Create
Learn
Share

Finnish 3

rename
kojigabriel's version from 2018-02-08 18:48

Section

type 1

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8
laskeaminä laskensinä laskethän laskeeei laskeme laskemmete laskettehe laskevat
käyttääminä käytänsinä käytäthän käyttääei käytäme käytämmete käytättehe käyttävät
ottaaminä otansinä otathän ottaaei otame otammete otattehe ottavat
antaaminä annansinä annathän antaaei anname annammete annattehe antavat
rikkoaminä rikonsinä rikothän rikkooei rikome rikommete rikottehe rikkovat
sulkeaminä suljensinä suljethän sulkeeei suljeme suljemmete suljettehe sulkevat
itkeäminä itkensinä itkethän itkeeei itkeme itkemmete itkettehe itkevät
nauraaminä nauransinä naurathän nauraaei naurame naurammete naurattehe nauravat
alkaaminä alansinä alathän alkaaei alame alammete alattehe alkavat
loppuaminö lopunsinä loputhän loppuuei lopume lopummete loputte he loppuvat
ostaaminä ostansinä ostathän ostaaei ostame ostammete ostattehe ostavat
elääminä elänsinä eläthän elääei eläme elämmete elättehe elävät
muistaaminä muistansinä muistathän muistaaei muistame muistammete muistattehe muistavat
paulattaaminä palautansinä palautathän palauttaaei palautame palautammete palautattehe palauttavat
pukeaminä puensinä puethän pukeeei pueme puemmete puettehe pukevat
hakeaminä haensinä haethän hakeeei haeme haemmete haettehe hakevat
tietääminä tiedänsinä tiedäthä tietääei tiedäme tiedämmete tiedättehe tietävät
unohtaaminä unohdansinä unohdathän unohtaaei unohdame unohdammete unohdattehe unohtavat
kysyäminä kysynsinä kysythän kysyyei kysyme kysymmete kysyttehe kysyvät
seisoaminä seisonsinä seisothän seisooei seisome seisommete seisottehe seisovat
nostaaminä nostansinä nostathän nostaaei nostame nostammete nostattehe nostavat
säästääminä säästänsinä säästäthän säästääei säästäme säästämmete säästättehe säästävät
syntyäminä synnynsinä synnythän syntyyei synnyme synnymmete synnyttehe syntyvät
sotkeaminä sotkensinä sotkethän sotkeeei sotkeme sotkemmete sotkettehe sotkevat
sytyttääminä sytytänsinä sytytäthän sytyttääei sytytäme sytytämmete sytytättehe sytyttävät
löytääminä löydänsinä löydäthän löytääei löydäme löydämmete löydättehe löytävät
sammuttaaminä sammutansinä sammutathän sammuttaaei sammutame sammutammete sammutattehe sammuttavat
nukahtaaminä nukahdansinä nukahdathän nukahtaaei nukahdame nukahdammete nukahdattehe nukahtavat
valvoaminä valvonsinä valvothän valvooei valvome valvomme te valvottehe valvovat
nukkuaminä nukunsinä nukuthän nukkuuei nukume nukummete nukuttehe nukkuvat
lukeaminä luensinä luethän lukeeei lueme luemmete luettehe lukevat
kirjoittaaminä kirjoitansinä kirjoitathän kirjoittaaei kirjoitame kirjoitammete kirjoitattehe kirjoittavat
kiinnittääminä kiinnitänsinä kiinnitäthän kiinnittääei kiinnitäme kiinnitämmete kiinnitättehe kiinnittävät
irrottaaminä irrotansinä irrotathän irrottaa ei irrotame irrotammete irrotattehe irrottavat
riisuaminä riisunsinä riisuthän riisuuei riisume riisummete riisuttehe riisuvat
istuaminä istunsinä istuthän istuuei istume istummete istuttehe istuvat
etsiäminä etsinsinä etsithän etsiiei etsime etsimmete etsittehe etsivät
memorize

type 2

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8
saadaminä saansinä saathän saaei saame saammete saattehe saavat
viedäminä viensinä viethän vieei vieme viemmete viettehe vievät
tuodaminä tuonsinä tuothän tuoei tuome tuommete tuottehe tuovat
myydäminä myynsinä myythän myyei myyme myymmete myyttehe myyvät
memorize

type 3

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8
tullaminä tulensinä tulethän tuleeei tuleme tulemmete tulettehe tulevat
mennäminä menensinä menethän meneeei meneme menemmete menettehe menevät
luullaminä luulensinä luulethän luuleeei luuleme luulemmete luulettehe luulevat
kuollaminä kuolensinä kuolethän kuoleeei kuoleme kuolemmete kuolettehe kuolevat
noustaminä nousensinä nousethän nouseeei nouseme nousemmete nousettehe nousevat
memorize

type 4

Question Answer Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8
avataminä avaansinä avaathän avaaei avaame avaammete avaattehe avaavat
arvataminä arvaansinä arvaathän arvaaei arvaame arvaammete arvaattehe arvaavat
vastataminä vastaansinä vastaathän vastaaei vastaame vastaammete vastaattehe vastaavat
lainataminä lainaansinä lainaathän lainaaei lainaame lainaammete lainaattehe lainaavat
siivotaminä siivoansinä siivoathän siivoaei siivoame siivoammete siivoattehe siivoavat
tuhlataminä tuhlaansinä tuhlaathän tuhlaaei tuhlaate tuhlaatteme tuhlaammehe tuhlaavat
korjataminä korjaansinä korjaathän korjaaei korjaame korjaammete korjaattehe korjaavat
herätäminä heräänsinä herääthän herääei herääme heräämmete heräättehe heräävät
memorize

vocab

Question Answer
laskeacalculate
käyttääuse
breakriikkoa
pukeadress up
hakeato apply for
etsiäseek
noustaalift
säästääsave
syntyäbe born
sotkeamess up
sytyttäignite
sammuttaaextinguish
valvoato control
kiinnittääattach
irrottaaremove
viedäto take up
tuodaimport
myydäsell
noustaget up
arvataguess
lainatato quote
tuhlatato waste
peseytyäwash
ommellasew
paetaescape
ilmoittautuasign up
vannoaswear
saunoato sauna
memorize

Recent badges