Create
Learn
Share

Ex 1 page 368

rename
jevijako's version from 2018-04-19 17:28

Section

Question Answer
tartine fшматок
confiture fджем, варення
principalголовний, найбільший
plat mстрава
arroserбризкати, полити
lourdважкий
potage mсуп
plat principal mгаряча страва
alimentation fхарчування
quotidienщоденний
se modifierзмінюватися
tendence fcхильність
à l'extérieurзовні
rapideшвидкий
casse-croûte mлегка закуска, пайок
disponibleнаявний, доступний
faire la cuisineготувати
inciterпідбурювати, заохочувати
égalementпорівну, також, теж
il en va"справи складаються(йдуть)"
hors-d'œuvre mзакуска
plaisir mзадоволення, втіха, насолода
avouerвизнати, признатися, зізнатися
occasion fнагода, можливість, випадок, нагода
gueuleton mвечеря
repas d'affaire mланч
digestif mлікер, напій для прийому після вечері
accompagnéсупроводжений
il arrive même queтрапляється навіть, що
festin mбенкет
un "trou normand"перерва прийому їжі випиванням кальвадоса (яблуневий бренді)
memorize

Recent badges