Create
Learn
Share

Duits hst 2 deel 3

rename
lisaminck's version from 2016-02-18 13:02

Section 1

Question Answer
das Abiturhet eindexamen vwo
die Ausbildung de opleiding
deswegendaarom
nachherdaarna
die note het cijfer
oderof
der Spaßhet plezier
trotzdemtoch
wichtigbelangrijk
das Zielhet doel
memorize

Section 2

Question Answer
das Ergebnis het resultaat
die Farbede kleur
dei Gemütlichkeit de gezelligheid
hingegendaarentegen
langweiligvervelend
manchmalsoms
das Meer de zee
nett aardig
der Schatten de schaduw
schüchtern verlegen
sondernmaar
die Sprache de taal
die Wahlde keuze
die Wirkunghet effect
zwar weliswaar
memorize