Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Fytocenologie-klasifikace spolecenstev

rename
colek's version from 2018-05-10 13:24

Section

Question Answer
Fytocenologienauka o rostlinných společenstvech a jejich vztazích k vnějšímu prostředí
Fytocenózarostlinné společenstvo • soubor jedinců a populací různých taxonů rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou svým prostředím ovlivňovány, ovlivňují se navzájem a své vlastní prostředí dále modifikují
Přístupy klasifikací společenstevFyziognomický přístup ; Klasifikace podle dominantních populací ; Klasifikace podle synuzií ; Klasifikace podle floristického složení (curyšsko-montpellierská škola); Klasifikace podle ekologických charakteristik prostředí; Numerická klasifikace
Klasifikace podle synuziízaložil Gams (1918), rozpracoval Lippmaa (1935 − lesní vegetace Estonska); synuzie-část vegetačního krytu s určitou floristickou skladbou sestávající ze společenstev patřících k témuž patru; rostliny využívají prostor se stejnou periodicitou vývoje
Fyziogeografická klasifikace lesůhierarchický systém (Hills a Burger)- V Kanadě
Biogeoklimatická ekosystémová klasifikaceV. Krajina ( v Kanadě)
Lesnická typologie v Rusku a UkrajiněMorozov, později Alexejev- klasifikace lesních biotopů, pak i nelesních- Lesní typ-soubor ploch či sobě blízkých stanovišť podobného cenologického složení, se stejnými procesy obnovy a vývoje porostu
Ruská školaV.N.Sukačev; lesní typy; vývojové řady pro borové lesy(zachycují variabilitu edafických podmínek)- vychází z toho i typologie v ČR a SR
Klasifikace dle Curyšsko-Montpellierské školyzákl. jednotka-asociace(rostl. Spol. s určitým floristickým složením, jednotným stanovištěm a fyziognomií); hlavní znak je přítomnost druhů; hierarchický systém: (facie-varianta-)subasociace-asociace-podsvaz-svaz-řád-třída(nejvyšší); zákl.nástroj je relevé a z nich pak tvorba diferencovaných synoptických tabulek; Charakteristické druhy-diferenciální druhy- Konstantní druhy; neúplně dobrý přístup pro lesnictví
Numerická klasifikace společenstev1,Výpočtem- a,kvalitativní podobnost: Jaccardův koef. (počet spol. druhů ve snímcích/počet druhů v 1.+počet druhů ve 2. Snímku-počet společných druhů ve snímcích); b, kvalitativní podobnost: užitím míry zastoupení druhů ve společenstvu (pokryvnost podíl biomasy)-koeficient procentické podobnosti; eukleidovská vzdálenost; 2.Tvorba množin vzájemně podobných snímků- a,aglomerativní klas- spojení podobných snímků a připojování dalších podobných snímků; b,divizivní klasifikace-dělení snímků na podmnožiny dle kritérií-TWINSPAN
Gradientová analýza datpřímá analýza- i sběr dat o vlastnostech stanoviště; a-na transektech podél gradientu prostředí; b- výběr jednotlivých studijních ploch; jak závisí druhy nebo vegetační typy na změně faktoru
Vývoj les.typologie v historii českých zemích1754 Marie Terezie- nutno přihlížet k vlastnostem les.půdy při volbě dřeviny; Hilitzer a Konšel (1931)-chápání lesa jako superorganismu; 1935-Brandýs n.L. Lesní taxační kancelář ( z ní dnes ÚHÚL); 1956- pražská škola(Mezera-Mráz-Samek), brněnská škola(Zlatník)-mapování 1:10000; 1969 Typologické podklady pěstování lesů (Plíva a Průša); 1971 Typologický systém úhúl (Plíva); 2001 Průša-Pšstování na typologických základech
memorize