Create
Learn
Share

EKG

rename
aramfare's version from 2016-12-05 00:10

Section

Question Answer
Ekstremitet avledning plasseringRød (hø arm). Svart (hø legg). Gul (ve arm). Grønn (ve legg)
Prekordiale avledning plassering (44-5-5)V1 (4.ICR hø PSL) -- V2 (4.ICR ve PSL) -- V3 (mellom V2 og V4) -- V4 (5. ICR MCL) -- V5 (mellom V4 og V6) -- V6 (5. ICR MAL)
Heksaxial system over 0 (I)............ -30 (aVL) ....... -60 ......... -90 ........... -120 ............ -150 = aVR ............... 180
Heksaxial system under0 (I)............. 30 ................ 60 (II) .......90 (aVF) ....... 120 (III) .......... 150 ....................180
Unipolare ledningeravR (hjerte - Hø arm) .......... avL (hjerte - Ve arm) ............ avF (hjerte - Ve fot)
Prekordial avledning representasjonSeptal (v1-v2). Apical (v5-v6). Inferior (II+III+aVF). Anteroseptal (v1-v4). Anterior (v2-v4). Extensive anterior (v1-v6. + I + aVL). Anterolateral (I+aVL+V6). Posterior (mirror image v1-3)
Liten vs Stor EKG kvadrant Fart 25 mm/s og kaliber 10 mm.....Liten = 1 mm = 40 ms ............ Stor = 5 små kvadranter = 5 mm = 200 ms.
Hjertefrekvens med kvadrant R-R intervall1 = 300....2 = 150.......3 = 100....... 4 = 75 .............. 5 = 60 ...........6 = 50
Rytmisk eller ikke (4 kriterier)Hver P etterfulgt av QRS.... PQ tid er 120-200.... PP og RR avstand er konstant.... Hjertefrekvens 60-100
Hjerte akserNormal 0-90... Venstre 0- (-30)... Ekstrem venstre > (-30)... Høyre 90-110... Ekstrem høyre > 110
Rask akse kalkuleringNormal (II>I>III). Venstre (I>II>III). Høyre (III>II>I)
P bølgeAtrial depolarisering. 2-3 sf. Kan være negativt i aVR. Kan være bifasisk i V1. Positiv i alle andre.......Patologiske (ektopisk P - retrograd P - P pulmonale)
Q bølgeSeptal deplarisering. Bør være < 25% av korresponderende R og < 40 ms.... Patologisk Q ( myocardial nekrose)
R bølgeVentrikkel depolarisering. Gradvis økning fra V1-V5..... Patologisk ved akse deviasjon.
S bølgeVentrikkel base depolarisering. Gradvis ned fra V1-V5.
QRS komplexVentrikkel depolariseres. 100 - 120 ms = 2-3 sf.
Ventrikkel aktivering tid VATTid fra QRS start til neste positiv bølge. Tid det tar for stimulus å nå myocardium under elektroden.
T bølgeVentrikkel repolarisering. Bør være 10% av korresponderende R.
T inversjon diffPrimært (subepikardial ischemi, infarkt, perikarditt, myocarditt) ........... Sekundært (abnormal depolarisering = BBB, WPW, VES, Hemiblock, Escape rytme)
Høy T bølgeSubendocardial ischemi eller i hyperakutt AMI fase. Hyperkalemi
U bølgeAktivitet til papilær muskel.
PQ segmentAktivitet gjennom AV node. 2,5 sf = 100 ms.
ST seqmentVentrikkel total depolarisert.
ST elevasjon typerSe på J-punkt. Concav = smilende = normal eller perikarditt ............. Convex er trist = AMI, Aneurysme..etc.
ST depresjon typerJ+80. Oppover = normal eller feil...... Horizontal og Nedover = Myocardial ischemi.
PQ intervallTid fra SA til ventrikkel. 120-200 ms. 5 sf = 1 sf = 200 ms.
QT intervallVentrikkel depolarisering + repolarisering = ventrikkel systole. 10 sf. < 50% av RR. ..... 380 - 420 ms
Korrekt QT formelQT/kvadratrot av RR
Lang QT intervallAnti-arrytmiske. Antipsykotika. Infarkt, myocarditt. Elektrolytt forstyrrelser (hypocalcemi, hypokalemi, hypomagnesemi). Intracranial patologi
Kort QT intervallDigitalis, Hyperkalcemi. Hyperkalemi.
memorize

 

Question Answer
Supraventrikular arrytmierSinus (tachy, brady, tachy-brady sy.) Atrial (atrial flutter + flimmer, escape og ekstrasystole). AVNRT. AVRT
Ventrikular arrytmierVentricular escape eller extrasystole. Ventrikulær flutter, flimmer.
Bradyarytmi behandlingNull bradyarrytmi medisiner. Gi Atropin 1 mg iv. Vurder Isoprenalin og temporær pacing som følges av permanent pacing dagen etter.
Bredkomplekset tachyarytmi behandlingVT sannsynnlig, gi Amiodaron 300 mg og vurder el.konvertering. Hvis polymorf, unngå amiodaron og gi MgSO4.
Smalkomplekset tachyarytmiGjør carotis massage og gi adenosin 10 mg iv, hvis stopper (AVRT, AVNRT). Hvis ikke stopper, atrial tachycardi, flutter og flimmer.
Tachycardi typer > 100Paroxysmal (begynner og slutter akutt). Non-sustained < 30 s. Sustained > 30 s
Ekstrasystole/ premature slagCoupling tid (tid mellom R(es) og R forrige slag --> kortere enn vanlig..... Compensatory pause (tid fra R(es) til R neste slag --> lengre enn vanlig
SVES vs VESSVES P mangler eller negativ, normal eller kort QRS ....... VES har ingen P, QRS er bred
Escape slagKommer senere enn forventet, atrial har normal QRS, ventrikulær har bred QRS.
Escape rytmeVentrikulær 20-40. AV junctional 40-60.
Fusion vs Fanget slag (captured)Fusion er når forskjellige stimulus aktiverer samme område, pacemaker + naturlig ....... Fanget slag er smal QRS mellom andre bredere QRS.
SVT differensialSinus. Unifocal atrial (unormal P). Multifocal atrial. Junctional (ingen P eller retrograd). AVNRT (P når som helst). AVRT (WPW, LGL sy.)
Atrial vs Junctional ESBegge har normal eller kort QRS. Atrial har unormal P, men Junctional har ingen P eller retrograd i ST eller T.
Atrial vs Junctional tachycardiAtrial deles i flere forskjellige. Junctional har ingen P, eller av og til retrograd i T og ST
Atrial tachycardi typerParoxismal a.t. (etterfulgt hjertekirurgi) .... Multifokal a.t. ....... Permanent a.t. (Barn, normal).
Multifokal atrial tachycardiForskjellig morfologi på P bølger. Sees hos KOLS pasienter, B-blokkere frarådes.
Atrial tachycardi behandlingBetablokker eller Verapamil, Amiodaron ved hjertesvikt. Flecainid ved coronar friske pas. ------- Se etter AF årsaker
Atrial flutter250-350. Regelmessig atrial og ventrikular aktivitet. Flere atriale stimulus før en gjennomgår AV. Sagtenner. El.konverter tryggest, medikament konverter samme som AF (Ibutilid). Frekvens-reguler og antikoaguler
Atrial flimmer med/uten grenblokk> 350. Uregelmessig ventrikkel aksjon med smale (oftest) QRS eller brede (med gren blokk). Grunnet volumtap, overvæsking, intox, SIRS, Hjertesvikt, Respsvikt.
Atrieflimmer behandlingsfaserVarighet < 24 timer........Mellom 24 - 48 timer ........... > 48 timer
Atrieflimmer < 24 timerTegn til ischemi og hjertesvikt -- el.konvertering ............. Stabil -- Medikament konvertering, hvis persisterer dagen etter la pasient møte fastende til el.konvertering
Atrieflimmer 24t - 48 tEl. konvertering eller medikamentell (Flecainid ved stabil, Amiodaron ved hjertesvikt).
Atrieflimmer > 48t 1. strategiAntikoaguler med Marevan/NOAC i 3 uker før elektiv el.konvertering. Frekvensreguler med BB, verapamil eller digoxin. Gi videre antikoagulasjon i 4 uker for å hindre tidlig residiv
Atrieflimmer > 48t 2. strategiKlexane og TEE (ekko) innen 8 timer for å utelukke trombe, før ev. el.konvertering. Deretter Marevan i 4 uker
CHA(2)DS(2) VASc scoreCHF (1). Hypertensjon (1). Age > 75 (2). Diabetes (1). Stroke (2). Vascular disease (1). Age 65-74 (1). Sex category, kvinne (1).
CHADS VASc score> 2 sterk anbefalt antikoagulasjon. 1. kan diskuteres. 0 ikke anbefalt i det hele tatt.-----1 poeng grunnet kvinne kjønn ikke anbefalt heller.
Amiodaron doseringBolus 300 mg iv ufortynnet eller fortynnet i 5% glucose over 5-30 min. Velikeholddose gis etter hva slags indikasjon (900-1200 mg/døgn iv for AF med HF).... IV til PO, gi po+iv 1 dag samtidig før iv seponering
Flecainid/Tambocor kontraindikasjonHjertesvikt. Ledning forstyrrelser. Koronar sykdom. Nedsatt VV funksjon og hyperterofi.
Uegnet for medikament konverteringBB. CCB (verapamil). Digoxin. Sotalol. Magnesium.
Metoprolol5 mg iv kan gjentas hver 5. minutt, inntil effekt eller maks dose på 20 mg
AVNRTMicroentry. P oftest retrograd/negativ på slutten av QRS eller like etter. Unge folk med stimulanter. Carotis message eller Adenosin. Hvis residiv vurder BB, CCB eller ablasjon
AVNRT behandlingValsalva eller carotis message. Verapamil - Adenosin - Flecainid (sjeldent) - El.konvertering (synkope, hypotensjon, br.sm, hjertesvikt)
AVNRT verapamilIV 5mg/2m.... Repeter med 10 minutters intervall inntil max 20 mg .......... (Obs, hypotensjon,bradycardi)
AVNRT adenosinTryggere ved hjertesvikt men ubehagelig for pasient, gi under EKG registrereing. Kontraindisert ved Astma og bronkiale sykd..... Startdose 6mg iv,,hvis ingen effekt neste dose 3mg høyere inntil max 12 mg
AV reciprocal tachycardi (Pre-excitering sy.)WPW (Kort PQ, Delta bølge, Bred QRS) --> risiko for paroxysmal SVT. Retrograd P etter QRS. Bruk carotis-massage eller adenosin. ......... Lown Ganong Levin sy. ----> ablasjon
memorize

 

Question Answer
VESRe-entry av purkinje fibrer. QRS > 120 ms uten P, etterfulgt av kompensenrede pause. Sekundær T+ST abnormalitet. Hvis retrograd aktivering --> negativ P
Bigeminy vs TrigeminyBi = 1 VES + 1 Normal ............. Tri = 1 VES + 2 normale
VES klassifisering0. ingen arrytmi......I. monotopisk < 30/t..........II. monotopisk > 30/t........... IIIA Polytopisk VES........... IIIB. Bigeminy............IVA. couplet/triplet (2 eller 3 etter hverandre)............IVB. VT.............. V. R on T
VTMer enn 3 på rekke med frekvens > 100. Ischemi, valve stenose, CMP. Hypokalemi. Non-sustained = 3 per 30 sekunder........Sustained = > 30 sekunder. Når det skjer er det AV dissosiering, hvis ikke, kommer fusion slag og fanget slag
VT monomorfisk vs polymorfiskMonomorfisk kan være flutter. Polymorfisk kan være Torsade de pointes
VT hemodynamisk ustabilHøy R--> synkronisert el.konvertering. Liten R amplitude --> usynkronisert el.konvertering.
VT hemodynamisk stailMedikament konvertering med betablokade og amiodaron (tålt bedre ved hjertesvikt)
VT etter konverteringBruk amiodaron fast som profylakse ved gjentatte episoder.
Torsade de pointesLang QT kommer før, etterfulgt av QRS endret i høyde, bølgeform. Gi magnesium iv
Torsade de pointes behandlingSeponer antiarrytmiske (I,II,IV) som forlenger QT. El.konvertering ved behov og korreksjon av elektrolytter. Magnesium iv
Torsade de pointes magnesiumStart 10 mmol iv over 5 min.........Vedlikehold 20 mmol i 500 mL NaCl 5% glukose over 4 timer
Ventrikkel flutter vs flimmerFlutter 200-300 kan være høye QRS. Flimmer er mindre amplitude og uregelmessig linje 400-800
Ventricular parasystoleEn type av VES der ektopic fokus virker uavhengig av SA. Uniform morfology og variable coupling tid
Akselerert Idioventrikular rytmeEktopisk fokus i ventrikle som slår fortere enn SA, tar over. Samme som ventrikkel escape, men med bedre fart, 60-100
memorize

 

Question Answer
SA block grader1. langsom rytme, degenerative forandringer ...... 2. rytmen blir gradvis langsommere inntil en total slag mangler ....... 3. Sinus arrest, ingen konduksjon
Sinus tachycardiNormal P + QRS, men rytme > 100. Feber, stress, caffeine, trening, graviditet, infeksjon.
Sinus bradycardiNormal P + QRS men rytme < 60. Yogis og sportsmenn. Medisiner, Søvn, Hypotermi.
Sinus sick sy.Tachy-brady sy. grunnet ischemi eller degenrative forandringer.
Bradycardy behandlingAtropin 0,5-1 mg iv inntil max 3. Eller Isoprenalin, obs, øker myokardnekrose ved infarkt.
1. grad AV blockPQ > 200 ms. Alle P er etterfulgt av QRS. Coronar sy., Degenerativ, Digitoxin. Høy vagus tone. Ingen behandling
2. grad AV block Mobitz 1PQ blir lengre og lengre inntil 1 P mangler QRS. Pacemaker
2. grad AV block Mobitz 2PQ stabil, men noen P mangler QRS. Pacemaker
3. grad AV blockTotal block mellom atria og ventrikel. P kan bli funnet hvor som helst. Escape rythm med enten "junctional 40-60" eller ventrikular " 20-40". Pacemaker
Blokk og ledningsforstyrrelser behandlingHvis symptomatisk, temporær pacemaker. I påvente av det gi Atropin 0,5-1 mg
RBBB = Høyre grenblokkBred QRS (RSR) i V1-V2 + III og aVF ........ Dyp S i V5-V6., I og aVL.
LBBB = Venstre grenblokkBred QRS i V5-V6, og I+aVL.........Dyp S i V1-V2 og III+aVF.
RBBB vs LBBBMaRRoW = M-W mønster i høyre........... WiLLiaM = W-M mønster i venstre
Inkomplett grenblokkNår QRS < 120 ms
LAHBVenstre deviasjon + rS i II,III og aVF. Tegn bokstav A og se på avledninger i underblokk
LPHB / Bakre fasikkel hemiblokkHøyre deviasjon + rS i I,aVL. Tegn P bokstav og se på avledninger i sirkelen.
Bifascikular blokkHøyre grenblokk + en hemiblock (anterior mer ofte enn posterior)
Trifascikular blokkHøyre grenblokk + en hemiblock + 3.grad AV block
memorize

 

Question Answer
Subendocardial ischemiHøy pointed T bølge
Subepikardial - Transmural ischemiInvertert T, Coronar T bølge
Subendokardial diffus nekroseST depresjon i alle avledninger
Subepikardial diffuse nekroseST elevasjon i alle avledninger
AMI faserHyperakutt, positiv høy T, T en dome (30 min - 6t).......Akutt, ST elevasjon + patologisk Q, og koronar T (6t - 48)......Kronisk, patologisk Q + redusert R amplitude
Stabil angina pektoris EKGSubendocardial ischemi som viser diffus ST depresjon
Prinzmetal angina EKGSubepikardial ischemi som viser ST elevasjon diffuse
Høyre atria hypertrophyP-pulmonale høy og spiss i V1-V2, (II, III, aVF) bestsett
Venstre atria hypertrophyBifid P i V5-V6 (I, II) bestsett
Venstre ventrikkel hypertrophy (4 punkter)Høy R i V1-V2.......Dyp S i V5-V6....... Invertert T i I,aVL, V5+V6.......Venstre akse deviasjon
Høyre ventrikkel hypertrophy (4 punkter)Høy R i V5-V6.........Dyp S i V1-V2 .......Invertert T i V1-V2 ....... Høyere aksedeviasjon
Hypokalemi EKGFlat eller invertert T. U bølge.
Hyperkalemi < 6,5 EKGHøy T
Hyperkalemi > 6,5 EKGP mangler. PQ forlenget. QRS bred. Høy T
memorize

 

Question Answer
NOAKXarelto. Pradaxa. Eliquis. Pradaxa gis ikke til alvorlig nyresvikt, de andre gis i redusert dose. Seponer 24t preoperativt hvis lav blødningsrisiko, og 48 timer ved høy blødningsrisiko. Lenger ved nyresvikt.
memorize