Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Fizyololoji 1 hücre

rename
kakedida's version from 2019-04-11 20:44

Section 1

Question Answer
lamin-A proteini nerede bulunurçekirdek membranı
farklılaşmamış hücrelerin tümünün çekirdeğinde bulunan intermediyer flamanlamin
kromozomlar hücre bölünmesinde hangi evrede ekvatoryal düzeyde dizilim gösterirmetafaz
bölünme özelliklerine göre hücre tiplerinden hangisi stabil hücreler grubunda yer alırkc parankimi hücreleri (parankimal ve mezenkimal hücreler)
ünit membranı olmayan hücre organeliribozom (ribozom, mikrotübül, sentriol, mikroflaman)
hücre zarında en bol bulunan fosfolipidfosfotidil kolin
fosfolipidlerden hangisi lesitindirfosfotidilkolin
hücre zarı kolesterol/fosfolipid oranında artış saptanırsa hücre zarındaki akışkanlık azalır
intrasellüler ca++ hücre içinde nerelerde en fazladırmitokondri ve er
nucleus DNA'sına gereksinim olmadan bölünen organelmitokondri
memorize

Section 2

Question Answer
mitokondri genom (kalıtım)maternal kaynaklıdır
glutamatdehidrogenaz enzimi, hangi hücre organelinin belirleyicisidirmitokondri
oksidasyonda yağ asidlerini mitokondriye taşıyankarnitin
karnitinin nerede görevlidiraçilkoA'nın sitoplazmadan mitokondriye taşınması
hangi hücre bölgesinde protein/lipid oranı en yüksektirmitokondri iç zarı
granüllü er üzerindeki ribozomlarda sentezlenmeyenlaktat dehidrogenaz
golgi aparatusuna alınmadan önce ön protein molekülü hangi hücre organelinde işlem görürgranüler er
hücre dışına salgılanacak proteinlerin yapımı hangi organelde gerçekleşirgranüler er
nöron sitoplazmasında bulunan "nissil cisimcikleri" hangi yapıdan oluşurgranüllü er ve ribozomal kompleksler
proteinlerdeki glikozilasyon hangi organellerin gerçekleşirgranüllü er ( merkezi glikolizasyon: GER- ileri glikolizasyon: golgi
protein sentezinin translasyon evresinde, sinyal dizisinin uzamasını durduran yapısinyal tanıma partikülü
kc'de ilaç metabolizmasında rol oynayan hücre organelidüz er
steroid hormon sentezleyen hücrelerde hangi organel iyi gelişmiştirgranülsüz er
hangi hücrelerin sitoplazmasında granülsüz endoplazmik retikulum çok gelişmiştiradrenal korteks hücresi
kc'de toksik maddelerin temizlenmesini sağlayan, ilaç detoksifikasyonundan sorumlu hücre organeligranülsüz er
proteinlerin glikozilasyonunun gerçekleştiği organelgolgi cisimciği
hücrede proteine karbonhidratların bağlandığı organelgolgi cisimciği
akrozom, spermin hangi kısmında oluşurgolgi cisimciği
glikoprotein sentezinde glikozilasyon nerede olurgolgi cisimciği
hücrenin kendi kendisini sindirmesi olayıotoliz
hücre organellerinin kendi lizozomu tarafından parçalanmasıotofaji
hücre içi sindirim hangi organelde meydana gelirsekonder lizozom
hücredeki hidrolitik enzimler hangi organelde bulunurlizozom
lizozom miktarı fazla olan hücremakrofaj (fagositoz yapan hücreler)
metakromatik lökodistrofi dedektif olan hücre içi organel hangisidirlizozom
metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olan enzim eksiklği arilsülfataz A
uzun zincirli yağ asitlerinin beta oksidasyonunda rol oynayan organelperoksizom
hangi enzim organizmayı zararlı peroksitlere karşı korur katalaz
O2-+O2-+2H->2H2O2 reaksiyonunu katalizleyen enzimsüperoksit dismutaz
memorize

Section 3