Create
Learn
Share

Der Datenschutz (II)

rename
donbecconi's version from 2016-10-27 15:20

Section 1

Question Answer
zwingen zuzmuszać do
die Datenherausgabewydanie (udostępnienie) danych osobowych
rausgebenwydawać
(Tat)Verdạ̈chtige(r)podejrzany
die Auskunftinformacja
die Anfragezapytanie, prośba
der Ermittlerprowadzący dochodzenie
die Forderungżądanie, postulat
entsprachendodpowiedni
die Abwehrodparcie, obrona
führendwiodący, czołowy
unmittelbarbezpośredni
übermitteln etwprzekazywać (informacje)
bisherdotąd, dotyczczas
gesche̱hen (Unfall, Ereignis))wydarzać się, stać się
die Berechnungobliczenie, kalkulacja
verlangen etwżądać czegoś
verbindlich wiążący
sicherstellen, dasszapewnić, zadbać o to, aby
das Ersuchenprośba
Beauftragtezleceniobiorca
Ạnsprechpartnerosoba kontaktowa
zu Verfügung stellendo dyzpozycji oddawać
zeitnahaktualnie, obecnie
befürwortenpopierać
memorize

Section 2

Question Answer
lạngwierigdługotrwały
beklagenubolewać
begreifen, dassrozumieć, że
die Anlagekoncepcja, plan, załącznik
die Bedrohungzagrożenie
angesichtsw obliczu, wobec
jmd etw vorlegenprzedstawiać komuś coś
der Zugriffinterwencja
Vorsitzendeprzewodniczący
für etw plädierenpopierać coś
strafbarkaralny
insbesonderew szczególności
die Ä̱u̱ßerung uwaga, wypowiedź
sonstzazwyczaj/ w przeciwnym razie
frẹmdenfeindlich ksenofobiczny
mẹnschenverachtendnieprzyjazny dla ludzi
die Entfernung usunięcie, wydalenie
der Ausschusskomisja, komitet
memorize

Recent badges