Create
Learn
Share

Entomologie-otázky

rename
colek's version from 2018-01-01 13:58

Section

Question Answer
co škodí na jilmuscolytus multistriatus
co škodí na smrkupityogenes chalcographus
Co je to pedicellus tykadlový článek, ovládaný svalem ze scapu
Pohlavní sexuální dimorfismus samec a samice jedno ho druhu vypadá jinak (roháč, nosorožík, Herkules)
ooviviparieembryonální vývoj probíhá v těle samičky,klade vajíčka a hned se líhnou larvy
Ocelli jednoduchá očka
Oculi složené oči
Jaký typ svalů se vyskytuje u hmyzu jen příčně pruhovaná svalovina
Tukové těleso zásobní látky u larev a samic tvorba vajíček
Oligofágní hyperparazitismus využívají více zdrojů potravy a parazituje na parazitovi
Když ústní ústrojí směřuje směrem dolů orthognatní hlava
Původ labium „spodní pysk“ končetinového původu, původně párový, ale srostl.
Palpus makadlo
Co zapříčiňuje lesk povrchu hmyzu lom světla
Původ kutikulyprodukt „epidermis“ pokožky
z čeho se skládá integument tvořen bazální membránou, epidermis, kutikulou
co škodí na břízescolytus ratzeburgii
co škodí na jasanuhylesinus fraxini
co škodí na ovocných stromechscolytus mali,rugolosus
počet hmyzu ve střední Evropě 30000
nejpočetnější řád u nás Hymenoptera
z kolika částí je hlava „caput“6
z kolika částí je zadeček „abdomen“ 11 článků
vzorec chitinu Chitin (C8H13O5N)n N-acetyl-D-glukosaminu
druh tykadel u scolytidae paličkovitá
exuviesvlečka
integument zevní kostra, ochranné zpevnění, vodní režim, smyslové orgány
Vaječný parazitoid Chalcidka rodu Trichogramma je vaječný parazitoid, který klade svá vajíčka do vajíček hostitelských druhů motýlů, tedy i cílových škůdců
Plamka pigmentová skvrna na konci křídla, vyrovnává podélnou deformaci křídel a může v ní být umístěn i sluch.
co vede hemolymfa transport výživných látek a hormonů, odstraňování látek škodlivých. Kyslík ne..nemá červené krvinky.
co tvoří ústní ústrojí kusadla mandibuly,čelisti maxilly, spodní pysk labium, dolní patro, svrchní pysk labrum, horní patro, ústní dutina.
nádech a výdech, kde probíhá a jak průduchy (spiraculum stigma), nádech, t.j. vniknutí vzduchu do trachejí je proces pasivní, výdech je aktivní, kdy je vypuzován vzduch stahem zadečku
scapus tykadlo se svalovinou (1. článek tykadel)
palpus maxillaris čelistní makadlo
polygamní kůrovec co to je že sameček má více samiček,obvykle 2 - 3.
polyploidní larva mají dokonale ČLÁNKOVANÉ tělo, dobře vyvinuté přívěsky hlavy a hrudi. ALESPOŇ NA NĚKTERÝCH ZADEČKOVÝCH ČLÁNCÍCH JSOU DOBŘE VYVINUTÉ PŘÍVĚSKY Lepidoptera, Hymenoptera
co žere smrkTripodendron lineatum
acephální larva hlavová schrána není vyvinuta. larvy kruhošvých dvoukřídlých (Diptera:Cyclorrhapha) jsou acephalní apodní larvy označované jako strusky.
Obligátní endoparazit živočich parazituje během celého nebo části svého individuálního vývoje uvnitř těla
Primární parazit organismus, který se v určité fázi svého vývoje (nebo po celou dobu života) živí na útraty jiného organismu
Řády s kousacím ústním ústrojím Orthoptera = švábi vážky kobylky saranče cvrčci; Hynenoptera = vosy, mravenci a Coleoptera = brouci
Jaký vývoj kukly mají diptera APODNÍ. HRUĎ A ZADEČEK JE BEZ PŘÍVĚSKŮ. Jsou opět velmi rozmanitého tvaru. Patří sem larvy řady brouků, kteří se vyvíjejí uvnitř rostlinných pletiv (nosatců, kůrovců, krasců a jiných čeledí), larvy blech, larvy Hymenoptera Apocrita, Diptera.
čím se žíví kůrovec lýkem
do jaké čeledi patří kůrovci scolytidae
Na čem parazituje pityokteinesna jedli
Co je craniumhlavová schránka část
Jak probíhá nádech a výdech a kde dýchací pohyby vykonává zadeček-výdech (aktivní-zkrátí se, vzduch vypuzován stahem zadečku), vdech (pasivní,zvětší se tracheje, vzduch vniká do trachejí
Co žere na SMTripodendron lineatum
Co žere na JShylesinus fraxini
Tukové těleso tkáň uložená v tělních dutinách (hlavně v zadečku), obsahuje rezervní tukové látky nebo i některé látky sekreční, často značně velké, složené z kulovitých nebo oválných shluků buněk, silně vyvinuto u samiček a larev, slouží jako zásoba živin pro další vývoj, metabolismus a rozmnožování
Pedipalpus makadlo
Jakého původu je labium ústní orgán původně párovitý končetinového původu,
Ortognátní hlava ústní ústrojí směřuje kolmo k podélné ose těla např. u vážek a rovnokřídlých
Který kůrovec je na smrku (pityogenes nebo pityokteines)pityogenes
Ocelli, počet Jednoduché oči různý počet (u larev i dospělců) u dospělců většinou 3-na rozhraní čela a temenemůže jich být méně, nebo mohou úplně chybět
Části tykadla 1. článek- scapus, 2. článek-pedicellus, na 2. článek nasedá různě dlouhý a různě utvářený bičík (flagellum)
Ovoviviparie vejcoživorodost
Typy larev protopodní polypodní oligopodní apodní
Možnosti postavení hlavy vůči tělu prognathní, otrhognathní, hypognathní
Co tvoří ústní ústrojí jazýček (glossa) spodní pysk (labium) svrchní pysk (labrum) kusadlo (mandibula) čelist (maxilla) pyskové makadlo (palpus labialis) čelistní makadlo (palpus maxillaris)
Z kolika částí je hlava, zadek HLAVA= vznikla srůstem 6ti původních předních segmentů těla, většinou pohyblivě spojena s hrudí stopkou ZADEK = původně tvořen 11 články a 12. -koncovým článkem = telson
Dokonalá proměna vajíčko→ larva→ kukla→ dospělec (imago)
Který řád je v ČR nejpočetnější ? HYMENOPTERA
Rozdělení hrudipředohruď, středohruď(je z ní vidět jen scutelum), zadohruď
Z jakých částí se skládá zadečekze 3 typů skleritů- tergity(ze shora), sternit(ze spodu), pleurity(z boků, roztažné)
Z čeho se skládají očiz omatidií
Superpoziční okomožnost naplnit či vyprázdnit pigmentové buňky při dostatku světla-vyšší ostrost vidění, v šeru vyprázdní a sníží se ostrost, ale vidí.
Apoziční okove tmě nevidí, má ho hmyz aktivní ve dne
Barevné spektrum vnímané hmyzem360-580nm
Modifikace tykadelštětinovitá, nitkovitá, růžencovitá, hřebenitá, listovitá, lomená, nepravidelná
Ústní ústrojí kousací-částiLabrum(nekončetinový původ), labium, maxily (kardo+stypes), mentum+submentum+glosy+paraglosy
Ústní ústrojí bodavě savéStylety(bodavé) ukryté v dlouhém labiu, tvořeny dvěma kanálky; hypopharinx
Ústní ústrojí savéčasto u motýlů, proboscis=sosák
Ústní ústrojí lízavě savémoucha
Ústní ústrojí řezavě savéovád
Ústní ústrojí savévčely
Modifikace nohouskákavé, hrabavé, sběrné, predátorské
Co jsou polokrovkykřídlo je sklerotizováno jen částečně- hemiptera
Co jsou haltery„gyroskop“, paličky, jimiž hmyz při letu točí
Pohlavní dichroismusjiná barva samce a samice
Jak vzniká barva hmyzupigmentací v kutikule, lomem světla, prosvítáním orgánů, pigmentem v chlupech
Co je aberacekaždý jedinec téhož druhu má jiný vzor na těle
Co jsou tentoriální můstkyúpony svalů v hlavě, slouží k otáčení hlavou
Letové mechanismypřímý-sval hýbe rovnou křídlem, nepřímý-sval upnutý ke stěně hrudi, přitahuje horní část, k níž jsou přirostlá křídla a tak jimi i kmitá
Části předního střevaústní dutina, jícen, vole, žvýkací žaludek
Části středního střevamízní žaludek, slepá střeva, (malpigické trubice)
Zadní střevatenké a tlusté střevo, konečník
Dýchací soustavatracheální soustava-rozvod kyslíku po těle. Stigmata(spirákula)-atrium-filtrační chloupky-trachee-tracheoly. Nádech pasivní, výdech aktivní.
Alternativní mechanismy dýchání hmyzudýchání povrchem těla(malí tvorové), nepravé žábry, napojení na tracheální systém hostitele
Co jsou hemocytykrevní tělíska podobná bílým krvinkám a krevním destičkám
Dělení nervové soustavyCNS-ganglia, periferní NS-veden signály do CNS, Synaptický NS-nezávislý
Samčí pohlavní ústrojívarlata-chámovod-semenné váčky (zrání+dodání živin z přidatné žlázy)-chámomet- vnější kopulační orgán
Samičí pohlavní ústrojívaječník-vejcovod-vagína-kladélko + přidatné orgány-semenná schránka-oplozovací komora-kladélko
Co jsou to gonochoristésamčí a samičí pohlaví odděleno
Druhy partenogenezearrhenotokie(z neoplozených vajec samec, z oplozených samice), Thelytokie(z neoplozených vajec samice, z oplozených samec), Amphitokie(z neoplozených vajec obě pohlaví)
Co je pedogenezerozmnožuje se larva, ne imago
Co je polyembryoniev nakladeném vajíčku vzniká více embryí-klonů
Co je heterogonierodozměna (u mšic, žlabatek, bejlomorek)
Mimikrykamufláž-barva a mimézy-tvar
Müllerovy mimikryjedovaté zvíře svými barvami varuje
Batesovy mimikrynejedovaté zvíře má barvy jedovatého
Agresivní mimikryvypadají jako kořist/květ/jiný druh , je to „maskování“ predátora
Obranné (pasivní) prvky na tělepřekvapující vyobrazení, nápadné barvy, napodobení vzhledu jiného druhu, maskování předměty, (tanaóza: předstírání smrti)
Způsoby vzniku hálekhypertrofie (zvětšování buněk), hyperplazie (množení buněk)
Druhy parazitoidůvaječní, vaječno-larvální, larvální, pupální, vaječno-larválně-pupální, dospělců
Semiochemikálie jelátka přenášejicí informaci při komunikaci
Feromony slouží kvnitrodruhové komunikaci,
Alelochemikálie slouží kmezidruhové kkomunikacii
Jepicelarvy žijí dlouho pod vodou a tvoří zásoby pro dospělce, kteří nemají trávicí soustavu
memorize

Recent badges