Create
Learn
Share

Formüller

rename
syokbe2's version from 2017-05-23 20:20

Section

Question Answer
Prevelansbelli süredeki eski ve yeni vaka sayısı/risk altındaki kişi x100
İnsidansbelli sürede oluşan yeni vakalar/risk altındaki kişi x100
Korunulabilirlik hızıinsidans etken (+) -- insidans etken (-) / insidans etken (+) x100
Relatif riskinsidans etken (+) / insidans etken (-)
Atfedilen riskinsidans etken (+) -- insidans etken (-)
Tahmini relatif riskVaka etken (+)xKontrol etken (-) / Vaka etken (-)xKontrol etken (+) TRR>1 ise etken hastalıktan sorumludur
Kontrol olay hızıkontrol (+) / kontrol (+) + kontrol (-)
Müdahale olay hızımüdahale (+) / müdahale (+) + müdahale (-)
Relatif etkinlikKontrol olay hızı / Müdahale olay hızı
Etkinlik oranı(relatif risk azaltılması)Kontrol olay hızı -- Müdahale olay hızı / Kontrol olay hızı
Atfedilen etkinlik(mutlak risk azaltılması)Kontrol olay hızı -- Müdahale olay hızı
Tedavi için gereken sayı1/Atfedilen etkinlik(mutlak risk azaltılması)
Duyarlılık(Sensitivite)Hasta test (+) / Hasta test (+) + Hasta test (-) x100
Spesifite(Seçicilik-Özgüllük)Sağlam test (-) / Sağlam test (+) + Sağlam test (-) x100
PPD(pozitif prediktif değer)Hasta test (+) / Hasta test (+) + Sağlam test (+)
NPD(negatif prediktif değer)Sağlam test (-) / Hasta test (-) + Sağlam test (-)
Testin yararlılığıHasta test (+) + Sağlam test (-) / Hasta+Sağlam x100
Tutarlılık(kappa değeri)İki hekiminde hasta dedikleri + İki hekiminde sağlam dedikleri / Tüm vakalar
memorize