Create
Learn
Share

Fladorme

rename
groendahl13's version from 2018-01-25 16:34

Section

Question Answer
Hvilken symmetri har fladorme?Bilateralt symmetriske
Er fladorme diploblastiske eller triploblastiske? Og hvad kaldes de lag der er?De er triploblastiske. Ydre lag: ektoderm, miderste lag: mesoderm og indre lag: endoderm.
Hvad vil det sige at være protostom?Urmunden bliver til mund.
Hvad vil det sige at være acoelomateDer er ingen hulrum mellem tarm og epidermis.
Nævn de forskellige orienteringspunkter ved et bilateralt symmetrisk dyr.Foran: anterior- Under: ventral. Op: dorsalt. Bagved:posterior.
Hvad kaldes fladorme på latinsk?Platyhelminthes.
Nævn fire klasser indenfor rækken fladormeTurbellaria(fimreorm), trematoda, monogenea og cestoda
Nævn en underklasse indenfor trematodaDigenea
Nævn to ordner indenfor klassen turbellariaPolycladida og tricladida.
Hvordan er fladormes levevis?De kan være fritlevende eller parasitter.
Hvad er en parasit? Og nævn de former for parasitter.En parasit lever udenpå eller inden i en anden organisme, og udnytter denne til egen fordel. Lever de udenpå er det ektoparasitter, og lever de indeni er det endoparasitter.
Fladorme kan have neodermis eller epidermis. Hvilke fladorme har hvad, og hvad er forskellen på epidermis og neodermis?Parasitter har neodermis og fritlevende har cilliebeklædt epidermis. Neodermis er syncytialt (har mange kerner)
Hvilke klasser er fritlevende og hvilke er parasitter?Turbellaria(fimreorm) er fritlevende, imens trematoda, monogenea og cestoda er parasitter.
Hvad er rhabit celler?Det er celler som danner en klæbrig slim.
Udfyld manglende felter på figur 1. Se svar
Har de parasitiske larver cillier?Ja de bortkaster cillier når de finder en vært.
Hvordan er deres fordøjelsystem?De har en ukomplet tarm. Der er ekstracellulær fordøjelse.
Hvad gør flammecellerne i protnephridia systemet?De sørger for osmoregulation.
Hvordan er deres respirations og krebsløbssytem?De har ikke nogen af delene.
Er fladorme kønnede eller hermafroditter?De er mest hermafroditter.
Hvordan er nervesystemet?De har to ventrale nervestrenge. I hoved enden er ganglier større.
Hvilke sanseorganer har fladorme?De har statocyster (ligevægt) og de har ocelli (øjenpletter)
Hvordan reproducerer fladorme sig?Seksuelt og aseksuelt.
Hvilken klasse hører ordenen tricladida under og nævn to karaktertræk fra tricladida.De hører under turbellaria. De lever mest i ferskvand og har en tregrenet tarm.
Hvilken klasse hører ordenen polycladida under og nævn to karaktertræk fra polycladida.De hører under turbellaria. De er marine og de har en mangegrenet tarm.
Hvilken række og klasse tilhører fladormen på figur 2 og udfyld de manglende felter.Orden: tricladida, klasse: turbellaria
Hvilken række og klasse tilhører fladormen på figur 3 og udfyld de manglende felter.Orden: polycladida, klasse: turbellaria
Hvordan er trematodas levevis (hvilken parasit, fritlevende?)Det er en endoparasit.
Hvilken klasse ses på figur 4, og udfyld de manglende felter.Trematoda.
Hvilken klsse ses på figur 5, og udfyld de manglende felter, samt forklar hvad der sker. Trematoda, digenea livscyklus.
Hvilken klasse ses på figur 6 og udfyld de manglende felter, samt forklar hvad der sker, samt nævn hvad der specielt ved disse. Trematoda livscyklus og de er særkønnede.
Hvordan er monogenas levevis (hvilken parasit, fritlevende?)ektoparasitter.
Hvordan er monogenas livscyklus?De har direkte udvikling, med kun en vært.
Hvilken klasse tilhører figur 7 og udfyld de manglende felter.Tilhører monogenea.
Klassen monogenea har en stor sugeskål, med kroge, hvad kaldes denne?ophisthaptor.
Hvad kaldes de gentagende enheder på cestoda?Proglottider
Hvad kaldes 'hovedet' på en cestoda?Scolex, som ofte har sugekopper.
Hvilken klasse tilhører figur 8, og udfyld de manglende felter.Cestoda
Hvordan virker cestodas fordøjelsessytem?De har ikke noget. De optager næring igennem mikrotriches.
Hvordan er cestodas kønsliv?De er hermafroditter og de befrugter tit sig selv.
Hvad indeholder hvert proglotid?De indeholder et helt sæt hunlige og hanlige kønsorganer.
Hvilken klsse ses på figur 9, og udfyld de manglende felter, samt forklar hvad der sker. cestoda livscyklus
Hvilken klasse tilhører dyrene på figur 10?Turbellaria
Hvilken klasse tilhørerer dyrene på figur 11?Trematoda
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 12?Monogenea
Hvilken klasse tilhører dyret på figur 13?Cestoda
TrematodaIkter
IkterTrematoda
DigeneaDigene ikter
Digene ikterDigenea
MonogeneaMonogene ikter
Monogene ikterMonogenea
CestodaBændelorme
BændelormeCestoda
memorize

Recent badges