Create
Learn
Share

Finnish mid term Part 1 (the past)

rename
kojigabriel's version from 2018-03-15 18:27

moniko

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7
tietääminä tiesinsinä tiesithän tiesihe tiesivätme tiesimmete tiesitte
ottaaminä otinsinä otithän ottihe ottivatme otimmete otitte
puhuaminä puhuinsinä puhuithän puhuihe puhuivatme puhuimmete puhuitte
nukkuaminä nukuinsinä nukuithän nukkuihe nukkuivatme nukuimmete nukuitte
unohtaaminä unohdinsinä unohdithän unohtihe unohtivatme unohdimmete unohditte
lukeaminä luinsinä luithän lukihe lukivatme luimmete luitte
muistaaminä muistinsinä muistithän muistihe muistivatme mustimmete mustitte
itkeäminä itkinsinä itkithän itkihe itkivätme itkimmete itkitte
kysyäminä kysyinsinä kysyithän kysyihe kysyivätme kysyimmete kysyitte
pitääminä pidinsinä pidithän pitihe pitivätme pitimeete pititte
peseytyäminä peseydyinsinä peseydyithän peseytyihe peseytyivätme peseytyimmete peseytyitte
ilmoittautuaminä ilmoittauduinsinä ilmoittauduithän ilmoittautuihe ilmoittautuivatme ilmoittautuimmete ilmoittautitte
repiäminä revinsinä revithän repihe repivätme repimmete repitte
ostaaminä ostinsinä ostithän ostihe ostivatme ostimmete ostitte
vaihtaaminä vaihdoinsinä vaihdoithän vaihtoihe vaihtoivatme vaihtdoimmete vaihtoitte
kutsuaminä kutsuinsinä kutsuithän kutsuihe kutsuivatme kutsuimmete kutsuitte
katsoaminä katsoinsinä katsoithän katsoihe katsoivatme katsoimmete katsoitte
antaaminä annoinsinä annoithän antoihe antoivatme annoimmete annoitte
sanoaminä sanoinsinä sanoithän sanoihe sanoivatme sanoimmete sanoitte
säilöäminä säilöinsinä säilöithän säilöihe säilöivätme säilöimmete säilöitte
etsiäminä etsinsinä etsithän etsihe etsivätme etsimmete etsitte
auttaaminä autoinsinä auotoithän auttoihe autoivatme autoimmete autoitte
soittaa :minä soitinsinä soitithän soittihe soittivatme soitimmete soititte
vannoaminä vannoinsinä vannoithän vannoihe vannoivatme vannoimmete vannoitte
kääntääminä käänsinsinä käänsithän käänsihe käänsivätme käänsimmete käänsitte
ymmärtääminä ymmärsinsinä ymmärsithän ymmärsihe ymmärsivätme ymmärsimmete ymmärsitte
memorize

Verb type 2

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7
nähdäminä näinsinä näithän näkihe näivätme näimmete näitte
tehdäminä teinsinä teithän tekihe tekivätme teimmete teitte
uidaminä uinsinä uithän uihe uivatme uimmete uitte
tupakoidaminä tupakoinsinä tupakoithän tupakoihe tupakoivatme tupakoimmete tupakoitte
imuroidaminä imuroinsinä imuiroithän imuroihe imuroivatme imuroimmete imuroitte
voidaminä voinsinä voithän voihe voivatme voimmete voitte
käydäminä kävinsinä kävithän kävihe kävivätme kävimmete kävitte
saadaminä sainsinä saithän saihe saivatme saimmete saitte
juodaminä joinsinä joithän joihe joivatme joimmete joitte
soidaminä soinsinä soithän soihe soivatme soimmete soitte
syödäminä söinsinä söithän söihe söivätme söimmete söitte
myydäminä myinsinä myithän myihe myivätme myimmete myitte
memorize

Verb type 3

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7
opiskellaminä opiskelinsinä opiskelithän opiskelihe opiskelivatme opiskelimmete opiskelitte
ommellaminä ompelinsinä ompelithän ompelihe ompelivatme ompelimmete ompelitte
kuunnellaminä kuuntelinsinä kuuntelithän kuuntelihe kuuntelivatme kuuntelimmete kuuntelitte
tullaminä tulinsinä tulithän tulihe tulivatme tulimmete tulitte
ollaminä olinsinä olithän olihe olivatme olimmete olitte
jutellaminä juttelinsinä juttelithän juttelihe juttelivatme juttelimmete juttelitte
ajatellaminä ajattelinsinä ajattelithän ajattelihe ajattelivatme ajattelimmete ajattelitte
pestäminä pesinsinä pesithän pesihe pesivätme pesimmete pesitte
noustaminä nousinsinä nousithän nousihe nousivatme nousimmete nousitte
mennäminä meninsinä menithän menihe menivätme menimmete menitte
juostaminä juoksinsinä juoksithän juoksihe juoksivatme juoksimmete juoksitte
memorize

Verb type 4

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7
tuhlataminä tuhlasinsinä tuhlasithän tuhlasihe tuhlasivatme tuhlasimmeme tuhlasitte
tavataminä tapasinsinä tapasithän tapasihe tapasivatme tapasimmete tapasitte
halutaminä halusinsinä haluasithän haluasihe haluasivatme haluasimmete haluasitte
vastataminä vastasinsinä vastasithän vastasihe vastasivatme vastasimmete vastasitte
palataminä palasinsinä palasithän palasihe palasivatme palasimmete palasitte
herätäminä heräsinsinä heräsithän heräsihe heräsivätme heräsimmete heräsitte
avataminä avasinsinä avasithän avasihe avasivatme avasimmete avasitte
korjataminä korjasinsinä korjasithän korjasihe korjasivatme korjasimmete korjasitte
pelataminä pelasinsinä pelasithän pelasihe pelasivatme pelasimmete pelasitte
tilataminä tilasinsinä tilasithän tilasihe tilasivatme tilasimmete tilasitte
tykätäminä tykkäsinsinä tykkäsithän tykkäsihe tykkäsivätme tykkäsimmete tykkäsitte
memorize

Verb type 5

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7
valitaminä valitsinsinä valitsithän valitsihe valitsivatme valitsimmete valitsitte
tarvitaminä tarvitsinsinä tarvitsithän tarvitsihe tarvitsivatme tarvitsimmete tarvitsitte
häiritäminä häiritsinsinä häiritsithän häiritsihe häiritsivätme häiritsimmete häiritsitte
memorize

Verb type 6

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7
vanhetaminä vanheninsinä vanhenithän vanhenihe vanhenivatme vanhenimmete vanhenitte
paetaminä pakeninsinä pakenithän pakenihe pakenivatme pakenimmete pakenitte
memorize