Create
Learn
Share

Final farma

rename
syokbe2's version from 2017-06-05 11:55

Section

Question Answer
akut ilaç zehirlenmesiantibiyotik verilmesi
her-2 meme kanseritrastuzumab
oksitoksik etkili/bebek düşüşüpGE2
en güçlü vazokonstrüktörürotensin 2
yenidoğanda pulmoner hipertansiyonnitrik oksit
akut ilaç zehirlenmesiMARS
histamin h1 ve serotonin 5ht2 aynanda inhibe edensiproheptadin
trombüs oluşumunu engelleyen en önemli endojen maddepGE2
H3 ve H4 antogonistiTiyoperamid
İmmünsupresif olmayan ilaçTalidomid
Antineoplastik ilaçtır?
Sivilce sorusuİzotreonin
etkisi en hızlı başlayan ve met. alkoloz yapan ht'li hastalarda sakıncalı kky ve böbrek yetmezliği yapansodyum bikarbonat
hiperamoneye bağlı ensefalopati ted. kullanılan osmotik pürgatif ilaçlaktuloz
P.aureginosa'ya karşı en güçlü antibiyotikpiperasilin
penisiline karşı direnç geliştirme mek. değildirribozom koruyan protein sentezi
MRSA ve enterokok etkili p.aureginosa etkisiz 5.kuşak antib.seftarolin fosamil
asetilkolini vezikül içine alımını bloke edenvezamikol
en uzun etkili reversibl antikolinesterazdistigmin
deneysel parkinson ilacıoksetremorin
antimalaryal etkili 1a grubu antiaritmikkinidin
subdiuretik dozlarda vazod. yapan tiazidlerden güçlü antihipertansifindapamid
alfa ile kasılma b2 ile gevşeme yapanadrenalin
akut astım atağında kullanılmayansalmeterol
diğer antiaritmiklere cevap vermeyen v.fib ve taşikardi için kullanılan geniş spek. antiaritmikamiodaron
protamin sülfata cevap vermeyen durumda?(enaparin)
periferik vazodilatör olarak kullanılmaz?
bilateral arter stenozunda kontraend. antiaritmik ve antihipertansif ilaçenapril
hem lokal hem sistemik dekonjestanfenilefrin
hücre membranında lipid peroksidasyonunu engelleyen ?(glutamat)
koah'ta b-agonistlere tercih edilen ilaçipratropium bromur
noradrenalini sinaptik uçta yıkan enzimmonoamin oksidaz
hem oral hem paranteral kullanılan çenede osteonekroz yapan bifosfanatibanduronat
insulin yan etkilerinden değildirjinekomasti
hiperkalemi yapmaz?(spiranolakton)
pth ile ilgili doğrudurdolaylı yoldan ca emilimini arttırır
diabetus insipidus ted. kullanılan en uzun etkili sulfonamidklorpropamid
t3-t4 dönüşümünü engelleyen tsi baskılayan ilaçpropiltiyourasil
fsh ve lh yükseltip prolaktin düşüren gap
doğumu engelleyen oksitosin reseptör antagonisit antioksitoksikatosiban
tecavüzcülerde kullanılan antitestrojenik ilaçsiproteron asetat
estrojen etkisi olmayanendometriyum atrofisi
kok yan etkisi değildirosteoporoz şiddetlendirir
fda gebelik risk x grubu olmayan loratidin
epilepsi olgu sorusumonoterapi+folat takviyesi
streptokinazın antidotuaminokaproik asit
kemotoropotik ilaç kullanımı direnç mekanizması değildirmikroorganizma içine ilaç uptake'in artması
antineoplastik ted.'de kullanılan sitotoksik ilaç değildirmetotreksat
akut ilaç zehirlenmesinde itrah arttırıcı yöntem değildiraktif kömür verilmesi
makrositik anemi gelişmezhayvansal besin tüketimi
p.aureginosaya etkili 3. kuşak değildirsefapim
renal dehidropeptidaz 1 tarafından yıkılmayan en geniş spektrumlu beta laktam a.b.meropenem
çoklu rezistan g+ bakterilere bağlı gelişen nazokomiyal pnömoni ted. ilaçpristinamisin
nöromuskuler kavşakta asetilkolin salınımını en güçlü azaltan aminoglikozidneomisin
ekg'de qt uzaması yapan flurokinolonmoksifloksasin
geri dönüşümsüz işitme kaybı yapan a.b.vankomisin
ko-trimoksazol endikasyonu değildirsantral sinir sistemi enfeksiyonları
gri sendrom yapan ilaçamfenikoller
herpes simplex vzv ve cmv enfeksiyonlarında kullanılan foskamet
ağızdan uygulanan üriner sistem antispazmodiklerinden değildirglikoprilot bromur
parasempatolitiklerin kullanımı kontraendikedirdar açılı glokom
akut migren krizi önlemek için kullanılmazergotamin tartarat
tirozin oksidaz enzimini inhibe eden ve sinirsel hormonal sempatik tonusu azaltan ajanmetitirozin
otonom gangliponları düşük dozda akt. yüksek dozda bloke eden maddenikotin
asetaminofen zehirlenmesinde etkili mukolitik ve kcde glutatyon rejenerasyonunu arttıran ilaçasetilsistein
hipertansif krizlerde kullanılmaktadırsodyum nitroprusiat
hızlı atrial fib. eşlik eden konjestif kalp yetmezliğinde tercih edilen ilaç digoksin
neden-sonuç ilişkisi yanlıştırakromegali-hipotiroidi
glukokortikoid kullanımı kesinlikle kontraendikeaktif tbc
mi varyant anjina stabil anjinada kullanılan ve kalbin ön art yükünü düşern ilaçnitrogliserin
gis kanalda safra asidi bağlayan ve hdl arttıran hipolipidemik ilaçkolestiramin
protamin sülfata yanıt yoksa kullanılan uzun etkili ilaçenoksaparin
2b/3a rsp. geridönüşümsüz inhibe eden tek doz kullanılan antitrombositik ilaç aksiksimab
periferik arter has.'da kullanılmazatenolol
hipomagnezemi görülmeyen lityum tedavisi
memorize
dasd:sdadsa