Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Esperanto 2

rename
Updated 2008-03-03 16:41

Esperanto Vocabulary

Vocabulary from A Complete Grammar of Esperanto by Ivy Kellerman, A.M., PH.D.

Pages

Vocab 10 (lesson 11)

EnglishEsperanto
waterakvo
friendamiko
alsoankaŭ
to needbezoni
desertdezerto
faithfulfidela
moneymono
to snowneĝi
to rainpluvi
to carryporti
rich, wealthyriĉa
sandsablo
sack, bagsako
dryseka
neverthelesstamen
to drinktrinki
to come veni
road, wayvojo
memorize

Vocab 11 (lesson 12)

EnglishEsperanto
to hearaŭdi
to blowblovi
gain (wheat, corn, etc.)greno
that (conj)ke
againstkontraŭ
to show, to point outmontri
north, northernnorda
newnova
west, westernokcidenta
to think, to opineopinii
east, easternorienta
rainpluvo
south, southernsuda
to wilt, to withervelki
windvento
weathercockventoflago
weathervetero
memorize

Vocab 12 (lesson 13)

EnglishEsperanto
at leastalmenaŭ
hatĉapelo
sky, heavenĉielo
sonfilo
to buildkonstrui
to wondermiri
tomorrowmorgaŭ
cloudnubo
umbrellaombrelo
to talk, to speakparoli
parkparko
almostpreskaŭ
concerning, aboutpri
to take a walkpromeni
abovesuper
to fear, to be afraid (of)timi
thattiu
carefulzorga
memorize

Vocab 13 (lesson 14)

 

EnglishEsperanto
mouthbuŝo
right (not left)dekstra
forkforko
helphelpo
coffeekafo
spoonkulero
handmano
by means ofper
soupsupo
platetelero
potatoterpomo
that one'sties
to cuttranĉi
very, exceedinglytre
meatviando
memorize

Vocab 14 (lesson 15)

 

EnglishEsperanto
duringdum
even
to guardgardi
to help, aidhelpi
to be ashamedhonti
dearkara
satisfiedkontenta
courageouskuraĝa
nightnokto
to be ablepovi
to takepreni
proposalpropono
to answerrespondi
sly, cunningruza
to stealŝteli
that kind oftia
immediatelytuj
voicevoĉo
memorize

Vocab 15 (lesson 16)

EnglishEsperanto
out of, outel
around, roundaboutĉirkaŭ
awayfor
earlyfrua
swordglavo
hourhoro
withkun
to leavelasi
to drive, to chasepeli
pocketpoŝo
to riderajdi
to hastenrapidi
to remain, to stayresti
wisesaĝa
theretie
to callvoki
memorize

Vocab 16 (lesson 17)

EnglishEsperanto
to loveami
outside (of)ekster
FrederickFrederiko
to congratulategratuli
interestintereso
letterletero
mostplej
pleasureplezuro
morepli
penplumo
to relaterakonti
kingreĝo
servantservisto
to writeskribi
thentiam
carezorgo
memorize

Vocab 17 (lesson 18)

EnglishEsperanto
instead ofanstataŭ
Aprilaprilo
Augustaŭgusto
yearjaro
Junejunio
Julyjulio
Maymajo
Marchmarto
monthmonato
muchmulta
manymultaj
frequentofta
oftenofte
thanol
spring (season)printempo
daytago
seasonsezono
summersomero
thereforetial
wintervintro
memorize

Recent badges