Create
Learn
Share

Farmakokinetik og lægemiddeladministrationsformer

rename
malra16's version from 2018-01-23 16:23

Section

Question Answer
Angiv definitionen af 1. ordens kinetik1. ordens kinetik, er den hastighed, hvormed en proces forløber, som er proportional med mængden af lægemiddel opløftet til 1. potens. Hastighed = K A^1 = K A
Definer clearance (CL)Clearance er eliminationshastigheden. Clearance er for lægemidler som elimineres både ved hepatisk biotransformation og ved renal udskillelse.
Definer fordelingsvolumen (V)Det er mængden af lægemiddel i organismen. Fordelingsvolumen er også, den volume lægemidlet skal opløses i, for at opnå den samme koncentration som i plasma.
Definer halveringstiden (T½)Den tid der skal til, før lægemiddel koncentrationen i organismen er halveret.
Definer eliminationskonstanten (K_e)Den konstante fraktion af organismens indhold af lægemiddel, der elimineres pr. tidsenhed.
Hvordan hænger clearance sammen med alt andet?Clearance =CL_hep+CL_renal, som også kan beregnes som CL = (Dosis * F) / AUC.
Hvordan hænger Eliminationskonstanten sammen med andre konstanter?K_e = Eliminationshastighed / A, som også kan skrives som K_e = (CL * C) / (V * C)
Hvordan hænger halveringstiden sammen med andre konstanter?T½ = ln 2 / K_e
Hvordan hænger fordelingsvolumen sammen med andre konstanter?V = Dosis / C(0) og eller som V = Dosis / (K_e * AUC)
Definer absorptionshastighedskonstanten, kaDen afhænger af tarmmotilitet, opløselighed af tablet/kapsel/depot, lipidopløselighed, absorptionsoverfladens størrelse og perfusion.
Definer flip-flop kinetikDet er når et lægemiddel bliver udskilt over en længere periode. Her er Ka meget lavere end Ke. Stoffet i systemet bliver hurtigere elimineret, end det bliver absorberet.
Redegør for first-pass metabolism First pass er generelt de første barriere lægemidler møder. 1 - F = 1 - (AUC_oral / Dosis_oral) / (AUC_intravenøs / Dosis_intravenøs)
Angiv definitionerne af 1. kompartment model.Man anser kroppen som et kompartment, eller et rum.
Angiv definitionerne af 2. kompartment model.Man anser kroppen som 2 kompartments (To rum).
Redegøre for gentagen dosering af lægemidlerKoncentrationer bygger nærmest ovenpå hinanden, som resultere i en højere eliminationshastighed, indtil absorption og eliminationshastigheden er i ligevægt.
Angive definitionen på dosisafhængig kinetikEn eller flere farmakokinetiske grundparametre ændres ved ændring eller gentagelse af dosis
memorize