Create
Learn
Share

Ex 1.a) page 368

rename
jevijako's version from 2018-04-16 13:36

Section

Question Answer
tartine Fскибка, шматок
confiture Fджем, мармелад, варення
principal Adjголовний, найбільший
plat Mстрава
viande Fм'ясо
dessert Mдесерт
arroser Verbeоббриизкати
lourd Adjважкий
potage Mсуп
plat principal Mгаряча страва
alimentation Fхарчування
quotidien Adjщоденнний
quotidien Mщоденна газета
se modifierзмінитися
tendance Fсхильність
memorize