Create
Learn
Share

Endokarditt, nativ vs ventil klaffer

rename
aramfare's version from 2015-12-20 18:32

Section

Question Answer
Kulturnegativ nativ endokarditt4 uker betalaktam + 2 uker aminiglykosider
Nativ - St.viridans + St.bovis Penicillin MIC < 0,125 2 uker Penicillin iv + 2 uker Gentamysin
Nativ - St.viridans + St.bovis Penicillin MIC 0,125 - 0,54 uker Penicillin iv + 2 uker Gentamysin
Nativ - St.viridans + St.bovis Penicillin MIC 0,5 - 26 uker Penicillin iv + 2 uker Gentamysin
Nativ - St.viridans + St.bovis Penicillin MIC > 4 4 - 6 uker (Vancomysin og Gentamysin)
Nativ - Staph.aureus MSSA4 - 6 uker Kloksacillin + 3-5 dager Gentamysin
Nativ - Staph.aureus MRSA4 - 6 uker Vancomysin + 3-5 dager Gentamysin
Nativ - Staph. epidermidis (hvite staph) Samme som for Staph.aureus
Nativ - Enterokokker Ampicillin MIC < 8 mg/L6 uker Ampicillin + 2-4 uker Gentamysin
Nativ - Enterokokker Ampicillin MIC > 8 mg/L6 uker (Vancomysin + Gentamysin)
Nativ - Aminoglycosid resistens (MIC > 128) eller kontraindikasjon6 uker (Ampicillin og Ceftriaxon)
Nativ - HACEK Ampicillin følsom4 uker Ampicillin + 2 uker Gentamysin
Nativ - HACEK Ampicillin resistente4 uker Ceftriaxon eller Ciproxin
Ventil-klaff ukjent etiologi < 12 mnd postoperativtVancomysin + Rifampicin + Gentamysin
Ventil-klaff mistenkt SA > 12 mnd postoperativtKloksacillin + Rifampicin + Gentamysin
Ventil Streptokokker endokarditt6 uker Penicillin iv + Gentamysin 2-4-6 uker (MIC avhengig)
Ventil Staph. Penicillin følsom6 uker (Penicillin iv og Rifampicin) + 2 uker Gentamysin
Ventil Staph. MSSA6 uker (Kloksacillin + Rifampicin) + 2 uker Gentamysin
Ventil Staph. MRSA6 uker (Vancomysin + Rifampicin) + 2 uker Gentamysin
Ventil Enterokokker Ampicillin MIC < 86 uker (Ampicillin og Gentamysin)
Ventil Enterokokker Ampicillin MIC > 86 uker (Vancomysin og Gentamysin)
Ventil HACEK Ampicillin følsom6 uker Ampicillin +/- 2 uker Gentamysin
Ventil HACEK Ampicillin resistent6 uker Ceftriaxon
Dukes major kriterierBlodkutlur med typisk bakteier + Positiv Ekko + Coxiella brunetti (Q feber)
Dukes minor kriterier (FIV-BP)Feber + Immunilogisk + Vaskulær + Bloodkultur med uspesifik bakterie + Predisponerende hjertesykdom eller Iv misbruker
Immunologisk kriterieGomerulonefritt. Roth faktor. Osler noduler. RA faktor.
Vaskulær kriterieArterielle embolier. Septisk lungeinfarkt. IC blødning. Janeway lesjoner
Sikker endokarditt (3 muligheter)(2h). Eller (1h + 3 bi). Eller (5 bi)
Muligens endokarditt(1h) + (1 bi). Eller (3 bi)
memorize

 

Question Answer
Penicillin iv3g x 4
Kloksacillin iv2g x 4
Ampicillin iv2g x 4
Cefotaxim2g x 3
Ceftriaxon2-4g x 1
Gentamysin3 mg/kg x 1
Vankomysin15 mg/kg x 2
Rifampicin900 - 1200 mg po eller iv (delt på 2 doser)
Linezolid600 mg x 2 (po eller iv)
Daptomysin6-10 mg/kg x 1
Ciproxin500 - 600 mg x 2 (po eller iv)
memorize