Create
Learn
Share

Fytocenologie a typologie-trávy poznávacka

rename
colek's version from 2018-04-19 18:02

Section

Question Answer
</a>Alopecurus pratensis (psárka luční)
</a>Arrhenantherum elatius (ovsík vyvýšený)
</a>Brychypodium pinnatum (válečka prapořitá)
</a>Brachypodium sylvaticum (válečka lesní)
</a>Bromus erectus (sveřep vzpřímený)
</a>Calamagrostis arundinaceae (třtina rákosovitá)
</a>Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
</a>Calamagrostis villosa (třtina chloupkatá)
</a>Carex acuta (ostřice štíhlá)
</a>Carex brizoides (ostřice třeslicovitá)
</a>Carex digitata (ostřice prstnatá)
</a>Carex sylvatica (ostřice lesní)
</a>Dactylis glomerata (srha říznačka)
</a>Deschampsia caespitosa (metlice trsnatá)
</a>Elytrigia repens (pýr plazivý)
</a>Eriophorum angustifolium (Suchopýr úzkolistý)
</a>Eriophorum vaginatum (suchopýr pochvatý)
</a>Festuca gigantea (kostřava obrovská)
</a>Festuca ovina (kostřava ovčí)
</a>Festuca glauca (kostřava šedá)
</a>Holcus lanatus (medyněk vlnatý)
</a>Juncus effusus (sítina rozkladitá)
</a>Lolium perenne (jílek vytrvalý)
</a>Luzula campestris (bika ladní)
</a>Luzula luzuloides (bika bělavá)
</a>Melica nutans (strdivka nící)
</a>Milium effusum (pšeníčko rozkladité)
</a>Molinia caerulea (bezkolenec modrý)
</a>Nardus stricta (smilka tuhá)
</a>Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
</a>Phleum pratense (bojínek luční)
</a>Phragmites communis/australis (rákos obecný)
</a>Poa nemoralis (lipnice hajní)
</a>Poa pratensis (lipnice luční)
</a>Scirpus sylvaticus (skřípina lesní)
</a>Stipa capillata (kavyl vlásčitý)
memorize

Recent badges