Create
Learn
Share

Ekologie SP7

rename
drist's version from 2017-05-27 19:15

Section

Question Answer
Životní strategie otázkar a K strategie, s strategie, princip trade-off
Životní strategiesoubory adaptací
Adaptaceadaptacemi se druh vypořádává s vlivy okolního prostředí. Umožňují mu získávat potravu, množit se, bránit se před nepřáteli. Cílem je dosažení co největšího reprodukčního úspěchu (fitness).
Životní strategie se odvíjí odrychlosti reprodukce, biotického potenciálu. Vycházejí z principu kompromisu (zisků a ztrát, princip trade-off).
trade offjeden nemůže dělat vše dobře,
R- stratégovéOrganismy, které se rychle a masivně množí (prostředí, ve kterém jsou zvýhodněny před jinými organismy = r – selektivní prostředí)
Příklady R-stratégůz rostlin sem patří polní plevele – lebeda, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní (jednoleté); z živočichů – hraboš polní, lumík norský; hmyz – kůrovci, bekyně
K - STRATÉGOVÉvyskytují se v prostředích s dlouhodobě stabilními podmínkami a nabídkou zdrojů, množí se daleko pomaleji, jsou zprvu méně početné, avšak schopné efektivněji čerpat dostupné zdroje - (K - selektivní prostředí)
Příklady K stratégůrostliny - smrk ztepilý, buk lesní; živočiši - medvěd hnědý, los evropský, vydra říční
Rysy upřednostňované r-selekcíČasné dospívání, Početné potomstvo, Malá mláďata, Krátký život, Méně rodičovské péče, Menší konkurenceschopnost, Velmi dobrá schopnost šíření (disperze)
Rysy upřednostňované K-selekcíPozdní dospívání, Málo potomstva, Velká mláďata, Dlouhý život – trvalky, Více rodičovské péče, Vyšší konkurence schopnost, Dobrá schopnost šíření
C - S- R strategie u rostlinteorie staví na disturbanci a stresu. Možné kombinace strategií
S - stratégovédruhy, kt. velmi dobře odolávají stresu (rostliny pouštní a vysokohor. poloh)
C - tratégovédruhy, které nejsou schopny vykompenzovat stres ani disturbanci - rostou v poměrně stabilním prostř. s dostatkem živin (většina stromů a keřů našich původních lesů)
r - stratégové (CSR)druhy, které jsou dobře odolné náhlým disturbancím (polní plevele, ruderální, rumištní druhy)
stresvyvolává jakýkoliv faktor prostředí, který dlouhodobě omezuje růst populace (kosení luk, pastva, zasolení u silnic).
Disturbancejednorázový neočekávaný a drastický zásah spojený s velkým odnímáním biomasy (bouře, dopad granátu).
memorize

Recent badges