Create
Learn
Share

English idiom E-D

rename
yogbaer's version from 2018-03-04 16:37

Section 1

Question Answer
anxiousbezorgd, angstig (anxiety)
apparentogenschijnlijk, schijnbaar; blijkbaar
to appeal toaantrekkingskracht hebben op; een beroep doen op
to applytoepassen (application)
to apply forsolliciteren naar, aanvragen
to appointbenoemen
to apologisezijn excuses aanbieden
memorize

Section 2

Question Answer
appropriategeschikt, passend
arbitrarywillekeurig
areagebied, terrein
to argueredeneren, beweren, ruzie hebben
as forwat betreft
to assemble(zich) verzamelen
to assertverklaren, beweren
memorize

Section 3

Question Answer
to assumeervan uitgaan, aannemen
to attach tohechten aan
to attendaanwezig zijn bij
to attribute totoeschrijven aan
awarenessbewust(zijn)
to awardtoekennen
memorize

Section 4

Question Answer
to back(onder)steunen
to banverbieden
barbar, tralie, slagboom, staaf
barekaal, bloot
to bargainonderhandelen
beneficialheilzaam
besidesbovendien
memorize

Section 5

Question Answer
to betrayverraden
beyondverder dan
to blend(ver)mengen
to booststimuleren
to botherlastig vallen; de moeite nemen
but forondanks
memorize

Section 6

Question Answer
to carry ondoorgaan met
casualterloops; vrijetijds-
to conveyoverbrengen; kenbaar maken
to convictveroordelen
to cope (with)aankunnen(, zich weten te redden)
countertoonbank, balie
creatureschepsel, wezen
memorize

Section 7

Question Answer
croplandbouwgewas; oogst
current1. huidig, actueel 2. stroom, stroming
to cursevloeken
memorize

Section 8

Question Answer
to deal withbehandelen; gaan over
to decay (decay)in verval raken, bederven
to decievebedriegen
to declare(openlijk) verklaren
to declinein verval raken, afnemen
defectgebrek, mankement, tekortkoming
memorize

Section 9

Question Answer
definite(ly)definitief, duidelijk, beslist
to delayvertragen
to delightin verrukking brengen
to deliverafleveren
to denyontkennen, ontzeggen
dependent on afhankelijk van
deprivedachtergesteld, arm
memorize

Section 10

Question Answer
to derive fromontlenen aan, herleid worden tot
to despiseverachten
to detectopsporen, ontdekken
determinedvastbesloten, vastberaden
deviceinstrument, middel
to devisebedenken, ontwerpen
digestionspijsvertering
memorize

Section 11

Question Answer
disadvantagenadeel
to disapprove ofafkeuren
to discardweggooien, terzijde leggen
disgraceschande
to dismisswegsturen, ontslaan
to dispose ofwegdoen, wegwerken
disputegeschil, discussie
distinguishedeminent, befaamd
memorize

Section 12

Question Answer
to dragslepen, sleuren
to dread(doods)bang zijn voor
dueverwacht, verschuldigd
due tote wijten aan, ten gevolge van
dullsaai, dof
to dwellwonen
memorize

Section 13

Question Answer
effortinspanning, poging
elderlybejaard
eligibleverkiesbaar
emergencynoodgeval
to enablein staat stellen
to endureverdragen
to be entitled torecht hebben op
memorize

Section 14

Question Answer
environmentalmilieu-
equallyevenzeer, in gelijke mate
to establishvestigen
establishmentgevestigde orde
eventgebeurtenis
evilkwaad(willig)
excitingspannend, opwindend
memorize

Section 15

Question Answer
expenses(on)kosten
to exploreverkennen
to expose to blootstellen aan
to extenduitbreiden
to extuinguishdoven, blussen
they facehun staat ... te wachten
to fadeverbleken, (langzaam) verdwijnen
fairlytamelijk
memorize

Section 16

Question Answer
to fancyleuk vinden, vallen op
fate(nood)lot
favourgunst
in favour often gunste van
to featurespeciale aandacht besteden aan, brengen
memorize

Section 17

Question Answer
featurekenmerk, (gelaats)trek
fictionroman
fictionaldenkbeeldig
fiercehevig, fel
figurefiguur, getal
fineboete
memorize

Section 18

Question Answer
fortunefortuin, lot. Good fortune; geluk
fortunatefortuinlijk, gelukkig
to foundstichten, oprichten, funderen
to fuelvoeden, van brandstof voorzien
fulfillingbevredigend
in futurevoortaan
in the futurein de toekomst
memorize

Section 19

Question Answer
to gainverkrijgen, verwerven
gainwinst, stijging
generousedelmoedig royaal
gentlevriendelijk, zacht
genuineecht, oprecht
gracefulsierlijk, elegant
to graduateafstuderen, een opleiding voltooien
memorize

Section 20

Question Answer
to grantgeven, toekennen
grantsubsidie, (studie)beurs
to take for grantedals vanzelfsprekend aannemen
to grasp(be)grijpen
greedygulzig, hebberig
memorize

Section 21

Question Answer
to handleomgaan met
hardshiptegenspoed, ontbering
to harmschaden
harmfulschadelijk
harmlessonschadelijk
headlinekrantenkop
to heightenverhogen
heirerfgenaam
memorize

Section 22

Question Answer
hencevandaar
Home Officeministerie van Binnenlandse Zaken
honestyeerlijkheid
humblenederig
to humiliatevernederen
memorize