Create
Learn
Share

Dendrologie - listy

rename
drist's version from 2016-06-04 07:44

Section

Question Answer
Berberis vulgaris*letorosty s celokrajnými lístky a trny
Platanus hispanicajavorový tuhý list, špičky směřují nahoru
Ulmus minorlist zubatý, Listová čepel asymetrická – nepřekrývá řapík
Ulmus glabralist zubatý, špička plus dvě protáhlé boční špičky
Ulmus laevisListy – báze výrazně asymetrická, zuby srpovitě zahnuté
Fagus sylvaticalisty celokrajné, zvlněné
Castanea sativaokraj listu pilovitý
Quercus roburdubový list krátký řapík
Quercus petraeadubový list dlouhý řapík
Quercus pubescensdubový list plstnatý. nesymetrický
Quercus cerrisdubový list se špičatými laloky
Quercus rubradubový list s osinkami
Betula pendulaleský srdčitý zubatý list nejširší v dolní části, tmavá větévka
Alnus glutinosavrchol listu vykrojený
Alnus incanalist zubatý, špičatý, jen mírně lesklý, zelená větévka
Duschekia alnobetulalisty zubaté, špičaté, matné, v mládí chlupaté
Carpinus betulusListy protáhle vejčité, různě velké, okraj 2x pilovitý, větévka hnědá, zbytky pupenů
Corylus avellanalisty velké, pilovité s výběžky, řapík dva cm dlouhý
Corylus colurnalisty velké, pilovité s výběžky, řapík více než dva cm dlouhý
Juglans nigraListy speřené, mírně zubaté, největší lístky uprostřed, 14 lístků, líc lysý, hladký
Juglans regiaListy speřené, celokrajné, 7 listu, největší je koncový
Salix albaListy kopinaté, jemně zubaté, nejširší uprostřed
Salix fragilisListy kopinaté, jemně zubaté, nejširší dole
Salix capreaListová čepel svraskalá, eliptická, plstnatá, list nesouměrný
Populus albalisty jako javor, zespod bílé
Populus tremulaosika
Populus nigralisty srdčité, jemně zubaté, souměrné
Tilia cordataListy srdčité, nesouměrné, z rubu v paždí žilek chomáčky rezavých chlupů
Tilia platyphyllosListy srdčité, nesouměrné, z rubu v paždí žilek chomáčky žlutozelených chlupů
Tilia tomentosaListy srdčité, nesouměrné, z rubu šedobíle plstnaté
Prunus spinosaListy oble zoubkovité, na rubu světlejší, olysalá
Cerasus aviumListy eliptické, zubaté, s 1-2 kulovitými žlázkami na řapíku
Pyrus pyrasterlisty okrouhlé, celokrajné, hladký
Malus sylvestrislist okrouhlý, celokrajný, lysý
Sorbus aucupariaListy lichozpeřené, zubaté s načervenalým vřetenem
Sorbus torminalislisty podobné javoru, zubaté
Sorbus ariaListy jednoduché, celistvé, zubaté, z rubu hustě plstnaté, souměrné, spíše vejčité než špičaté
Crataegus laevigatahloh menší
Crataegus monogynahloh větší
Robinia pseudoaccacialisty speřené, jemné, celokrajné
Staphylea pinnatavypadá jako bez, řapíčky – krátké, chlupaté
Acer pseudoplatanusJavor, 5-ti laločné, okraj pilovitý, laloky vypuklé, zářezy špičaté
Acer platanoidesJavor, 5-7 laločné, okraj vykrajovaně zubatý, zuby dlouze špičaté, laloky ostře špičaté, zářezy vyduté (klasický javor)
Acer campestreJavor, 5-laločné, celokrajné, laloky tupé
Negundo aceroideslistylichozpeřené, okraj pilovitý s velkými javorovitými zuby, rub pýřitý
Aesculus hippocastanumkaštan
Cornus masListy celokrajné, eliptické, přitiskle chlupaté, lesklé, za sucha papírové
Swida sanguineaListy, eliptické, tužší, celokrajné, na rubu světlejší
Rhamnus catharticavypadá jako ořech
Fraxinus excelsiorListy velké, složené, jemně zubaté, s vyniklou žilnatinou na rubu a výraznou špičkou
Fraxinus ornuslisty složené, mělce pilovité, lístky mají řapíky
Ligustrum vulgare*Listy podlouhlé, lysé, slabě kožovité
Syringa vulgaris*Listy srdcovité, celokrajné, na bázi klínovité
Sambucus nigraListy lichozpeřené, měkké, 5 lístků
Sambucus racemosaListy lichozpeřené, měkké, 5 lístků, ale silnější a větší zuby
memorize

Recent badges