Create
Learn
Share

Farma 3.1

rename
ecvanhuizen's version from 2016-07-23 11:14

Osteoporose en behandeling

Question Answer
Wat zijn predisponerende factoren van osteoperose? post menopauzaal, roken, gebruik van corticosteroiden, overmatig alcohol gebruik, weinig bewegen
Wat heeft de nadruik bij de behandeling van osteoporose?Het verlagen van fractuur risico's
Waaruit bestaat het management van osteoperose?1. niet farmacologisch 2. antiresorptietherapie: bisfosfanaten, 3. anabole therapie: Calcitonine, 4. behandeling met vitamine D; meer mineralisatie
Welke middelen zijn er ter preventie van osteoporose? 1. orale calciumsuppletie, 2. orale bisfosfanaten, 3. raloxifen = selkectieve oestrogeen modulator, HRT= hormonale resututie therapie
Hoe werken bisfosfanaten? ze binden hydroxyapathie kristal en verstoren de osteoclastfunctie.
Hoe werken niet stikstofhoudende BF?ze worden intracellulair omgezet in ATP metabolieten die cytotoxisch zijn voor osteoclasten
Hoe werken stikstofhoudende BF?ze remmen de productie van essentiële vetten voor de osteoclast
Wat word aangeraden bij het gebruik van BF?30 minuten na het eten pas innemen (binding aan CA in voieding), innemen met een groot glas water en niet plat liggen tot 30 min na maaltijd
Wat is de eerste keus behandeling van osteoporose? BF
Geef een voorbeeld van een BFalendroninezuur
Wat zijn de BW van bifosfafaten? MDK, hoofpijn en duizelig, oesophagitis, voorbijgaande koorts of griep symptomen en osteonecrose van de kaak
Opletten bij welke medicijnen icm BFca houdende preparaten en NSAID (ivm MDK)
memorize

osteoporose en behandeling

Question Answer
Hoe word vitamine D gemaakt in het lichaam? 7- dehudrocholesterol --> OIV zonlicht word het omgezet in Vit D --> hierdoor kan het binden aan de steroid receptor --> migreerd naar de celkern --> de synthese van CA houdende eiwitten stijgt --> CA word verhoogd opgenomen uit de darmen
Waar voor zorgt Vit D toename van de osteopblastische activiteit en afname van PTH ( PTH stimuleert de terugresorptie van calcium in de nieren en zet osteoclasten aan om botresorptie te stimuleren)
Wat zijn de BW van Vit D hypercalcemie
Wat is het FK van vit Dhet word oraal goed geabsorberd in de aanwezigheid van gal, word gemetaboliseers in de lever en de nier en hier geactiveerd, er vind excretie plaats in de gal
Waarbij schrijf je vit D voor vit D deficientie, hypoparathereoidie, hypocalcemie, osteoperose (en dan icm ca)
memorize

Myasthenia graves

Question Answer
Wat is myasthenia graves? het is een autoimmuunziekte waarbij er auto antilichamen ontstaan voor de acetylcholine nicotinerage receptor N2. het auto antilichaam zorgt voor afbraak en blokkade van de receptor
Hoe ziet de behandeling van MG eruit? (2)1. symptomatische behandeling: acetylcholinesteraseremmer 2. onderhoudsbehandeling: corticosteroiden (vaak is dit prednison) 3. wanneer niet voldoende effect op prednison: cyclofosfamide of ciclosporine
Wat doet een acetylcholesterase remmer? Het blokkeert de afbraak vab ACH ( uit presynaptische neuronen) hierdoor versterkt het het effect van Ach op alle receptoren
noem 3 voorbeelden van acetylcholesterase remmers edrophonium, pyridostigmine, neostigmine
welke remmer heeft de voorkeur bij therapie en waarompyridostigmine: het heeft een langere werkingsduur en minder BW
Wat zijn voorbeelden van BW die kunnen voorkomen bij ACh remmersdiarree, misselijk, buikkramp, tranenvloed, speekselvloed, miosis, hypotensie en bronchoconstrictie
hoe kun je de BW verminderen van een Ach remmer? toevoegen van eren muscarinerge antagonist
wat zijn CI van ach remmer?gal, urine of MDK obstructie, overgevoeligheid voor een bromide,
wat is het doel van de onderhoudsbehandeling bij MG?de suppressie van T-cel proliferatie en hierdoor vermindering van de auto antilichaam synthese
wanneer kun je klinische verbetering verwachten bij prednisolon?vaak na een maand, de maximale verbetering is pas na 9 maanden
memorize

RA en behandeling

Question Answer
Wat is het behandel schema bij RA?1. MTX + of - een cortoico, 2. MTX + DMARD, 3. MTX + TNF, 4. MTX+andere biological
Wat kun je doen in het geval dat er maar een gewricht is aangedaan?in dit gewricht een cortico steriode injectie, het voordeel is dat er minder systemische BW zijn
Wat zijn voorbeelden van bioloicals en wat zijn het?Het zijn monoklonale AL, ze beschermen het bot en hebben een lange halfwaarde tijd Vb: influximab en retuximab
Wat doen NSAIDS ?ze remmen COX 1 en COX 2 en ze zorgen voor een verminderde aanmaak van prostaglandines
3 gevolgen van NSAID gebruik (+)1. pijnstillend, 2. ontstekingsremmend, 3. koortsverlagend
Noem 5 BW van NSAID gebruikverminderde aanmaak van maagslijmvlies --> kans op last van maagzuur, verminderde nierperfusie, verandering van het CVR, nier en leverschade, verlagen de thrombocytaggregatie
Wat is de FK van NSAIDze worden in de maag opgenomen, maar het grootste deel word opgenomen in de dunne darm. vervolgens worden de in de lever omgezet tot een actieve metaboliet
wat zijn CI van NSAID gebruikulcus pepticum, bloeding in het MDS, verhoogd CVR, lever oif nier insufficientie
Noem een VB van een selectieve COX 2 remmercelecoxib
Wat zijn de eigenschappen van een selectieve COX 2 remmerze hebben minder pijnstilling tov een klassieke NSAID, ze geven m,inder gastero-intestinale klachten en ze verminderen het risico op een ulcera
Wat is de halfwaarde tijd van celexoxib11 uur
Wat doet een paracetamolhet werkt pijnstillend en verlaagd de koorts, maar heeft GEEN anti inflammatoir effect
Waar heeft een paracetamol effect op?het werkt een klein beetje op COX 1 en COX 2 en vnl op COX 3 in het zenuwstelsel
Wanneer schrijf je een protonpomp remmer voor? ouder dan 70, maagzweer of maagbloeding in VG of meer dan 2 RF
hoe kies je tussen een NSAID, COX2 of paracetamol1. aard van de klacht 2 comedicatie: wanneer ook SS|RI gebruik GEEN NSAID of COX2, 3. het bw profiel en wat goed aanslaat bij patient
wat zijn de behandeldoelen van RA1. pijn bestrijding, 2. remmen van het ontstekingsproces, 3. voorkomen van weefseldestructie, 4. remmen van vooruitgang van de aandoening
Wat doen TNF- alfa remmersze inhiberen TNF alfa en de hierdoor veroorzaakte inflammatoire processen en ze binden P55 en P75
hoe kun je TNF alfa remmers toedienen via een subjucane injectie of via een iv infusie met een interval van 2 tot 6 maanden
memorize

RA en behandeling

Question Answer
Wat doen glucocorticosterioden?ze remmen de productie van ontstekingsmediatoren en ze stimuleren de aanmaak van ontstekings remmende eiwitten
welke BW kunnen cortico's geven?cushing symptomen, osteoperose, vatbaarder voor infecties, psychische symptomen, groeivertraging
wat moet je doen bij chronisch gebruik van cortico's?toevoegen van BF ( ivm osteoperose) en toevoegen van een protonpompremmer om de kans op maagzweer te verlagen
Wat moet je doen igv een infectie bij het gebruik van cortico's? lichaam heeft meer steroïden nodig, dus je moet de dosis verhogen
wat zijn CI voor het gebruik van Cortico's?ulcus pepticum of ulcus duodenum, actieve infectie
memorize

RA en behandeling

Question Answer
Wat zijn DMARD's?disease modifying anti rheumatic drugs
geef 3 voorbeelden van DMARDS?MXT, sulfapyridine, Leflunomide
Wat doet methotrexaat?het verhinderd de metabolisme van foliumzuur ebn het remt de celdeling van NF en MQ
Wat zijn de BW van DMARDSMDK, stomatitis, huidklachten, vermoeidheid, beenmergsupressie
Wat is de FK van MTXhet eerste effect merk je na 1 tot 6 maanden. je schrijft het een keer per week voor en het word geëlimineerd via de nieren
Wat doet sulfapyridine?het verminderd de absorptie van antigenen die gewrichtsontstekingen bevorderen
Wat doet lefunomide?het verlaagd de pyramide synthese, deze hebben lymfocyten nodig om te prolifereren en hierdoor word de groei van B en T cellen verlaagd
Wat is een nadeel van lefunomidehet heeft een lange halfwaarde tijd15 dagen!, nadelig igv bijwerkingen
memorize

RA en behandeling

Question Answer
Wat doet retuximab?het verminder CD20 positieve B lymfocyten door CD20 antigen aan het oppervlak te binden
Hoe dien je retuximab toe? iv met lange interval tijden 2-12 maanden
Wat doet infliximab?Het is een monoklonaal AL dat TNF alfa neutraliseerd
hoe dien je infliximab toeiv of subcutaan met lange interval tijden 2-12 maanden
Waar moet je opletten met het toedienen van monoklonale AL of TNF alfa remmersdat er geen sprake is van een latente TBC infectie
wat doet Abatacepthet voorkomt de interactie van de T-lymfocyt met een antigeenpresenterende cel waardoor de inflammatoire respons verminderd
memorize

Jicht en behandeling

Question Answer
Wat is Jicht?het neerslaan van urine zuur in gewrichten?
Hoe ziet de behandeling van jicht eruit?je kan de acute aanval behandelen en chronisch behandelen van de verhoogde urinezuurconcentratie
Welke middelen kun je gebruiken bij de behandeling van acute jicht1. declofenac, 2.colchicine en bij resistente jicht prednison
Welke middelen kun je gebruiken bij de behandeling van chronische jichtallopurinol, benzobromaroin (wanneer allo niet verdragen word of het bestaan van CI)
Hoe werkt allopurinol?het remt het enzym xanthine oxidase, welke zorgt voor de urinezuur productie (CHRONISCH)
Hoe werkt benzobromaron?het remt de terugresorptie van uraten uit de niertubuli, waardoor de renale uitscheiding word verhoogd en het serum urinezuur lager word (CHRONISCH)
Waar heb je last van bij het gebruik van een cytostaticum?je krijgt een verhoging van de serum urine zuur doordat dit vrijkomt bij celdood
Hoe werkt cholchicineRemt de recuitering en activiteit van NG in het gewricht dat is aangedaan door jicht. werkt anti-inflammatoir en pijnstillend
wanneer merk je verschil bij het gebruik van cholchicine?verlichting van de pijn na 18 uur en maximaal na 48 uur
wat is het nadeel van benzobromarol en allopurinol? kan de eerste weken juist een verhoogd risico geven op een acute jicht aanval
Interactie van allopurinol metacenocouimarol en fenocoumarol
Interactie van cholchicine metca kanaal blokkers en statines
memorize

Recent badges