Create
Learn
Share

Doswiadczenia biolka

rename
annasleszycka's version from 2018-01-14 21:04

Section

Question Answer
14. Wykrywanie „pałeczki dobosza”barwnik Giemsy, roztwór MayGrunwalda, woda destylowana, olejek imersyjny
Wpływ temperatury na czynność serca Daphnia spliczba skurczów serca rozwielitki na minute, kawałek lodu i łaźnia wodna przez 5 min w 30 stopniach od -4 do 33,5 stopni
Ocena wrażliwości Paramecium sp. na wyciąg z grzybni Aspergillus flavuskroplę z hodowli na szkiełko z łezką, kropla wyciągu z grzybni, czas po jakim pantofelki przestaną się poruszać, silnie toksyczny- 3 min, słabo- 1 godz, ślady mikotoksyn- 16-24h
3. Ocena parazytologiczna (helmintologiczna) glebypróbkę gleby o m= 10g umieszczamy na parowniczce porcelanowej, zalewamy 50 cm3 nasyconego roztworu chlorku sodowego NaCL ( soli?) i mieszamy, na pow. płynu umieszczamy szkiełka nakrywkowe, po 30- 60 min przekładamy je na szkiełka podstawowe i oglądamy pod mikroskopem poszukując jaj pasożytów
4. Ocena zanieczyszczenia biologicznego powietrza – metoda Kochaotwarta płytka Petriego z pożywką przez 30 min pod działaniem otaczającego powietrza, następnie inkubacja przez 24h w 37 stopniach, liczy się wyrosłe kolonie drobnoustrojów, A= 530a/r3
5. Test wysiłkowy: próba Masteradwustopniowe schodni o wysokości 23 cm stopień, metronom, przez 90 sek, pomiar tętna przed, po, po 2! i 6 min
6. Test wysiłkowy: próba Ruffiera30 przysiadów w 30 sek, tętno przed, po i po 1 min, IR= ( P + P1 + P2 -200)/10
7. Właściwości buforowe surowicy krwido 3 cm3 surowicy końskiej rozcieńczonej 0,9% NaCl w stosunku 1:10 dodajemy 2-3 krople czerwieni metylowej, miareczkujemy H2SO4 do zmiany na czerwone, próba kontrolna to samo NaCl
8. Komórka Traubegoodmierzyć w cylindrze 50 cm3 5% CuSO4, wrzucić kryształek żelazocyjanku potasowego, porównac z Fucus sp
9. Wykrywanie fenyloketonurii – próba moczowado obu próbek moczu ( 30 ml) dodac 2-3 krople roztworu FeCl3, mocz osoby chorej na fenyloketonurię zmieni barwę na granatową
10. Wykrywanie heteroaglutynin – aglutynacja erytrocytów ludzkich surowicą końskąna szkiełku z łezką amieszczamy kroplę 5% zawiesiny krwinek człowieka w 0,85% NaCl i dodajemy krople surowicy końskiej, inkubujemy 10 min w komorze wilgotnej w temp pokojowej,
11. Dolichotest – fitoaglutyniny w oznaczaniu grup krwido 5% zawiesiny krwinek grupy A1 i A2 w 0,85% NaCl dodajemy kroplę preparatu " Dolichotest", inkubujemy szkiełka w komorze wigotnej przez 3 min, aglutenacja świadczy o obecności w krwinkach antgenu A1
12. Wykrywanie antygenu D erytrocytów ludzkich2 krople odczynnika ANTI-D, 1 kroplę zawiesiny krwinek 3%, wymieszac i inkubowac w temp pokojowej przez 1 min, aglutenacja świadczy o obecności antygenu D w krwinkach, brak=Rh-
13. Wykrywanie obecności substancji grupowych układu ABO w śliniedo 2 probówek dodać po 2 krople odczynnika ANTI-A, a następnie do 1 probówki- 1 kroplę NaCl ( kontrola), do drugiej kroplę śliny wzorcowej grupy A, do obu probówek dodac po 2 krople 5% zawiesiny krwinek grupy A w 0,85% NaCl, jeśli krwinki nie aglutynują, znaczy, ze anti zostało zużyte na antygeny w ślinie
14. Wykrywanie „pałeczki dobosza”rozmaz krwi utrwalonej roztworem May- Grunwalda przez 3 min, spłukujemy wodą na pH=7,2, barwnik Giemsy, woda destylowana, olejek imersyjny
15. Wykonanie własnego morfogramuwyskość, długośc kończyny dolnej-od krętarza większego, szerokość barków, obwód klatki piersiowej, trochanterion-trochanterion
16. Ocena pojemności głowy/ czaszki metodą Lee Pearsona0,00337 x (D-11) x (S-11) x (W-11) + 406, 01, Pk= 0,0004 x (D-11) x (S-11) x (W-11) +206,6
18. Ocena pojemności czaszki metodą Broc’akasza
19. Obliczanie wskaźnika szerokościowo-długościowego głowyszerokość eurion-eurion, długość glabella-opisthocranion
21. Obliczanie powierzchni własnego ciała
22. Rozkład cechy wieloczynnikowej w populacji – analiza na modelu; krzywa rozkładu kulek w aparacie Galtona205 kulek, 11 komór, 10 rząd Pascala/5
23. Ocena własnych dermatoglifówlupa, linia Galtona łączy termin zewnętrzny z wewnętrznym, okreslenie liczby delt, typ łukowy, pętlicowy lub wirowy, współczynnik RC, czyli liczba linii papilarnych przecięta linią Galtona
24. Dryf genetyczny – analiza na modelu40 kulek, 3 razy dryf genetyczny
memorize

Recent badges