Create
Learn
Share

Farmakologi 1 - Lægemiddelgruppers overordnede targets

rename
malra16's version from 2018-01-21 13:34

Section

Question Answer
Identificere de vigtigste klasser af molekylære mål (targets) for lægemidlerReceptore, Ion kanaler, enzymer, transportere.
Hvad er massevirkningsloven (Law of mass action)?Det er givet som en ligevægtskonstant Ka. Hastigheden af en kemisk reaktion er proportionel til koncentrationen af reactanter.
Forklar lægemidlersvirknings mekanismer?Massevirkningsloven forklarer hvordan at et stof binder sig til en fri receptor, og danner et kompleks. Dette er bestemt ud fra stoffets affinitet til receptoren.
Skelne mellem lægemidlers affinitet?Affinitet bestemmer om raten for dannelse af komplekset er hurtigere, end den modsatte reaktion. Har enheden L/mol.
Hvad er potensen?Potensen, er den koncentration som er nødvendig for at opnå 50% af den effektive koncentration
Hvad er effektivitet og selektivitet?Effektiviteten, er det som bestemmer, hvor god receptor og stof A's kompleks, kan blive aktiveret. Selektivitet er, hvilke targets stoffet kan bindes til.
Hvad indgår i en koncentration-virknings (Concentration-Respons) kurver, og hvordan ser de ud?Konc. på x- aksen [M], virkningen/responsen på y-aksen [%]. Følger en hyperbel model (alla Michealis Menten)
Hvad indgår i et Schild-plot? log konc. af antagonisten på x-aksen og log [r-1] på y-aksen. r-værdien = EC50 (Antagonist) / EC50 (/antagonist). I dette plot kan pA2 og Kb/Kd findes på x-aksen. Non-competitiv er eksponentiel og en competetiv er lineær.
Hvad indgår i et Scatchard plots?Lineær plot med specifik bundne på x-aksen og bundne/frie receptore på y-aksen. a=- 1/Kd og Bmax er lig med skæring på x-aksen.
Redegøre for receptorreserveMan er født med flere receptorer end nødvendigt - Af den grund vil der selv, når alle receptorer er mættede, stadig være receptorer tilbage som ikke er blevet anvendt.
Beskrive receptorers?Receptorer er et G-protein (GCRP), som består af en alpha del og beta del. Alpha delen bliver forbundet til GTP, og aktivere target 1, hvorefter den rejser til det andet target og inaktivere den.
Beskriv ionkanaler?Består oftest af et kompleks, bestående af 16-20 membran segment subunits, som omringer en central ion kanal.
Livscyklus for en G-protein?Alpha subunit optaget GTP. Alpha + GTP aktivere target 1. Alpha + GDP+PI inaktivere target 2. Vender tilbage til start punktet.
Beskrive mekanismerne for desensibilisering og toleranceDesensibilisering er essentielt, at efter en langt stykke tid, ændres en gruppe i receptoren, som dermed reducere affiniteten til substratet. Tolerance er essentielt, at kroppens celler under stimulering, beslutter sig for at trække receptorer ind i cellen i vesikler, for at reducere mængden af stimulering.
Have kendskab til biased agonismeBiased agonism, er oftest når en agonist binder sig til en receptor, men istedet for at aktivere den, blokere den blot receptoren for andre agonister.
memorize

Recent badges