Create
Learn
Share

Dendrologie-problematické neslozené listy

rename
colek's version from 2017-04-22 19:35

Section

Jde o jednoduché listy. Složené listy jsou na jiné stránce.

Section

Question Answer
Zubaté listy,z vrchu tmavší, téměř lysé, do 1/3 nezoubkované, cévnatina jako u dřínu, ne tak moc výrazná, špičatýPhiladelphus coronarius, Pustoryl věncový
List na rubu světlejší, olysalý, tupě zašpičacen, z rubu lysý, světlejší, 1-2 žlázky na řapíkuPrunus domestica, Švestka domácí
Listy na líci lesklé, lysé, řapík 1-2 žlázkyPadellus mahaleb, mahalebka obecná
Listová čepel měkká, na rubu nevyniklá žilnatina, až 3 žlázky růžové či černé barvyPadus avium, Střemcha obecná
Listy kožovité, roztroušeně chlupaté na rubu, 2-4 žlázkyPadus serotina. Střemcha pozdní
Malý okrouhlý list, spíše lysý, z rubu světlejší, 2-6 cm řapíkPyrus pyraster, Hrušeň planá
Okrouhlý list, lysý, 2 cm řapíkMalus sylvestris, Jabloň lesní
Menší celokrajné listy, s lysým lícem a plstnatým rubemCotoneaster integerrimus, Skalník celokrajný
Celokrajné listy, z rubu na hlavních žilkách chlupaté, 5-7mm dlouhý řapíkMespilus germanica, Mišpule německá
Vejčitý, celistvý nebo se 2 postranními laloky, pilovitý, na rubu pýřitá žilnatinaAcer tataricum, Javor tatarský
Celokrajné, eliptické, přitiskle chlupaté, za sucha papírové, žilnatina jako u dřinuCornus mas, Dřín obecný
Eliptické, tužší, celokrajné, rub světlejší, žilnatina jako dřínSwida sanguinea, Svída krvavá
Vstřícné, podlouhlé vejčité listy, zašpičatělé listy, na rubu na žilkách krátce chlupatéEuonymus europaeus, Brslen evropský
Vstřícné, eliptické, jemně pilovité, na žilkách krátce chlupaté, na rubu šedozelenéEuonymus verrucosus, Brslen bradavičnatý
Jednoduché, tuhé listy, cévy viditelné i z rubuRhamnus cathartica, Řešetlák počistivý
Listy celokrajné, eliptické, 6-11 párů cévFrangula alnus, Krušina olšová
Podlouhlé, lysé slabě kožovité, téměř bez řapíku, výrazná linka středem lístkuLigustrum vulgare, Ptačí zob obecný
List kopinatý, z rubu plstnatý, jako vrbový list Eleagnus angustifolia, Hlošina úzkolistá
Čárkovité listy, na rubu plstnaté Hippophaë rhamnoides, Rakytník řešetlákovitý
Celokrajné, vejčité listy, horní strana olysává později než rubLonicera xylosteum, Zimolez pýřitý
3 laločný list s laloky celkem vysoko položenýmiViburnum opulus, Kalina obecná
Kožovité svrasklé, okrouhlé lístkyViburnum lantana, Kalina tušalaj
memorize