Create
Learn
Share

Francie a Anglie, dejepis

rename
misulka's version from 2017-11-05 16:13

Francie

Question Answer
jak se jmenovalivikingové, normané
jak a kdy vznika franciefrancie vznikla ze západofrancké říše a od 9. stol. jí ohrožovali vikingové
10. stol.vikingové získali část francie jako léno (normandie)
kapetovci vládliv francie od 10. až do přelomu 14. stol.
za jejich vládyuž mluvíme o francii
kapetovci obnovilikrálovskou moc
od 10. stoletívládne dynastie kapetovců ( hugo kapet)
memorize

Anglie

Question Answer
kde kdo kdyna britské ostrovy v 5. stol. přišli anglové a sasové (germánské kmeny)
od 8. stoletíse na britských ostrovech usazují i vikingové
871alfréd veliký porazil vikingi a sjednotil anglii
alfréd velikýbye velmi vzdělaný, překládal díla z latiny, podporoval vzělanost a za jeho vlády došlo v anglii rozkvětu
1066normandský vévoda vilém dobyvatel dobyl anglii a stal se anglickým králem co bylo soupeření mezi anglií a francií
memorize

Recent badges