Create
Learn
Share

Entomonologie 5

rename
jirina's version from 2016-12-07 21:22

Section

Question Answer
potemník moučný
majka Meloe sp.
puchýřník lékařský
tesařík zavalitý
tesařík piluna
tesařík drsnorohý
trnoštítec horský
tesařík Tetropium sp.
tesařík borový
tesařík obrovský
tesařík bukový
tesařík alpský
tesařík pižmový
polokrovečník menší
tesařík krovový
tesařík fialový
tesařík skladištní
tesařík dubový
tesařík dubinový
kousavec Rhagium sp.
tesařík obecný
kozlíček sosnový
tesařík přeslenový
kozlíček topolový
kozlíček osikový
kozlíček jilmový
kozlíček dazule
kuloštítník Clytus sp.
vrbař uhlazený
mandelinka topolová
mandelinka osiková
mandelinka bramborová
dřepčíci
bázlivec olšový
štítkonoši
memorize