Create
Learn
Share

Duits ding

rename
teunshit's version from 2017-06-09 15:12

Section

Question Answer
aanbevelenhat empfolen
beginenhat begonnen
bewegenbewogen
biedengeboten
blijvenist geblieben
brekenhat gebrochen
doen hat getan
dragengetragen
drinkengetrunken
dwingenhat gezwungen
etenhat gegessen
gaangegangen
gebeurenist geschehen
gevenhat gegeben
gooienhat geworfen
helpenhat geholfen
hetenhat geheissen
houdenhat gehalten
komenist gekommen
laten hat gelassen
memorize