Create
Learn
Share

First week

rename
natalial's version from 2015-08-21 06:30

Section

Question Answer
spoonłyżeczka
maintainutrzymać (poziom)
subsidiariesfilia firmy
to take overprzejąć (firmę)
takeoverprzejęcie (firmy)
to set upustanowić, ustawić
setupukład, ustawione,urządzone
upkeeputrzymanie, pielęgnacja
memorize

Recent badges