Create
Learn
Share

English Katern 2, Theme 1, Idiom (2016)

rename
snibbelgaurd's version from 2016-06-12 13:23

Section 1

Question Answer
discrepancyverschil
eardrumtrommelvlies
to pass ondoorgeven
receptorvoelorgaan
ambientsfeervol
consciousbewust
to cravesmachten naar
daringgewaagd
to disperseverspreiden
to draw intooverhalen;verlokken
to employtoepassen
to expandzich uitbreiden
frontieronontgonnen gebied
instantaneousogenblikkelijk
liquidvloeibaar
memorize

Section 2