Create
Learn
Share

Entomonologie 2

rename
jirina's version from 2016-12-07 18:26

Section

Question Answer
korovnice kavkazská
korovnice zelená
korovnice smrková
červec bukový
cikáda chlumní
cikáda viničná
pěnodějka olšová
podkornice zhoubná
bodule obecná
znakoplavka
splešťule blátivá
jehlanka válcovitá
vodoměrka
bruslařka
štěnice
zákeřnice červená
vroubenka smrdutá
ruměnice pospolná
kněžice zelená
kněžice kuželovitá
kněžice pásovaná
zlatoočka
pakudlanka jižní
mravkolev obecný
ploskoroh pestrý
ploskoroh žlutý
střechatka
dlouhošíjka
memorize