Create
Learn
Share

English idiom E-D p.II

rename
yogbaer's version from 2018-03-04 17:17

Section 1

Question Answer
ignoranceonwetendheid
to implysuggereren, met zich meebrengen
to imposeopleggen
to impressindruk maken
incidentallytrouwens, af en toe
to be inclined tode neiging hebben om
to increasetoenemen, vergroten
memorize

Section 2

Question Answer
increasinglyin toenemende mate
incredibleongelooflijk
to indicateaangeven, aanwijzen
indifferenceonverschilligheid
indignantverontwaardigd
initialltaanvankelijk
injuryletsel
memorize

Section 3

Question Answer
to inquireinformeren
inquiryvraag, informatie, onderzoek
instantlyonmiddelijk
to intendvan plan zijn
interestbeland(stelling), rente
to investigateonderzoeken
to involve (in)met zich meebrengen, betrekken (bij)
to joinsamenvoegen, zich voegen bij
memorize

Section 4

Question Answer
joint1.gezamenlijk 2. gewricht; stickie
judgerechter
to judgeoordelen
to justifyrechtvaardigen
juvenilejeugd-
memorize

Section 5

Question Answer
keenenthousiast, scherp
to lackgebrek hebben aan, missen
largelygrotendeel
to lastduren
to launchlanceren, op touw zetten
lawsuitrechtszaak
legislationwetgeving
memorize

Section 6

Question Answer
legitimaterechtmatig, wettig
leisurevrije tijd, recreatie
levelniveau, mate
to limitbeperken
litterafval
memorize

Section 7

Question Answer
mainvoornaamste (mainly: voornamelijk)
major1. belangrijkst, meerderjarig 2. majoor
majoritymeerderheid
to manufacturefabriceren
mayorburgemeester
measuremaat(regel)
to mendrepareren
merelyalleen maar, enkel en alleen
minorminder(jarige)
mishapongeluk
to mockbespotten
modestbescheiden
memorize

Section 8

Question Answer
to monitortoezicht houden op
moodstemming humeur
mortalsterfelijk
motoristautomobilist
to multiplyvermenigvuldigen
multitudemenigte
mutualwederzijds
memorize

Section 9

Question Answer
notableopmerkelijk
notemededeling
notoriousberucht
novelistromanschrijver
nutriciousvoedzaam
memorize

Section 10

Question Answer
obedientgehoorzaam
obesityzwaarlijvigheid
to object tobezwaar maken tegen
to obligeverplichten
obstinatekoppig, hardnekkig
to obtainverkijgen
to occupybezetten; bezig houden
memorize

Section 11

Question Answer
to occurgebeuren, voorvallen
oddoneven, vreemd, eigenaardig
offenderovertreder
to outrageverontwaardigen/opschudden, opwekken
outragewoede, schande (outrageous: schandelijk, buitensporig)
overallover het geheel genomen
to overlookover het hoofd zien
memorize

Section 12

Question Answer
paganheiden(s)
to paleverbleken
pastimetijdverdrijf
pavementtrottoir, stoep
peaktop
peculiareigenaardig, bijzonder
physicianarts
pilestapel
memorize

Section 13

Question Answer
plainsimpel
to pleadpleiten
poll(opinie)peiling
to pollutevervuilen
poshchic
preciouswaardevol, kostbaar, dierbaar
(to be) preparedbereid zijn
presenthuidig, aanwezig
to preservebewaren, houden
memorize

Section 14

Question Answer
to pride yourself onprat gaan op
prior tovoorafgaand aan
prolongedlangdurig
properbehoorlijk, fatsoenlijk
proportionatelyverhoudingsgewijs
to prosecutegerechtelijk vervolgen
prosecutoropenbare aanklager, officier van justitie
prospectvooruitzicht
to prosperbloeien
prosperitywelvaart
prosperouswelvarend
to provideverschaffen, opleveren
provided that/ providingop voorwaarde dat, mits
punwoordspeling
to pursueachtervolgen, doorzetten, beoefenen
memorize