Create
Learn
Share

Excitation, kontraktion og sekretion

rename
malra16's version from 2018-01-22 15:07

Section

Question Answer
Beskriv skeletmuskulaturens struktur.Muskulaturen er opdelt i myofibriler, med Sarcolemma som membran. Myofibrillerne er opdelt af z-disk. Derudover består disse myofibriler af tynde og tykke filamenter, som tilsammen kaldes Sarcomere. T-Tubuli fungere som indgangs tunnel for Calcium ioner.
Redegøre for den glidende filament mekanisme i muskelkontraktion De tykke filamenter, kaldt A båndene, slider ind og ud af de tynde filamenter, som er kaldt I band. Tilsammen kaldes dette en sarcomer.
redegøre for de væsentligste trin i cross bridge-cyklussen.Actin og Myosin filamenter forsøger at binde sig til hinanden. Når ATP bliver bundet til myosin hovedet, så øges affinitetet til actin relativt til myosin, som dermed frigiver myosin. Myosin bliver bevæget ved hydrolyse af ATP. Myosin hovedet binder sig derved til actin vha. ADP, hvilket skaber et ryg i actin efter frigørelse af ADP.
Hvordan forklarer teorien om de glidende filamenter i forhold til længde-spændings forholdet.Ved en kombination af passiv og aktiv aktivering af musklen.
Redegør for inotrope lægemidlerInotrope lægemidler er lægemidler, som sænker kontraktionen af hjertet.
memorize

Recent badges