Create
Learn
Share

Farma 3.5

rename
ecvanhuizen's version from 2016-07-24 12:40

Section 1

Question Answer
welke groepen cytostatica zijn er? noem er 71. antineoplastische, 2. alkylerende cytostatica, 3. foliumzuurantagonisten,4. antimetabolieten, 5. taxanen, 6. TK remmers,7. hormonale remmers enz.....
hoe werken antineoplastische medicijnen? ze werken op de DNA synthese
Hoe kan resistentie voor chemo ontstaan ( 4)1. verminderde opname van het medicijn door tumor cellen, 2. verhoogde actieve verwijdering van het medicijn uit de tumorcel, 3. vermindering van activatie van de prodrugs, 4. verandering van van intracelluliaire targets van medicijnen
wat is het nadeel van antineoplastische medicijnen? e werken vnl op cellen die snel groeien, en ze behoren dan ook tot de meest toxische middelen
Wat is het tumorlysis syndroom?snelle afbraak van kwadaardige cellen kan hyperurikemie, hypokalemie, hypofosfatemie en een hypocalcemie geven met als gevolg nierschade of hartritme stoornissen
wat zijn voorbeelden van cytotoxische antibiotica?antracycline, doxorubine, epirubicine
Wat doen antimetabolieten en noem 2 voorbeelden ze blokkeren de synthes of functie van nucleinezuren n hierdoor word de vorming van nieuw RNA en DNA voor nieuwe cellen geremd. VB: foliumzuurantagonisten en base- ananlogen
noem een foliumzuurantagonist en zijn werking remt de synthes van RNA, DNA en eiwitten VB is methotrexaat
noem een base analoogfluorouracil
wat doet een topo isomerase remmer?ze remmen topo isomerase remmer, dit enzym is belangrijk voor de transcriptie en translatie van DNA
noem 2 voorbeelden van Taxanendoxetaxel en paclitaxel: inhiberen de vorming van microtubuli
noem 3 voorbeelden van platinumzouten carboplatin, cisplatin, oxaliplatin
waarvoor worden cisplatin en carboplatin voorgeschreven? ovarium en longtumoren
waarvoor oxaplatin voorgeschrevencolorectale kanker
wat doen tyrosine kinase remmers?blokkeren de enzymactiviteit en inhiberen celgroei en stimuleren apoptose
memorize

Section 2

Question Answer
Welke 3 hormonale medicijnen zijn er? glucocorticoiden, oestrogenen, progestagenen
hoe werken glucocorticoiden? en waarvoor worden ze gebruikt?ze onderdrukken de mitose in lymfocyen, leukemien en lymfomen en verminderen van oedeem rond een tumor
Hoe werken Oestrogenen?onderdrukken de prostaatkankercellen en zorgen voor symptomatische verbetering van de patient
hoe werken prostagenen?onderdrukken endometriale tumorcellen en uitzaaiengen bij nierkanker
memorize

Section 3

Question Answer
wat is het werkingsmechanisme van monoklonale antilichamen?de constante regio is verantwoordelijk voor de activatie van het complementsysteem door binding aan effectorcellen, zoals NK cellen en MQ
wat is de FK van MOABS = monolklonale antilichaamde tumorgroote is gecorreleerd aan de elimainatiesnelheid,
memorize

Section 4

Question Answer
anti- androgenen: welk onderscheid?1. niet steroide (biclalutamide en flutamide) en 2. steroide anti androgenen (cyproteron )
hoe werken de niet steroide anti androgenenze binden aan de androgeenreceptor, door deze binding vervormen ze de bindingsplats voor de co-activator.
Hoe werkt een steroide anti androgenen (cyproteron )het is een progestageen en een zwak glucocorticoid het inhibeerd de secretie van LH
memorize