Create
Learn
Share

Fra eksempler BiokemiA

rename
laurits's version from 2017-10-08 15:40

Section

Question Answer
Figur 1: Benævn de funktionelle grupper i tripeptidet.a: amin / b: alkohol / c: amid / d: carboxylsyre
Figur 1: Hvor mange chirale kulstofatomer er der i peptidet?2 (den ved Serin og den næste ved Glutamin)
En transmembran a-helix forankrer et membranprotein til en plasmamembran. Hvilken af følgende aminosyrer vil du forvente at finde i denne a-helix? Asparaginsyre / Phenylalanin / Lysin / Glutaminsyre/ HistidinPhenylalanin - der behøves en hydrofob sidekæde pga. lipiddobbeltlaget.
Gør kort rede for mobiliteten af phosphatidylcholin i et membranlipid-dobbeltlag.Lipiddobbeltlaget kan betragtes som en todimensionel væske, hvor der er næsten fri bevægelighed indenfor det enkelte monolag (fri lateral diffusion). Men det er yderst sjældent, at et membranlipid spontant bevæger sig fra det ene monolag til det andet. Denne bevægelse (flip-flop) er enzymkatalyseret i cellens membraner.
Hvordan stabiliseres a-helixer?Via hydrogenbindinger mellem et carbonyloxygen i en peptidbinding, og et amidhydrogen i en anden peptidbinding.
Hvilken type struktur er a-helix og b-sheets?Sekundær struktur
memorize

Recent badges