Create
Learn
Share

FL endokrinologi

rename
aramfare's version from 2018-01-07 13:58

Section

Question Answer
DM 2 risikofaktorerOvervekt. Fysisk inaktivitet. Genetikk. PCOS. OSAS. Kortison. Asia/Africa.
DM 2 diagnoseHbA1c > 6,5%. Fastende glukose > 7. Glukose 2 timer etter måltid > 11.
DM 2 diff LADA (anti GAD positiv). MODY (Anti GAD + IA 2 negative)
DM 2 tegnTrøtt. Uklar syn. Tørst. Økt matlyst. Nummenhet i armer og bein. Soppinfeksjon, UVI. Ereksjon vansker. Økt vannlating.
DM 2 tillegg us hos FLHbA1c. Glukose. Blodprøver (nyrefunksjon, kolesterol) u-AKR fra morgen urin. EKG
u-AKR verdier3-30 er moderat albuminuri. > 30, betydelig albuminuri og tegn til diabetes nefropati.
Øye undersøkelse DMDM 2 henvises til øyelege ved diagnostikk første gang. DM 1 henvises etter 5 år.
HbA1c behandlingsmål Yngre er 605%. Eldre med mye komorbiditet er 7-8%. For de fleste rundt 7%
Under 80 DM 2HbA1c rundt 7%. LDL =< 2,5. sBT <140
Over 80 DM 2HbA1c <9%. LDL =< 2,5. sBT <140.
Egen behandlingPasient opplæring. Kosthold for vekt reduksjon. Fysisk aktivitet. God glysemisk kontroll.
Kosthold DM2Daglig grønnsaker + frukt. Fisk og sjømat. Bønner, erter, linser. Oliven olje. Mindre salt. Små hyppige måltider
Fysisk aktivitet DM 230 min rask gange daglig. Svømming. Styrke trening. Gå til og fra butikken. Ta trappen. Sykle til jobb
Før medikamentell behandlingHvis relativt mild HbA1c og glukose, kan prøve 2 mnd med konservativ
Medikament DM 2Biguanider. Sulfonylureas. DPP-4 hemmere. SGLT-2 hemmer. GLP-1 analog.
BiguaniderMetformin. Buformin
Sulfonylura (Gli)Glimepirid = Amaryl. Gliklazid. Glibenklamid.
DPP4 hemmere (gliptin)Sitagliptin = Januvea.
SGLT-2 hemmer (flozin)Empagli-flozin = Jardiance.
GLP-1 analog (tid)Liraglutid = Victoza. Duaglutid = Trulicity.
MetforminFørste valg. Begynn med 500 x 2. Maks er 1000 mg x 3. Kan justeres ved redusert nyrefunksjon
Metformin + SulfonylureaMetformin + Amaryl...Lang erfaring. Få bivirkning. Litt vekt oppgang. Ideal for < 65 år, uten hjerte-kar sykdom. (Obs kjøring)
Metformin + DPP4 Metformin + Januvia eller "Eucreas + Janumet" kombinasjon. Lang erfaring. Få bivirkninger. Ingen vektøkning.
Metformin + SGLT-2Metformin + Jardiance eller "Synjardy + Xigduo". Kort erfaring. Bivirkninger. Lett vekt reduksjon.
Metformin + GLP-1 Metformin + victoza/trulisity, eller Xultophy (kombinasjon). Kort erfaring. Bivirkninger. Vekt reduksjon. Best for fedme/overvekt.
Metformin + Basal insdulinStart 10 E nattetid.
Trippel antidiabetisk behandlingSynjardy/Xigduo + Amaryl.------- Compact + Amaryl. ------- Insulin i tillegg
NPH insulin start10 IE natt start med. Hvis 3 dager på rad glukose > 10 --> legg til 4 IE. Hvis 6-10 legg til 2IE. < 4 --> ta ned 4 IE.
Når bytte NPH insulinTil insulin detemir eller glargin hvis nattlig hypoglykemi, varierende blodsukker.
Insulin kombineres ikke medSulfornylurea. Glidiner. Glitazoner grunnet risiko for hypoglykemi.
Alternative komb til metforminGlyxambi og Qtern. Kombinasjon mellom DPP-4 og SGLT-2
Blodtrykk diabetesEtter 24 timers måling, reduser hvis døgn gjennomsnitt er > 130/85, dag gjennomsnitt > 140/90
Kolesterol diabetesDiabetes uten hjertekar sykdom = sikt på LDL <2,5. Diabetes med hjertekar sykdom = sikt på LDL <1,8.
Kolesterol medisineringAtorvastatin 20 mg eller simvastatin 40 mg. Eller atorvastatin 80 mg som start dose hos kjent hjerte-kar sykdom.
Diabetes nevropatiUndersøkelse årlig med monofilament eller vibrasjon. Fot puls og ankel arm index.
Diabetes nevropati behandlingSarotex første valg. Duloxetin andre valg. Hvis manglende bedring, legg til enten gabapentin eller pregabalin
Diabetes nefropatiu-AKR > 30. Bruk ACE hemmer for å redusere BT, som første valg. Hvis trippel antihypertensiva uten kontroll, henvis til nefrolog
memorize