvoří basidie, které infikují jedli
Jmenuj alespoň jeden případ nového patosystému na území ČRNa olších – phytophtora alni•Na jasanu – chalara fraxinea
Ohňovec obecný (Phelinus igniarius) se vyskytujelistnáče, nejčastěji na vrbě a topolu
Ošetření proti sypavce borové (Lophodermium pinastri) se provádíprvní do poloviny července, další 4 během 14 dní, daří se jí ve vlhké a chladném létě v přehoustlých porostech s chudou půdou
Rez vejmutovková (Cronatium ribicola) napadáVšechny borovice s pěti jehlicemi ve svazečku
Jaké je vstupní místo pro houbu Chalara fraxinea = Hymenoscyphus fraxineusŠíří se vzduchem, listové jizvy a řapíky
Vyjmenujte rzi na borovici (latinsky)•Coleosporium tussilaginis (rez jehlicová);•Melampsora populnea (rez sosnokrut); •(Pucciniastrum epilobii (rez vrbková) • Gymnosporangium sabinae (rez hrušňová)
Ohňovec borový (Phelinus pini) rozkládározklad jádrového dřeva
Hlízenka žaludová (Ciboria batschiana)semena ztrácí klíčivost, zplesnivění materiálu
Jaké znáte způsoby výživy hubParazit, saprofyt, mykorhiza
Kořenovník vrstevnatý (Heterobasidon annosum)BO, listnáče, saproparazit, víceleté plodnice, starší porosty nížiny a střední polohy, hniloba ve střední části dřeva, ohraničena šedofialově, pak dřevo měkne a ČERVENÁ, ohniskově, nižší stabilita, šíří se myceliem, neobo basidiemi a konidiemi, klíčí na pařezech
Vyjmenujte 5 výtrusů rzí, které jsou zapojeny do jejich životního cykluBazidiospora, teliospora, aeciospora, urediospora, oospora
Seznamy karanténních škodlivých organismů ČR, které jsou shodné se seznamy v legislativě EU jsou uvedeny v příloháchVyhlášky č. 215/2008 Sb.;Zákon č. 326/2004 Sb.
Který stupeň odborné způsobilosti musí mít pracovníci, kteří řídí a organizují pracovní činnosti při pěstebních pracích v lesích za použití přípravků na ochranu rostlinNejvyšší stupeň odborné činnosti
Jak rozdělujeme rzi z hlediska hostitelůMezihostitelem ; Jednobytné ; Dvoubytné
Cenangium feruginosum parazituje zejména naBorovici lesní
Rezavec kmenový (Inonotus dryophilus) se vyskytujeNa dubech
memorize