Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Fizyoloji 1 hücre devam

rename
kakedida's version from 2019-04-23 20:16

Section 1

Question Answer
2H2O2->2H2O + O2 reaksiyonunu katalizleyen enzimkatalaz
PPAR-V(gama) reseptörlerine bağlanarak dokuların insüline direncini azaltan ilaçtiazolidinedionlar
yanlış katlanmış denatüre vaye anormal polipeptidlerin hücre içinde yıkıldığı organelproteozom
ubikutinin temel görevi nedirhatalı kıvrılmış proteinlerin ya da virüs tarafından kodlanmış proteinlerin yıkım için proteozomlara aktarılmasını sağlar
epitel hücrelerinin apikal yüzeyinde buluna yüzey uzantılarımikrovillus, sterosilya, silya, flagellum
plazma membranlarının absorpsiyon yüeyini artıran silindirik uzantılara ne ad verilirmikrovillus
hücre yüzeyinde hareketsiz ve yana çıkıntı veren uzantıya ne ad verilirstereosilya
silyumun yapısında bulunan, periferdeki mikrotübül çiftlerini birbirine bağlayan protein köprüneksin
aktin filamanlarını biribirine bağlayan proteinfimbrin
kas dokusunda bulunan ara flamandesmin
epitelde bulunan ara filaman keratin
farklılaşmış hücrelerin tümünün çekirdeğinde bulunan intermediyer filamanlamin
epitel hücreleri için spesifik ara filamankeratin
glialfibriller asidik proteinin ara (intermediyer) flaman olduğu hücrelerglial hücreler(astrosit, oligodentrosit, mikrogliya, svhwann hücresi, ependimal hücre ve pitüsit)
aksonda anterograt taşınmada etkili ATPaz aktivitesi gösteren motor proteinkinezin
memorize

Section 2

Question Answer
lipoproteinlerden hangisi reseptör aracılı endositoz mekanizması ile hücre içine alınırLDL
eritrosit içine Cl alınımı hangi yolla olurbasit difüzyon
doğrudan veya dolaylı olarak enerji kullanılmayan taşıma örneğifruktozun bağırsak lümeninden intestinal hücreye girmesi
Na+-K+ ATPaz nerede yerleşmiştirhücre membranında
bir araştırmacı elde hücre fraksiyonunun mitokondrisine plazma zarı karışıp karışmadığını anlamak istiyor. bu sebeble hangi belirleyiciye bakmalıdırNa-K-ATPaz
intrasellüler sıvıda konsantrasyonu en düşük olan iyonkalsiyum (hücre dışında on bin kat daha fazla)
hücre zarında bulunan Na+-K+ATPaz pompasının taşıdığı Na+ ve K+ iyonları sayısı ve yönü3 Na+ dışarı- 2K+ içeri
G proteinleri hücrenin hangi yapısında bulunurhücre membranı
protein kinaz A nın aktive olmasını sağlayan ikinicl haberci molekülcAMP
Adenilat siklaz enzim sistemini inhibe eden hormon somatostatin
intrasellüler ca salınımını arttıran ikinci habercifosfatidilinositol
hücre içi depolardan sitoplazmaya ca+2 salınımını uyaran hormon, fofolipaz c yi aktive ettikten sonra hangi molekülü hücre içi haberci molekül olarak kullanılırinositoltrifosfat
damar düz kasında Gq proteini-kenetli reseptörlerin aktivasyonu fosfolipaz C enziminin aktivasyonu, hücre içi inositol fosfatların artışı, hücre içi diacilgliserol artışı, hücre içi kalsiyum miktearında artış, protein kinaz c enziminin aktivasyonu
nitrik oksit(NO) hangi aminoasitten sentezlenirL-arginin
guanilatsiklaz aktivasyonu ile etkisini gösterennitrik oksit
nitrik oksitin arteriyollerdeki etkisidilatasyon
nitrik oksitin vazodilatör etkisinin sekonder habercisicGMP
Nitrik oksitin, hücrede temel etkisini gösterebilmesi için bağlandığı molekülçözünür guanilat siklaz enzimindeki hem demiri
insülin etkisi hangi ikincil haberci aracılığyla olurtirozin kinaz
reseptöründe tirozinkinaz aktivitesi olan hormon insülin
hangi hormonun reseptörü enzimatik aktiviteye sahiptirinsülin(tirozon kinaz)
memorize

Section 3

Question Answer
intrasellüler reseptörlere bağlanarak etki eden tiroksin
reseptörü DNA'ya bağlanarak transkripsiyonu etkileyentiroid hormonu
hangi hormonun reseptörü hücre çekirdeğindedirT3(tiroid hormonları, östrojen, androjen, D vitamini ve retinoik asit)
steroid hormonlar resptörüne bağlandıktan sonra etkisini nerede gösterirnükleus
hücre içi reseptöre bağlanarak etkinlik gösteren kortizol
G protein aracılı olmadan hedef hücreye etki eden hormonleptin
JAK-STAT sistemini kulananlar büyüme hormonu, prolaktin, leptin, eritropoetin
memorize

Section 4