Create
Learn
Share

Entomologie- názvy k poznávacce

rename
colek's version from 2017-10-11 08:44

Section

1. poznávačka
Question Answer
Lepisma saccharina rybenka domácí
Calopteryx sp. motýlice
Blatta orientalisšváb obecný
Periplaneta americanašváb americký
Blattella germanicarus domácí
Ectobius sp.rusec
Mantis religiosakudlanka nábožná
Tetrix sp.marše
Chorthippus sp.saranče
Tettigonia sp.kobylka
Saga pedo (kobylka sága)kobylka sága
Gryllus campestris cvrček polní
Acheta domestica cvrček domácí
Nemobius sylvestriscvrček lesní
Gryllotalpa gryllotalpakrtonožka obecná
Forficula auriculariaškvor obecný
Labidura riparia škvor velký
Labia minorškvor malý
Pediculus humanis capitisveš dětská
Pediculus humanus humanusveš šatní
Phthirus pubisveš muňka
Cacopsylla mali mera jabloňová
Trialeurodes vaporariorum molice skleníková
Cinara sp.medovnice
Elatobium abietinum mšice smrková
Myzus persicae mšice broskvoňová
Aphis fabaemšice maková
Dreyfusia nordmannianae korovnice kavkazská
Sacchiphantes viridiskorovnice zelená
Sacchiphantes abietiskorovnice smrková
Cryptococcus fagisugačervec bukový
Cicadetta montana cikáda chlumní
Tibicina haematodes cikáda viničná
Aphrophora alni pěnodějka olšová
Aphrophora salicinapěnodějka vrbová
Aradus cinnamomeuspodkornice zhoubná
llyocoris cimicoidesbodule obecná
Notonecta sp.znakoplavka
Nepa cinereasplešťule blátivá
Ranatra linearisjehlanka válcovitá
Hydrometra sp.vodoměrka
Gerris sp.bruslařka
Cimex sp.štěnice
Rhynocoris iracunduszákeřnice červená
Coreus marginatusvroubenka smrdutá
Pyrrhocoris apterusruměnice pospolná
Palomena viridissimakněžice zelená
Aelia acuminatakněžice kuželovitá
Graphosoma lineatumkněžice pásovaná
Chrysopa sp.zlatoočka
Mantispa styriacapakudlanka jižní
Myrmeleon formicariusmravkolev obecný
Libelloides macaroniusploskoroh pestrý
Libelloides coccajusploskoroh žlutý
Sialis sp.střechatka
Raphidia sp.dlouhošíjka
Dytiscus sp.potápník
Brachinus sp.prskavec
Calosoma inquisitorkrajník hnědý
Calosoma sycophantakrajník pižmový
Carabus coriaceusstřevlík kožitý
Carabus violaceusstřevlík fialový
Carabus hortensisstřevlík zahradní
Cicindela campestrissvižník polní
Dendroxena quadrimaculata mrchožrout housenkář
Nicrophorus sp.hrobařík
Quedius plagiatus drabčík smrkový
Lucanus cervusroháč obecný
Dorcus parallelepipedusroháček kozlík
Anoplotrupes sp.chrobák
Bolbelasmus unicornischrobák jednorohý
Melolontha melolonthachroust obecný
Melolontha hippocastanichroust maďalový
Polyphylla fullochroust mlynařík
Osmoderma eremitapráchník hnědý
Oryctes nasicornisnosorožík kapucínek
Cetonia sp., Potosia sp., Liocola sp., Cetonischema sp.zlatohlávek
Ontophagus sp.chrobák
Aphodius sp.hnojík
Phyllopertha horticolalistokaz zahradní
Chalcophora mariana krasec měďák
Phaenops cyanea krasec borový
Anthaxia quadripunctata krasec čtyřtečný
Ovalisia rutilans krasec lipový
Agrilus biguttatus polník dvojtečný
Agrilus ater polník topolový
Ampedus sp., Athous sp., Hemicrepidius sp., Selatosomus sp., Agriotes sp.kovařík
Agrypnus murinus kovařík šedý
Elater ferrugineus kovařík rezavý
memorize
2. poznávačka
Question Answer
Dermestes lardarius kožojed obecný
Attagenus sp.kožojed
Anthrenus sp.rušník
Lyctus sp.hrbohlav
Bostrichus capucinus korovník dubový
Hadrobregmus pertinax červotoč hlavatý
Ptilinus pectinicornis červotoč peřenitý
Ernobius sp.červotoč
Stegobium paniceum červotoč chlebový
Anobium sp.červotoč
Ptinus sp.vrtavec
Hylecoetus dermestoides lesan hnědý
Lymexylon navale lesan lodničník
Thanasimus formicarius pestrokrovečník mravenčí
Thanasimus femoralispestrokrovečník
Opilo sp.pestrokrovečník
Tillus elongatus pestrokrovečník protáhlý
Epuraea sp.lesknáček
Meligethes sp.blýskáček
Rhizophagus sp.lesklec
Coccinella septempunctata slunéčko sedmitečné
Anatis ocellata slunéčko velké
Scymnus sp.huňáček
Tenebrio molitor potemník moučný
Meloe sp. majka
Lytta vesicatoria puchýřník lékařský
Ergates faber tesařík zavalitý
Prionus coriarius tesařík piluna
Megopis scabricornis tesařík drsnorohý
Tragosoma depsarium trnoštítec horský
Tetropium sp.tesařík
Spondylis buprestoides tesařík borový
Cerambyx cerdo tesařík obrovský
Cerambyx scopolii tesařík bukový
Rosalia alpina tesařík alpský
Aromia moschata tesařík pižmový
Molorchus minor polokrovečník menší
Hylotrupes bajulus tesařík krovový
Callidium violaceum tesařík fialový
Phymatodes testaceus tesařík skladištní
Plagionotus arcuatustesařík dubový
Plagionotus detritus tesařík dubinový
Rhagium sp.kousavec
Corymbia rubratesařík obecný
Monochamus galloprovincialis kozlíček sosnový
Pogonocherus fasciculatus tesařík přeslenový
Saperda populnea kozlíček topolový
Saperda carcharias kozlíček osikový
Saperda punctatakozlíček jilmový
Acanthocinus aedilis kozlíček dazule
Clytus sp.kuloštítník
Clytra laeviuscula vrbař uhlazený
Chrysomela populi mandelinka topolová
Chrysomela tremulaemandelinka osiková
Leptinotarsa decemlineatamandelinka bramborová
Alticinae (podčeleď)dřepčíci
Agelastica alni bázlivec olšový
Cassidinae (podčeleď)štítonoši
Byctiscus betulae zobonoska révová
Attelabus nitens zobonoska dubová
Otiorhynchus sp.lalokonosec
Phyllobius sp. listohlod
Polydrusus sp.listopas
Brachyderes incanus listopas borový
Strophosoma sp.listopas
Curculio sp.nosatec
Pissodes sp.smolák
Magdalis sp.křovák
Hylobius abietisklikoroh borový
Rhynchaenus sp.skákač
Pityophthorus pityographuslýkožrout obecný
Cryphalus abietis korohlod smrkový
Cryphalus piceae korohlod jedlový
Cryphalus intermedius korohlod modřínový
Dryocoetes autographus kůrovec pařezový
Dryocoetes hectographus kůrovec horský
Hylastes sp.lýkohub
Hylurgops sp.lýkohub
Hylesinus crenatuslýkohub
Hylesinus fraxini lýkohub jasanový
Pteleobius kraatzii lýkohub tečkovaný
Pteleobius vittatus lýkohub jilmový
Ips acuminatuslýkožrout vrcholkový
Ips amitinus lýkožrout menší
Ips cembrae lýkožrout modřínový
Ips duplicatus lýkožrout severský
Ips sexdentatuslýkožrout borový
Ips typographus lýkožrout smrkový
Orthotomicus sp.lýkožrout
Pityogenes chalcographus lýkožrout lesklý
Pityogenes quadridens lýkožrout čtyřzubý
Pityogenes bidentatus lýkožrout dvouzubý
Pityokteines curvidens lýkožrout jedlový
Pityokteines spinidens lýkožrout prostřední
Pityokteines vorontzowi lýkožrout malý
Scolytus carpini bělokaz habrový
Scolytus intricatusbělokaz dubový
Scolytus laevisbělokaz
Scolytus mali bělokaz švestkový
Scolytus multistriatus bělokaz pruhovaný
Scolytus pygmaeus bělokaz malý
Scolytus ratzeburgiibělokaz
Scolytus rugulosus bělokaz ovocný
Scolytus scolytus bělokaz jilmový
Dendroctonus micans lýkohub smrkový
Tomicus minor lýkohub menší
Tomicus piniperda lýkohub sosnový
Xyleborus dispar drtník ovocný
Xyleborus monographusdrtník písařský
Trypodendron domesticum dřevokaz
Trypodendron lineatum dřevokaz čárkovaný
Trypodendron signatumdřevokaz
Platypus cylindrusjádrohlod dubový
memorize
3. poznávačka
Question Answer
Thecodiplosis brachyntera bejlomorka borová
Mikiola fagibejlomorka buková
Bibio marcimuchnice březnová
Bibio hortulanusmuchnice zahradní
Medetera sp. medetera
Rhagoletis cerasi vrtule třešňová
Lucilia sp.bzučivka
Calliphora sp.bzučivka
Lipoptena cervi kloš jelení
Boreus sp.sněžnice
Panorpa sp.srpice
Hystrichopsylla sp.blecha
Tischeria ekebladella minovníček dubový
Tineola bisselliella mol šatní
Cameraria ohridella klíněnka jírovcová
Phyllonorycter sp.klíněnka
Coleophora laricella pouzdrovníček modřínový
Cossus cossusdrvopleň obecný
Zeuzera pyrina drvopleň hrušňový
Sesia apiformis nesytka sršňová
Choristoneura murinana obaleč jedlový
Archips sp.obaleč
Tortrix viridanaobaleč dubový
Aleimma loeflingiana obaleč dubinový
Rhyacionia buoliana obaleč prýtový
Retinia resinella obaleč pryskyřičný
Epinotia sp.obaleč
Zeiraphera griseana obaleč modřínový
Dioryctria abietella zavíječ smrkový
Dendrolimus pinibourovec borový
Malacosoma neustria bourovec prsténčivý
Sphinx pinastrilišaj borový
Bupalus piniariatmavoskvrnáč borový
Operophtera brumata píďalka podzimní
Erannis defoliaria tmavoskvrnáč zhoubný
Thaumetopoea processioneabourovčík toulavý
Phalera bucephala vztyčnořitka lipová
Calliteara pudibunda štětconoš ořechový
Orgyia antiqua štětconoš trnkový
Lymantria disparbekyně velkohlavá
Lymantria monacha bekyně mniška
Leucoma salicis bekyně vrbová
Euproctis chrysorrhoea bekyně zlatořitná
Arctia caja přástevník medvědí
Panolis flammeasosnokaz borový
Autographa gamma kovolesklec gama
Agrotis sp.osenice
Catocala sp.stužkonoska
Zygaena sp.vřetenuška
Saturnia pyrimartináč hrušňový
Papilio sp.otakárek
Iphiclides sp.otakárek
Zerynthia polyxenapestrokřídlec podražcový
Parnassius apollojasoň červenooký
Parnassius mnemosynejasoň dymnivkový
Apatura sp.batolec
Limenitis, Neptisbělopásek
Cephalcia abietisploskohřbetka smrková
Acantholyda hieroglyphicaploskohřbetka sazenicová
Pristiphora abietina pilatka smrková
Caliroa annulipespilatka lipová
Pachynematus scutellatus pilatka proužkovaná
Pachynematus montanus pilatka horská
Pristiphora laricis pilatka modřínová
Diprion pinihřebenule borová
Neodiprion sertifer hřebenule ryšavá
Urocerus gigas pilořitka velká
Tremex fuscicornispilořitka listnáčová
Xeris spectrumpilořitka černá
Xiphydria sp.pilořitka
Cephus pygmeus bodruška obilná
Rhyssa sp.lumek
Eurytoma sp.tmavka
Formica sp.mravenec
Camponotus sp.mravenec
Myrmica sp.mravenec
Lasius sp.mravenec
Vespa crabrosršeň obesná
Polistes sp. vosík
Xylocopa sp.drvodělka
Bombus sp.čmelák
Apis meliferavčela medonosná
memorize