Create
Learn
Share

Engels Unit 3 woorden

rename
milekega's version from 2018-01-03 12:15

Section 1

Question Answer
linksleft
rechtsright
rechtdoorstraight on
eenrichtingsverkeerone way
verboden in te rijdenno entry
T-splitsingT-junction
rotonderoundabout
stoplichtentraffic lights
zebrapadzebra crossing
een kruispunta crossroads
memorize

Section 2

Question Answer
eerstefirst
tweedesecond
derdethird
vierdefourth
vijfdefifth
zesdesixth
zevende seventh
achtsteeighth
negendeninth
tiendetenth
elfdeeleventh
twaalfdetwelfth
dertiendethirteenth
veertiendefourtheenth
vijftiendefifteenth
memorize

Section 3

Question Answer
postkantoorpost office
bioscoopcinema
supermarktsupermarket
aptheekchemist
kapperharidresser
kerkchurch
snackbarfish and chips shop
memorize

Section 4

Question Answer
politiebureaupolice station
warenhuisdepartment store
sportwinkelsports shop
speelgoedwinkeltoy shop
telefoonwinkelmobile phone shop
kledingwinkelclothes shop
schoenenwinkelshoeshop
pension met logies en ontbijbed and breakfast
memorize

Recent badges